CNF ဥကၠဌ (၂) Salai Kip Kho Lian ၏ ရန္ကုန္ ခ်င္း တကၠသုိလ္ ေက်ာင္း သားမ်ား ထံ အမွာစကား

0

မဂၤလာပါ၊ အားလုံးကုိ ေလးစားပါတယ္၊ က်ေတာ္တုိ႕ ခ်င္းအမ်ဳိး သားတပ္ဦးအေနနဲ႕ ခုလုိ ခ်င္းစာေပနဲ႕ ယာဥ္ေက်း မႈ ေကာင္မီတီ (ခစယ) ေက်ာင္းသာ ေခါင္းေဆာင္ေတြ၊ အဖြဲ႕၀င္ေတြနဲ႕ ေတြ႕ဆုံရ တာ ဂုုဏ္ယူ တယ္၊ ၀မ္းလည္း ၀မ္းသာ တယ္။ က်ေတာ္တုိ႕ ကိုယ္ တုိင္ကလည္း ေက်ာင္းသားေဟာင္းေတြျဖစ္ပါတယ္၊ က်ေတာ္တုိ႕ရဲ့ အေတြ႕အၾကဳံအရ ေျပာရမယ္ ဆုိ လုိ႕  ရွိ ယင္ေတာ့ ေက်ာင္းသား ဘ၀ဟာ အရုိးသားဆုံးဘ၀ပါ၊

အသက္ကလည္း ငယ္ေသးတယ္၊ ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြ အျပည့္ အ၀ရွိတဲ့ အခ်ိန္မွာ ကုိယ့္လူမ်ဳိးကိုယ့္ႏိုင္ငံအတြက္ ဘာျဖစ္ခ်င္တယ္၊ ညာျဖစ္ခ်င္ တယ္ ဆုိၿပီး အတၱၾကီးေနတဲ့အ ခ်ိန္ပါ၊ ဒီခ်ိန္မွာ အခ်ိန္လည္း အမ်ားဆုံးေပးရတယ္၊ ဒီေတာ့ ဒီအသက္အ ရြယ္မွာ ေရွ႕ဆက္အနာဂါတ္အတြက္ ဘာလုပ္ မယ္ဆို တာ ပုံေဖာ္သြားၾကပါ၊ ဒီအရြယ္မွာမွ မလုပ္ ယင္ ေနာင္အနာဂါတ္ ခ်င္းအေရးဟာ ေမွးမွိန္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္၊ ဒီအ ရြယ္မွာ လုပ္ယင္ လုပ္သလုိ ပဲ အနာဂါတ္ခ်င္းအေရးဟာ လွပသြား မွာျဖစ္ တယ္၊ ေက်ာင္းသား ဘ၀မွာ ဘာပဲလုပ္လုပ္ တေယာက္ ထဲ တဖြဲ႕ထဲ လုပ္သြား လုိ႕မရဘူး၊ လက္ဆင့္ကမ္းသြားရမွာျဖစ္တယ္၊

က်ေတာ္တို႕ေခတ္တုန္းက အေတြ႕အၾကဳံကုိ ေျပာခ်င္တယ္၊ အဲဒီတုန္းက ပူးလ်န္အုပ္၊ အခု သူ ဒီမွာ မလာဘူး၊ အဲဒီအခ်ိန္ ကာလတုန္းက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေန၀င္း က ေနမွ အာဏာရွင္စနစ္နဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ တယ္၊ ႏိုင္ငံေတာ္ကုိ ဘယ္ အေျခခံ ဥပေဒနဲ႕ အုပ္ ခ်ဳပ္ၾကမလဲ အၾကံေပးၾကပါလုိ႕ ျဖစ္လာတယ္၊

အဲဒါကုိ က်ေတာ္တို႕ အခြင့္ေကာင္းယူတယ္၊ က်ေတာ္တို႕ ပထမႏွစ္ေက်ာင္း သားေတြေပါ့၊ ပူး က်င္ရွန္းထန္၊ ပူးလ်န္ အုပ္ တုိ႕နဲ႕ ခ်င္းလူငယ္မ်ား အၾကံေပးခ်က္စာတမ္းတင္တယ္၊ ယခုေခတ္ နဲ႕ဆုိယင္ အားနည္းခ်က္ေတြရွိ ေကာင္းရွိ မယ္၊ ဒါေပမဲ့ အဲဒီအခ်ိန္တုန္းက ဘယ္သူမွ မေရးၾကဘူး၊ ခ်င္း၀ိေသသတိုင္းဟာ ခ်င္းျပည္နယ္ျဖစ္ ရမယ္၊ တိုင္းျပည္ကုိ ဖက္ဒေရဒီမုိက ရက္တစ္ စနစ္နဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္မယ္ေပါ့၊ အဲဒါက်ေတာ္ၾကိဳက္ တယ္၊ ဒီေတာ့ ဆုိင္းထုိးမယ္၊ ဒါေပမဲ့ က်ေတာ္တုိ႕ ဆုိင္းထုိး လုိက္ လုိ႕ ျပည္နယ္ ရမွာလား၊ ဖက္ဒေရျဖစ္သြား မလား၊ ဒီမုိကေရ စီေကာ ရမလား၊ မရဘူး၊ မရမည့္ ဟာကုိ ဘာလုိ႕ ဆိုင္းထုိးမွာ တုန္း၊ ဆုိင္းထုိးေတာ့ ဘာျဖစ္မွာတုန္း၊ ေထာင္က် မွာေပါ့၊ မရမယ့္ အတူတူ ေထာင္လဲက်မယ္၊ အဲဒါ သိတယ္၊ ဘာျဖစ္လုိ႕ ဆုိင္းထုိးမွာ လဲေပါ့၊

