ျပည္နယ္အစုိးရက ျပည္သူထံ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ခ်ျပ

0

ဇႏၷ၀ါရီလ ၂၉ ရက္ေန႕က ခ်င္းျပည္နယ္၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ပူး ဟုန္းငုိင္းႏွင့္ ၀န္ၾကီးမ်ား သည္ ေဒသ ခံ ျပည္သူ လူထုထံ ေရွ႕လုပ္ ငန္းစဥ္မ်ားကုိ ရွင္းလင္းခ်ျပၾကသည္ဟု သိရသည္။

ဟားခါးၿမိ႕ေတာ္ခန္းမတြင္ ျပဳလုပ္ေသာ အဆုိပါ ေတြ႕ဆုံရွင္းလင္းပြဲသုိ႕ ဌာနဆုိင္ရာ တာ၀န္ရွိ ပုဂၢဳိလ္ မ်ား ၊ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖမ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်းရြာ၊ ရပ္ကြက္ အဆင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား စုံလင္စြာ တက္ေရာက္ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

တႏွစ္ခြဲတာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကာလ သက္ဆိုင္ရာအလုိက္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ၊ ေရွ႕လုပ္ငန္း စဥ္ေတြ ကုိ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ၀န္ၾကီးအသီးသီး က ရွင္းလင္းခ်ျပေၾကာင္း ေဒသထုတ္ သတင္းစာ တြင္ ေဖာ္ျပ ထားသည္။

“ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္က လာမည့္ ဘတ္ဂ်က္ႏွစ္မွာ ဟားခါးၿမိဳ႕ေပၚ လွ်ပ္စစ္မီးအတြက္ က်ပ္ေငြ သိန္း ေပါင္း ၁၉၇၊ ခ်င္းျပည္နယ္ တခုလုံးအတြက္ က်ပ္ေငြ သန္းေပါင္း ၃၈ ကုိ ဗဟုိသုိ႕ေတာင္း ဆုိထား တယ္ လုိ႕ ေျပာတယ္” ဟု တက္ေရာက္သူတဦးက ေျပာသည္။

ၿပီးခဲ့တဲ့ ဇႏၷ၀ါရီ ဒုတိယပတ္က ဟားခါးၿမိဳ႕ေပၚေဒသခံမ်ား ၿမိ႕ေပၚ လွ်ပ္စစ္မီးပုံမွန္ရရွိေရး ဆႏၵေဖာ္ ထုတ္ခဲ့ၾကသည္။

အဆုိပါ ရွင္းလင္းပြဲတြင္ ခ်င္းျပည္နယ္တခုလုံးေက်းရြာ၊ ရပ္ကြက္အဆင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ၊ အာဏာ ႏွင့္လုပ္ပုိင္ခြင့္ေတြကုိ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္က ရွင္းလင္းခဲ့ သည္ဟု သိရသည္။

ခ်င္းျပည္နယ္ ေက်းရြာ၊ ရပ္ကြက္ အဆင့္ ေရြးေကာက္ပြဲကုိ အၿပီးသတ္က်င္းပျပဳလုပ္ၿပီးျဖစ္ေသာ္ လည္း ၁၅ ရြာတြင္ေရြးေကာက္ ပြဲမျဖစ္ေျမာက္ေသးေၾကာင္း သိရသည္။

Share.

About Author

Comments are closed.