ပူး၀မၼသူးေမာင္း (ထန္ပက္ေမာင္း) ၏ ပထမဆုံးခ်င္းအမ်ဳိးသားေန႕အခမ္း အနား ျမြက္ၾကားစာတမ္း ခ်င္း၀ိေသ သတုိင္း ေတာင္ပုိင္းခရုိင္၊ မင္းတပ္ ၿမိဳ႕၊(၁၉၅၁၊ ေဖေဖၚ၀ါရီ ၂၀ – ၂၂)

0

ခ်င္းအမ်ဳိးသားေန႕ျဖစ္ ေပၚလာပံုအက်ဥ္းကို ခ်င္းေရးရာ၀န္ၾကီး ပူး၀မၼသူးေမာင္း၏ ၁၉၅၁- ခုနွစ္။ ေဖေဖၚ၀ါရီလ (၂၀)ရက္ေန႕ မွ (၂၂) ရက္ေန႕အထိ ခ်င္း၀ိေဒသတိုင္း၊ ေတာင္ပိုင္းခရိုင္၊ မင္းတပ္ျမိဳ႕တြင္ က်င္းပေသာ ခ်င္းအမ်ဳိး သား ေန႕ ေအာင္ပဲြသဘင္ အခမ္းအနားနွင့္ ခ်င္း၀ိေသသ တိုုင္းလံုးဆိုင္ရာ ပတ္လည္ညီလာခံသဘင္ အခမ္းအနား ျမြက္ၾကား ခ်က္ –

“ အခုလိုေတာင္တန္းေဒသမ်ား အပါအ၀င္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ တ၀ွမ္းလံုး အခ်ဳပ္အျခာ အာ ဏာပိုင္တဲ့ လံုး၀လြတ္လပ္ေရးရတာနဲ႕တစ္ျပိဳင္နက္ ေရွးယခင္က ခ်င္းေတာင္ တန္းမွာ ျဗိတိသွ် စီမံဖန္တီးေပး ထားတဲ့ေခတ္ ေနာက္ျပန္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္အရ လက္တစ္ဆုပ္သာ ရိွတဲ့သူတို႕ရဲ႕ နယ္ခဲ်႕ လက္ပါးေစမ်ား ျဖစ္ ၾကတဲ့တိုက္အုပ္မ်ား ကမတရားသျဖင့္ အခြင့္အေရးႏွင့္ အာဏာယူျပီး “သခင္အားရ ကြ်န္ဒါဏ္၀” ဆိုသလို အမ်ဳိးမ်ဳိးအဖံုဖံု လက္၀ါးၾကီးအုပ္ ေသြးလည္း စုပ္သလို ဆင္းရဲသား လူတန္းစားမ်ားကို နလံမထနိုင္ေအာင္ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈေတြကို အျမစ္ ကေနျပီးတြန္း လွန္ျဖိဳဖ်က္ရန္ ကိစၥကို ခ်င္းေရးရာဌါနရဲ့  ပဌမဆံုးလုပ္ငန္းအေနနဲ႕ လူထုတစ္ရပ္ လံုးရဲ့ ဆႏၵအရအျပင္းအထန္ ေဆာင္ရြက္ ရပါတယ္။ ျဗိတိသွ်ေခတ္က ဘုရင္ခံ မင္းၾကီးကစျပီး အဆင့္ ဆင့္တိုက္သူၾကီးမ်ားအထိ အာဏာဆင္းသက္ လာတဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ ကို ေျပာင္းျပန္ ျပန္ျပီး လူထုမွ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာနိုင္ငံ ေတာ္အစိုးရတိုင္ေအာင္ အဆင့္ဆင့္ အာဏာ တက္လာတဲ့ ဒီမိုကေရစီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ ကို ထည့္သြင္းျပီးအစားထိုးဖို႕လိုပါတယ္”

