ခ်င္းျပည္နယ္အစုိးရနဲ႕ CNF အဖြဲ႕ ပထမဆုံးအၾကိမ္ လုပ္ငန္းညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြး

0

ျပည္ေထာင္စု အစုိးရႏွင့္ ဒုတိယ အဆင့္အထိ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီမႈ ရရွိထားၿပီးေသာ ခ်င္းအမ်ဳိး သား တပ္ဦးႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္ အစုိးရတုိ႕ ဒီဇင္ဘာလ ၂၀ ရက္ေန႕က ပထမဆုံးအၾကိမ္လုပ္ငန္းညွိႏႈိင္း ေဆြးေႏြးၾကသည္။

အစည္းအေ၀းကုိ ခ်င္းျပည္နယ္ ဟားခါးၿမိဳ႕လႊတ္ေတာ္ခန္းမတြင္ ျပဳလုပ္ၾကျခင္းျဖစ္ၿပီး ခ်င္းျပည္နယ္ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ အပါအ၀င္၊၀န္ၾကီးမ်ား၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ ျပည္နယ္တရားသူၾကီးအဖြဲ႕မ်ား၊ CNF အဓိပတိေကာင္စီ ဥကၠဌ အပါအ၀င္ စီအဲန္အက္ဖ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား စုစုေပါင္း ၄၀ ခန္႕ တက္ေရာက္ၾကသည္။

အဓိက အစုိးရႏွင့္ စီအဲန္အက္ဖ္ အၾကား ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီထားသည့္ အခ်က္မ်ားတြင္ ျပည္နယ္ အစုိးရ ႏွင့္ ပူးတြဲအေကာင္အထည္ေဖာ္ရမည့္ လုပ္ငန္း စဥ္မ်ားကုိ ညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးၾကေၾကာင္း သိရသည္။

သေဘာတူညီထားသည့္ အခ်က္မ်ားျဖစ္သည့္ အပစ္အခပ္ ရပ္စဲေရး ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးကိစၥ၊ ခ်င္းလူ႕ အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္ဖြဲ႕စည္းေရး၊ စီးပြားေရးရုံးဖြင့္ လွစ္ေရး၊ ႏိုင္ငံသားမွတ္ပုံတင္ကိစၥ၊ ခ်င္းအမ်ဳိးသားေန႕ ကိစၥ အျပင္ ခ်င္းျပည္ နယ္ တြင္ UNHCR ရုံးခြဲထားရွိေရးကိစၥမ်ားကုိ ေဆြးေႏြးဖလွယ္ၾကေၾကာင္း ထပ္မံသိရသည္။

ယခုလက္ရွိ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ပုံမွန္အစည္းအေ၀းက ခ်င္းအမ်ဳိးသားေန႕ကုိ တရား၀င္သတ္မွတ္ရန္ ႏွင့္ ခ်င္းျပည္ နယ္တြင္ ခ်င္းအမ်ဳိးသားအခမ္းအနား သုိက၀န္ထမ္းမ်ားလည္း လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ပါ၀င္ေစရန္ဆုံးျဖတ္ထားၿပီး ေၾကာင္း လည္း ေျပာၾကသည္။

CNF သည္ ယေန႕ တြင္ ခ်င္းျပည္သူလူထုႏွင့္ Carson Hall တြင္ လူထုရွင္းလင္းပြဲျပဳလုပ္ခဲ့ၾကၿပီး ဟားခါး ခ်င္းျပည္ သူလူထုမွ ေဖ်ာ္ေျဖဧည့္ခံေပးခဲ့ၾကသည္။

Share.

About Author

Comments are closed.