အမ်ဳိးသမီးအေဆာင္မွဴး၏ မတရားလုပ္ရပ္ အထက္က လစ္လွဴရႈ

0

မတူပီၿမိဳ႕နယ္ မားဒူ အလယ္တန္းေက်ာင္း အမ်ဳိးသမီးအေဆာင္မွဴး ေဒၚသင္းသင္းမာသည္ အေဆာင္ေန ေက်ာင္းသူမ်ား အေပၚ မတရား ဆက္ဆံျပဳမႈေနေၾကာင္း သိရသည္။

အေဆာင္မွဴးသည္ ေက်ာင္းစည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္ကို က်ဴးလြန္ၿပီး အေဆာင္ပရ၀ဏ္ တြင္ ေစ်းေရာင္းျခင္း၊ အရက္၊ ေလာင္စာ ဆီမ်ား ေရာင္းခ်ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္သည့္ အျပင္ မိမိဆုိင္ခန္း တြင္သာ လွ်ပ္စစ္မီးထြန္းေနေၾကာင္း ေျပာၾကသည္။

“ အေဆာင္မွာ မီးမဖြင့္တဲ့အတြက္ ေက်ာင္းသူေတြနဲ႕ ျပသနာျဖစ္ခဲ့တယ္၊ အဲဒါကုိ အေဆာင္ ကေန ႏွင္ထုတ္လိုက္တယ္” ဟု ေက်ာင္း သားမိဘ တဦးက ေျပာသည္။

ေဖေဖၚ၀ါရီလတြင္ ခ်င္းျပည္နယ္တခုလံုး ေက်ာင္းတြင္းအတန္းတင္ စာေမးပြဲမ်ားေျဖဆုိရေတာ့ မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ဇႏၷ၀ါရီ ၉ ရက္ေန႕ကတည္းက အႏွင္ထုတ္ခံ ေက်ာင္းသူေတြဟာ ယေန႕ အထိ အေဆာင္ျပန္၀င္ခြင့္ မရေသးေၾကာင္း ဆက္ဆုိ သည္။

ယင္းကိစၥႏွင့္ ပါတ္သက္ၿပီး မားဒူ ေက်ာင္းသားမိဘေတြက ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမွဴးထံ တုိင္ၾကားေသာ္ လည္း သက္ဆုိင္ရာက လစ္လွဴရႈ ထားရေၾကာင္းေျပာသည္။

က်ေတာ္တို႕ ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမွဴးထံ စာသြားတင္ေတာ့ ခင္ဗ်ားတုိ႕ ေက်ာင္းဆရာမကုိ လြန္ဆန္ ယင္ ေနာက္ထပ္ ေက်ာင္း ဆရာ နစ္နာသြားမည္ဟု သာ တုံ႕ျပန္ေၾကာင္း ေဒသခံ တဦးက ေျပာ သည္။

“ ျပသနာကုိ မားဒူ လယ္အုပ္ကေန ညွိႏႈိင္းဖုိ႕ ေခၚေတာ့ ေဒၚသင္းသင္းမာက ကလန္ကဆန္လုပ္ၿပီး ရုံးထဲ ကေန ျပန္ထြက္ သြားတယ္ ” ဟု မိဘ တဦးက ေျပာသည္။

တိုင္စာအတြက္ မိတၱဴကုိ ခရုိင္၊ ျပည္နယ္ပညာေရးမွဴး ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားထံ ပုိ႕ထား သည္။

Share.

About Author

Comments are closed.