“သံဃာအားဘုရားေသာ္မွမလြန္ဆန္နိုင္ ”ဆိုတဲ့စကားပမာ ခ်င္းအမ်ဳိးသားလူထုတစ္ရပ္လံုး က ေအာ့ႏွ လံုုးနာ ေနၾကတဲ့ တိုက္အုပ္မ်ားျဖဳတ္ခ်ဖို႕ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ဆႏၵျဖစ္ေပၚလာတဲ့အတြက္ ခ်င္းေရးရာဌါနက ၁၉၄၈-ခုနွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၂၂ ရက္ေန႕မွာ  ျပည္ေထာင္စုျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ အစိုးရ၀န္ၾကီးအဖဲြ႕သို႕ ခ်င္းအမ်ဳိးသားမ်ားရဲ့ ဆႏၵကို စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္ ခ်င္း ေတာင္ စံုစမ္းေရးေကာ္မီရွင္ အဖဲြ႕တစ္ခုဖဲြ႕စည္းေပးရန္ေတာင္းခံျပီး ထည့္သြင္းလိုက္ပါတယ္။ ၁၉၃၈-ဇန္န၀ါရီလ (၂၈)ရက္ ေန႕ သတၱမအၾကိမ္ေျမာက္က်င္းပတဲ့၀န္ၾကီးမ်ားအစည္းအေ၀းတြင္ အစီအစဥ္ အမွတ္ (၅)မွာ ထည့္သြင္းေဆြး ေႏြးျပီး ခ်င္း ေတာင္စံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္ကို ဖဲြ႕စည္းရန္ သေဘာတူ ဆံုးျဖတ္ၾက ပါတယ္။ တစ္ဖန္ခ်င္းေရးရာဌါနက ၁၉၄၈-ခုနွစ္၊ ေဖေဖၚ ၀ါရီလ (၅)ရက္ေန႕ စဲြဲျဖင့္ ခ်င္းေတာင္စံုစမ္းေရးေကာ္မီရွင္ကို ဖဲြ႕စည္းရန္ ျပဌန္းခ်က္တစ္ရပ္ကို ထုတ္ျပန္ ေၾကျငာ လိုက္ပါ တယ္။ ဒီျပဌာန္းခ်က္အရ ေကာ္မီရွင္မွာ ပါ၀င္ၾကတဲ့ ပုဂၢဳိလ္မ်ားကေတာ့ သဘာပတိအျဖစ္ေဆာင္ရြက္ပါတယ္၊ အခု ခ်င္း၀ိ ေသသတိုင္းမင္းၾကီး စည္သူ ဦးသိမ္းေမာင္ ေအ၊ ဘီ၊ အမ္ က အတြင္းေရးမွဴး ႏွင့္အဖဲြ႕၀င္အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ျပီး အမ်ဳိးသား ပညာ၀န္ေဟာင္း  ကြယ္လြန္သူဦး စိုး၀င္းက အဖဲြ႕၀င္အျဖစ္ေဆာင္ရြက္ပါတယ္။ ေကာ္ မီရွင္ရဲ့ အဓိက ရည္ရြယ္ ခ်က္ ႏွင့္ လုပ္ငန္း ကေတာ့ တစ္ဖက္တြင္ တိုက္သူၾကီးမ်ားနွင့္ သူၾကီးမ်ားကခံစားရေသာ စိတ္သ ေဘာ ထားမ်ား ကို တိ က်စြာ စူးစမ္း ရွာေဖြျခင္း၊  တိုက္သူၾကီးမ်ားနဲ႕ တကြ ေကာက္ခံလ်က္ ရိွေသာ အခြန္ေတာ္ ပေပ်ာက္ေရး ကို လႈံ႕ေဆာ္ ေၾကြးေၾကာ္ လ်က္ရိွ သည့္လုပ္ငန္းမ်ားအေပၚတြင္ လူထု၏ ဆႏၵကို စံုစမ္းရန္ျဖစ္၍ အျခား တစ္ဖက္တြင္ ထိုသိုု႕ ျဖဳတ္ခ် ရာတြင္ အစိုးရ တြင္ တတ္နိုင္ သမွ်ေငြအကုန္အက် သက္သာေစရန္၊ အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရာတြင္ အစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖဲြ႕၏အက်ဳိးကို မထိခိုက္ေစရန္ နည္းလမ္းမ်ားရွာေဖြ၍ အစိုးရထံ အစီရင္ခံစာ ႏွင့္ တကြ ထင္ျမင္ ယူဆခ်က္ ႏွင့္ ေထာက္ ခံ ခ်က္ တို႕ကိုပါ တင္သြင္းရန္ျဖစ္ပါတယ္၊

“ ခ်င္းေတာင္တန္းေကာ္မီရွင္အဖဲြ႕က လူထုကိုယ္စားလွယ္၊ တိုက္သူၾကီးမ်ားႏွင့္ (၁၀) ၾကိမ္ တိုင္တိုင္ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြး ျပီး စံုစမ္းစစ္ေဆးခဲ့ပါတယ္”