ပူး လ်န္အုပ္က ေျပာတယ္၊ က်ေတာ္တုိ႕ ခ်င္း ေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ ပင္လုံမွာ ဆိုင္းထုိးတုန္း က ျပည္နယ္မယူခဲ့ ဘူး၊ ခ်င္း၀ိ ေသသတိုင္းပဲရတယ္၊ က်ေတာ္အၿမဲ တမ္းေျပာတယ္၊ အဲဒီနာမည္ က လွေအာင္လုပ္တာ၊ ျပည္နယ္မယူေတာ့ ခ်င္းတုိင္း လုိ႕ ေခၚမွာေပါ့၊ ခ်င္းႏိုင္ငံေတာင္ ထူေထာင္ လုိ႕ ရမယ့္ဟာကုိ ျပည္နယ္လဲမယူ၊ ခ်င္းတုိင္းလည္း မဟုတ္ပဲ ၀ိေသ သျဖစ္ သြား တယ္၊ က်ေတာ္ေျပာ တာက အထူး အ ေသာ တိုင္းပဲေပါ့၊ နားၾကားေကာင္းေအာင္ ၀ိေသသလို႕ေခၚတာပါ၊ ဒါေပ မဲ့ အဲဒီတုန္းက ေခါင္းေဆာင္ေတြကုိ အျပစ္တင္တာမဟုတ္ဘူး၊ ရွမ္း၊ ကခ်င္၊ ခ်င္းေခါင္းေဆာင္ေတြ ဟာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း ကုိ တကယ့္တကယ္ယုံၾကည္ၾကတယ္၊ အဲဒီတုန္း က က်ေတာ္တုိ႕ လိုခ်င္တာကုိ မယူခဲ့တဲ့ အတြက္ ေတာင္း ေလွ်ာက္ ခံလာခဲ့ရတယ္၊ ခ်င္းျပည္နယ္ ဟာ ေနာက္က်က်န္ခဲ့ရတယ္၊ က်ေတာ္တုိ႕မွာ အာဏာ၊ လုပ္ပုိင္ခြင့္ေတြမရွိေတာ့ သူတုိ႕ကုိ အျပစ္တင္ရတယ္၊

အခု က်ေတာ္တုိ႕ Generation မွာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေန၀င္းက အၾကံေပးၾကပါလုိ႕ ေျပာတယ္၊ အဲဒီတုန္းက ဘယ္ သူေတြေခါင္း ေဆာင္ သလဲ၊ အဲဒီတုန္းက မေတာင္းခဲ့လုိ႕ မေပးခဲ့လို႕ ဒီေန႕ generation မွာ ေတာင္းရမယ္၊ ေထာင္လဲ က်ခ်င္က်မယ္၊ အဲဒီတုန္းက အားလုံး ၆၉ ဦးေထာင္က်ၾကတယ္၊ အဲဒီလို ေပးဆပ္ခဲ့တဲ့ အခါက်ေတာ့ ဘာအက်ဳိးရွိသလဲ၊ အဲဒီတုန္းက က်ေတာ္တုိ႕ ရုိးသားခ့ဲလုိ႕ ဘာမွမေၾကာက္ၾကဘူး၊ ခ်င္းလူငယ္ အၾကံေပးခ်က္ ကုိ ျပည္နယ္မွာ ျဖန္႕ေ၀ၾကတယ္၊ လူထု Awareness ရသြားတယ္၊ အဲဒါ အက်ဳိးရွိတာပဲ၊ အဲဒီကေနတဆင့္ ယေန႕ Chin Forum လုပ္ၿပီးေတာ့ ခ်င္းလဲန္ ဖြဲ႕စည္းပုံ ေရးဆြဲႏုိင္တဲ့ အထိပဲ၊ ခ်င္းဥပေဒပညာရွင္ေတြလည္း ထြက္လာၾကတယ္၊ အဲဒါ က်ေတာ္တုိ႕ အပင္စုိက္လာခဲ့တာ ယေန႕ အပင္ေပါက္လာတာျဖစ္တယ္၊

ဒါေၾကာင့္ ခင္ဗ်ားတို႕ လူငယ္ေတြအေနနဲ႕ဒီေန႕ဒီခ်ိန္မွာ စုိက္ပ်ဳိးပါ၊ တခ်ိန္မွာ အပင္ေပါက္လာမယ္၊ က်ေတာ္ တုိ႕အရြယ္ ေရာက္လာတဲ့ အခ်ိန္ မွာ ေနာင္လာေနာက္သားေတြက ဆက္လက္ စုိက္ပ်ဳိး ၾက လိမ့္မယ္၊ ေရ ဆက္ေလာင္းမယ္၊ ေျမၾသဇာ ဆက္ေက်ြးမယ္၊ ဆက္လက္ ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္မယ္၊ အသက္ၾကီးလာတဲ့ အခ်ိန္မွာ စုိက္ထားတဲ့ အသီးေတြအားရပါးရ အက်ဳိးခံ စားလိမ့္ မယ္၊

မွတ္ခ်က္။       ။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလအတြင္း ဒုတိယအၾကိမ္ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ေဆြးေႏြး ပြဲကာလ ရန္ကုန္ၿမိ႕ လူထု ေတြ႕ ဆုံပြဲတုန္း က အမွာစကားျဖစ္သည္။

Share.

About Author

Comments are closed.