မတူပီၿမိဳ႕နယ္ ပညာေရးဌာန အတြင္း ဆုိးေမြမ်ား ( ေပးစာ)

0

မေျပာမျဖစ္လုိ႕ ေျပာရတာပါ၊ ဘယ္သူ႕အေပၚမွာမွ အမုန္းမပြားလုိပါ၊ ကိုယ့္ ပညာေရး ၀န္ထမ္းအၾကား ၾကီးႏိုင္ငယ္ ညွဥ္း ျပဳမူဆက္ဆံေနတာ မခံမ ရပ္ႏုိင္လြန္းလုိ႕ပါ။

၁။ ရုံးစာေရး(၁) ေဒၚေအးေရႊဟာ ၀န္ထမ္းတခ်ဳိ႕ရဲ့ လစာကုိ ပုံမွန္ထုတ္ေပးျခင္းမျပဳပဲ အဆုိပါေငြကုိ ဘဏ္သုိ႕ မသြင္းသည့္ အျပင္ ရုံး ၀န္ထမ္းအတြင္း  နီးစပ္သူမ်ားအား  ထုတ္ေခ်းျခင္း၊ လစာဘီလ္ ႏွစ္မ်ဳိးထားရွိျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေနသည္။

၂။  ၿမိဳ႕နယ္ ပညာေရးမွဴးရုံးမွ တြဲဖက္ စာေရးတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနသူ ဦးလႊခ်ဳိင္သည္ ေက်ာင္းဆရာလုပ္သက္ ႏွစ္ႏွစ္ ရွိသူ၏ ဘီအီးဒီ ၀င္ေလွ်ာက္ ခြင့္ျပဳၿပီး လုပ္သက္ ေလးႏွစ္ခြဲရွိၿပီးသူ၏ ေလွ်ာက္လႊာကို ပစ္ပယ္ထားသည္။

၃။ လက္ေထာက္ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမွဴး ဦးဟာရွိန္းကီးသည္ နယ္သုိ႕ ေက်ာင္းမ်ား စစ္ေဆးရာတြင္ တခ်ဳိ႕ေက်ာင္းေတြ ကုိ မစစ္ေဆးပဲ မူလ တန္းေက်ာင္း ဆရာထံမွ က်ပ္ေငြ တသိန္းလက္ခံရယူခဲ့ေၾကာင္း ထို႕အျပင္ မူလတန္းေက်ာင္းတုိင္း ၄င္း၏ တံဆိပ္တုံးကိုထားရွိၿပီး အလုပ္ျဖစ္ ရုံသက္သက္ လုပ္ေဆာင္ လ်က္ရွိသည္။ တခ်ဳိ႕ေက်းရြာမ်ားတြင္မူ ေက်ာင္းတြင္ အိပ္ၿပီး မိဘျပည္သူမ်ား အလုပ္ရႈပ္ေအာင္လုပ္ခဲ့သည္။

၄။ ဇုိတုန္နယ္မူလတန္းေက်ာင္းတေက်ာင္းမွ ေက်ာင္အုပ္ၾကီး ဦး ေဒၚအုပ္သည္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္အတြင္း ၃ လ တိတိ ေက်ာင္းတက္ ပ်က္ကြက္ခဲ့ျခင္းအတြက္ ၄င္း၏ တလစာ က်ပ္ေငြ ၁၄၀၀၀၀ ထဲက က်ပ္ေငြ ၄၀၀၀၀၀ အား လက္ေထာက္ ၿမိ႕နယ္ပညာေရးမွဴးထံ လဒ္ထုိးခဲ့သည္။

၅။ ထို႕အျပင္ ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမွဴး၊ ရုံး၀န္ထမ္းမ်ားသည္ ခ်င္းျပည္နယ္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈအစီအစဥ္ျဖင့္ ေဆာက္ လုပ္ေနေသာ ေက်ာင္းေဆာင္မ်ားသည္ မိမိတုိ႕ ေထာက္ခံခ်က္ျဖင့္သာ ေဆာက္လုပ္ခြင့္ရရွိေၾကာင္း ဆုိၿပီး ေငြေတာင္းခံေနၾကသည္။ (ဥပမာ – ေဘြထီးယားေက်ာင္းအတြက္ က်ပ္ေငြ ၁၅၀၀၀၀ ေတာင္းခံၾက သည္။) တခ်ဳိ႕ ေငြေၾကးမေပးႏုိင္သူမ်ားသည္ တရားမ၀င္ေက်ာင္းအျဖစ္သတ္မွတ္မည္ဆုိၿပီး ျခိမ္းေျခာက္ေန ၾကသည္။

၆။ မတူပီၿမိဳ႕နယ္ မရာေဒသရွိ တခ်ဳိ႕မူလတန္းေက်ာင္းမ်ားအတြက္ အစုိးရမွ ေက်ာင္းေဆာင္မြမ္းမံရန္ ရံပုံေငြ ခ်ေပးထား ေသာ္လည္း ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရး ရုံးမွ ေက်ာင္းတေက်ာင္းအတြက္ ရံပံုေငြထဲက က်ပ္ေငြတသိန္းျဖတ္ ယူေလ့ရွိသည္။

၇။ ကုလသမဂၢ ကေလးမ်ားရံပုံေငြအဖြဲ႕မွ ကေလးေက်ာင္းေပ်ာ္အတြက္ ေက်ာင္းဆရာမ်ားအား သင္တန္းပုိ႕ ခ်ေရးအစီအ စဥ္အတြက္ လက္ေထာက္ ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမွဴးသည္ သင္တန္းသား ၁၀ အထက္ စာရင္းလိမ္ျပ ၿပီး ေငြထုတ္ေလ့ရွိသည္။

မတူပီၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ပညာေရးဌာန တာ၀န္ရွိမ်ား၏ လုပ္ရပ္သည္ လက္ေအာက္ငယ္သား ၀န္ထမ္းမ်ား၊ အနာဂါတ္ က ေလးငယ္မ်ားအတြက္ ဆုိးေမြမ်ားသာ ျဖစ္သည္။ သက္ဆုိင္ရာမွ အေရးတယူ စုံစမ္းစစ္ေဆးၿပီး လုပ္သင့္ သည္မ်ား မေႏွး အ ျမန္ျပဳလုပ္ေပးေစလိုေၾကာင္း တင္ျပလုိသည္။

ပညာေရး၀န္ထမ္းတဦး

Share.

About Author

Comments are closed.