“ဒီလိုစံုစမ္းစစ္ေဆးေနဆဲမွာပင္ ၁၉၄၈-ခုနွစ္ ေဖေဖၚ၀ါရီလ (၁၉)ရက္ေန႕မွအစျပဳျပီး ၂၀၊ ၂၁၊ ၂၂ ရက္ေန႕တိုင္ ေအာင္ဖ လမ္းျမိဳ႕မွာ က်င္းပတဲ့ခ်င္း၀ိေသသတိုင္းလံုးဆိုင္ရာ လူထုညီလာခံ သဘင္ က်င္းပတာနဲ႕ တိုက္ဆို္င္ ေနပါတယ္၊ ညီလာခံ သဘင္ကို တက္ေရာက္တဲ့ပရိသတ္ (၅၀၀၀)ေက်ာ္ ပါတယ္။ ညီလာခံမွာအဆိုေပါင္း ေျမာက္မ်ားစြာ တင္သြင္းျပီး ဆံုးျဖတ္ ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ပါတယ္၊ အဆိုေပါင္း ေျမာက္မ်ားစြာခ်မွတ္တဲ့အထဲမွာ  ၁၉၄၈-ခုနွစ္ ေဖေဖၚ၀ါရီလ (၂၀)ရက္ေန႕မွာ တင္ သြင္းတဲ့ အဆိုမ်ားအနက္ အဆိုအမွတ္ (၄)ကို တင္သြင္း ဆံုးျဖတ္ၾကျခင္း ဟာ “ခ်င္းအမ်ဳိး သားေန႕” ျဖစ္ေပၚ လာဖို႕ ျဖစ္ပါတယ္။ ၄င္းအဆိုဟာ ခ်င္းအမ်ဳိးသားမ်ားအဖို႕ အေရးလည္းၾကီး ရာဇ၀င္လည္းတင္ရမည့္ အဆိုျဖစ္တဲ့အတြက္ မူရင္း အ တိုင္း လံုုးေစ့ပါဒ္ေစ့ ေဖာ္ျပလိုုက္ပါတယ္။

အဆိုအမွတ္ (၄)။ “တိုက္သူၾကီးမ်ားျဖဳတ္ခ်၍ေကာင္စီျဖင့္အုပ္ခ်ဳပ္ရန္” အက်ဳိး အေၾကာင္း ေဖာ္ျပ ခ်က္မ်ား ကေတာ့ “ခ်င္း၀ိ ေသသတိုင္းတြင္ ခ်င္းတိုက္သူၾကီးမ်ားဟူ၍ မိရိုးဖလာကစတင္ အုပ္ခ်ဳပ္ လာခဲ့ပါသည္၊ ထို တိုက္ သူၾကီးမ်ားအား မတရား ေသာအခြန္ေတာ္မ်ား ေပးေနၾကရေပ သည္၊ ေပး ရသည့္အတြက္ အခြန္ေတာ္ မ်ားမွာ လည္း  တရားမွ်တျခင္းလံုး၀မရိွၾကပါ”

၁၊ “ေျပာင္းခြန္၊ ဆင္းရဲသားမ်ားစိုက္ပ်ဳိးေသာေကာက္ပဲသီးနံွမ်ားမွ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ထြက္ေသာ ေကာက္ပဲ သီးနံွမ်ားမွ တစ္အိမ္ လွ်င္ ေရနံဆီပံုးတစ္ပံုးေပးရပါသည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ နယ္မ်ားတြင္ တစ္ပံုးခဲြေပးရ၍ အခ်ိဳ႕ေသာ နယ္မ်ားတြင္ ေလးပံုတစ္ ပံုက် စီ ေပးရပါသည္။

၂၊ “လူခြန္၊ ဆင္းရဲသူဆင္းရဲသားမ်ားသည္ တိုက္သူၾကီးမ်ားအိမ္တြင္ တစ္နွစ္လွ်င္နွစ္ရက္ က်စီ သြားေရာက္၍ အေစခံ အလုပ္မ်ဳိးကို လုပ္ကိုင္ၾကရပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ နယ္မ်ားတြင္ တစ္အိမ္ေထာင္ လွ်င္ တစ္ႏွစ္အတြက္ တစ္ရက္ က်စီ အလုပ္လုပ္ရ၍ အခ်ဳိ႕ေသာ နယ္မ်ားတြင္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၃ ရက္က်စီ လုပ္ ကိုုင္ေပးၾကရသည္။

၃၊ “အမဲခြန္၊ ဆင္းရဲသူဆင္းရဲသားမ်ားသည္ ေတာမွအမဲေကာင္မ်ားကို ပစ္ခတ္ယူေဆာင္သည့္ အခါ တြင္ တိုက္သူၾကီး မ်ားကို ခဲြ၍ေပးၾကရသည္။ အခ်ဳိ႕နယ္တြင္ အမဲေကာင္၏ ေပါင္ကိုေသာ္ လည္းေကာင္း။  အသည္းႏွလံုးကို ေသာ္လည္း ေကာင္း၊ လက္ကိုေသာ္ လည္းေကာင္းေပးၾက ရသည္၊

