ပလက္၀ၿမဳိ႕နယ္ ကုသုိလ္ျဖစ္နာေရးကူညီမႈအသင္း ဖြဲ႕စည္း

0

၂၀၁၂ ဒီဇင္ဘာ ၂၉ ရက္ေန႕က ခ်င္းျပည္နယ္ေတာင္ပုိင္း ပလက္၀ၿမိဳ႕ေပၚ ကီမုိခန္းမတြင္ ကုသုိလ္ျဖစ္နာ ေရးကူညီမႈ အသင္းကုိ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါ နာေရးကူညီမႈအသင္းသည္ မည္သည့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီ၊ အဖြဲ႕အစည္းကုိမွ် ကုိယ္စားျပဳျခင္း မဟုတ္ပဲ ျပည္သူကုိ အေျခခံဖြဲ႕စည္းျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အသင္းရံပုံေငြအျဖစ္ ျပည္ခုိင္ျဖဳိးပါတီ၏ ယခင္ ဇီ၀ိဒါန အလွဴေငြ (၁၀) သိန္းကုိ၄င္း၊ ေနာက္ထပ္ က်ပ္ေငြ (၅) သိန္း၄င္း၊ နာေရး ကူညီမႈအသင္းဖြဲ႕စည္းစဥ္ တက္ေရာက္လာသူ ကုိယ္စားလွယ္ ၁၇၅ ဦးထဲက က်ပ္ေငြ (၁၉) သိန္းကုိ ၄င္း ထည့္၀င္ခဲ့ၾကၿပီး ဇႏၷ၀ါရီလ (၁) ရက္ေန႕မွ လုပ္ငန္းကုိ အေကာင္အထည္ စတင္ေဖာ္ေဆာင္ၾကမည္ျဖစ္သည္။

“ ယခုလုိ နာေရးကူညီမႈအသင္းဖြဲ႕စည္းတာကုိက နယ္မွ လာေရာက္ ေဆး၀ါးကုသတဲ့ ဆင္းရဲသား လူနာေတြအတြက္ အင္ မတန္မွ အက်ဳိးျပဳလိမ့္မယ္လုိ႕ ယုံၾကည္တယ္၊ ၀မ္းသာစရာပါ၊ အသင္းခုိင္ မာေရးအတြက္ လွဴဒါန္းမည့္ သူမ်ား လည္း ရွိၾကေသးတယ္” ဟု ျပည္သူ႕ေဆးရုံ၀န္ထမ္းတဦးက ေျပာသည္။

အသင္း၏ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မီတီ၀င္မ်ားကုိ ေအာက္ပါ အတုိင္း ေရြးခ်ယ္လုိက္ၾက သည္။

ဦးေမာင္လံုးေခ် ( ဥကၠဌ)
ဦးရုရွား ( ဒုတိယ ဥကၠဌ)
ဦးလွေမာင္သိန္း ( အတြင္းေရးမွဴး)
ဦး ဆာခုတ္ ( ဒုတိယ အတြင္းေရးမွဴး)
ဦးထြန္းေ၀ ( ဘ႑ာထိန္း)

နာယက အျဖစ္

Father ေပါလ္ထြန္းခုိင္ ( အာရ္စီ)၊ Bishop Francis  စိန္ေအာင္ ( အဂၤလီကန္)၊ Rev ဦးစိန္၀င္း (ႏွစ္ျခင္း)၊ ဆလုိင္း ခြဲယန္ ( အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္)၊ ဦးေ၀ွ႕ယိန္း (အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္)၊ ဦး သိန္းထြန္း ( အထက္ တန္း ေရွ႕ေန)

Share.

About Author

Comments are closed.