ထိုအခြန္သံုးမ်ဳိးအျပင္ အျခားအေသးစိတ္နယ္ပယ္ထံုးစံအလိုက္ အခြန္မ်ားေပးၾကရသည္၊ ထိုကဲ့သို႕ေပးၾကရျခင္း ကို ဆင္း ရဲသူ ဆင္းရဲသားမ်ားက လံုး၀တရားသည္ဟုမယူဆသျဖင့္ အခြန္ ေတာ္မ်ားကို ပယ္ဖ်က္၍ တိုက္သူၾကီး မ်ားကို ျဖဳတ္ ခ် ေပး ရန္ ေတာင္းဆိုပါသည္”

“ထိုအဆိုႏွင့္ပါတ္သက္၍ အခိ်န္အေတာ္ၾကာေဆြးေႏြးၾကျပီးေနာက္ ကန္႕ကြက္သူမ်ား ရိွေနသည့္ အတြက္ သ ဘာပတိ (က်ေနာ္က) မဲခဲြရန္အၾကံေပးသည္တြင္ အားလံုးသေဘာ တူညီ သည့္အတြက္  မဲခဲြရာ သူၾကီးမ်ား ျဖဳတ္ခ်သည့္အ ဆိုကို ေထာက္ခံသည့္ဘက္မွ ၅၀၀၀ မဲေပး ၍ အတိုက္အခံဘက္မွ ၁၇ မဲျဖစ္သည့္ အတြက္ ခ်င္းတိုက္ သူၾကီးမ်ားျဖဳတ္ခ် ေရးအဆိုကိုိ အတည္ျပဳ လိုက္ေၾကာင္း”

အဆိုသြင္းသူ   –        ထန္ဇာကိုင္ (တီးတိန္)

ေထာက္ခံသူ   –        (၁) စြမ္မန္း (ဖလမ္း)၊

(၂) ထန္းေမာင္း (ကန္ပက္လက္)၊

“ ဒီအဆိုဟာ ေမာ္ကြန္းတင္ေလာက္တဲ့အဆိုျဖစ္ရံုသာမက ခ်င္းအမ်ဳိးသား လူထုၾကီးတစ္ရပ္လံုးရဲ့ ကံၾကမၻာကို တစ္မ်ဳိး တစ္ဖံုေျပာင္းလဲေစတဲ့အဆိုျဖစ္တဲ့အတြက္ ခ်င္းအမ်ဳိးသားမွန္သ မွ် ေသေသ ခ်ာခ်ာ မွတ္သားထားဖို႕ အေရးၾကီး ပါတယ္။ ဒီလူထုၾကီးတစ္ရပ္လံုးက မဲဆႏၵအျပတ္ အသတ္နဲ႕ အတည္ျပဳလိုက္တဲ့အတြက္ ေရွး ပေ၀သဏီက ခ်င္းအမ်ဳိး သားတစ္ရပ္ လံုး ေသြးစုပ္ျပီး နလံမထူ နိုင္ ေလာက္ေအာင္ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ေနတဲ့တိုက္ သူၾကီး မ်ားေဘးမွ လြတ္ကင္းရံုသာ မကဘဲ လူထု ဆႏၵအရ ေကာင္စီမ်ားျဖင့္ မိမိတို႕အမ်ဳိးသားမ်ားရဲ့ ကံၾကမၻာကို လြတ္လြတ္လပ္လပ္ မိမိဖာသာ ဖန္တီးႏုိင္ ခြင့္ရတဲ့အတြက္ ထိုအဆိုတင္သြင္းတဲ့ေန႕ရက္ ၁၉၄၈-ခုနွစ္ ေဖေဖၚ ၀ါရီလ (၂၀) ရက္ေန႕ ကို ခ်င္းအမ်ဳိးသားေန႕အျဖစ္ သတ္မွတ္ရန္ လြန္ခဲ့ တဲ့ ၁၉၅၀-ျပည့္နွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ (၉)ရက္ ေန႕က က်င္းပတဲ့ခ်င္းေရးရာေကာင္စီအစည္းအေ၀း တြင္အမ်ား သေဘာ တူဆံုးျဖတ္ၾက ပါတယ္၊ ဒါေၾကာင့္ နွစ္စဥ္ နွစ္တိုင္း ခ်င္း၀ိေသသတိုင္းမွာ ေဖေဖၚ၀ါရီလ (၂၀)ရက္ေန႕ တြင္ “ခ်င္းအမ်ဳိး သားေန႕” ေအာင္ပဲြ သဘင္ ဆင္ယင္ က်င္းပပါလိမ့္မည္” ေက်းဇူးပဲ၊

မွတ္ခ်က္။       ။         ပူး ငုိင္းၾကားထန္း မွ မူရင္းအတုိင္း စုေဆာင္းတင္ျပသည္။

Share.

About Author

Comments are closed.