ဟားခါး ခ်င္းလူငယ္ေတြ ေပါင္းစည္းၿပီ

0

ခ်င္းျပည္နယ္ၿမိဳ႕ေတာ္ ဟားခါးၿမိဳ႕ေပၚရွိ ဟားခါး ခ်င္းလူငယ္ (၄) ဖြဲ႕ ၿပီးခဲ့ တဲ့ ေဖေဖၚ၀ါရီ ၀၂ ရက္ေန႕ က ခ်င္းလူငယ္ အဖြဲ႕ ခ်ဳပ္ ( Chin Youth Organization ) ဟူ၍ ေပါင္းစည္း ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၾက ၿပီျဖစ္သည္။

ဟားခါးၿမိဳ႕ Carson Hall တြင္ Hakha Youth Organization, Vazuun, Hero, Toe စသည့္ ၿမိဳ႕ေပၚ အေျခစုိက္ခ်င္း လူ ငယ္ အဖြဲ႕ အစည္း ကုိယ္စားလွယ္ အင္အား ၄၀ ေက်ာ္ ေတြ႕ ဆုံ ေဆြးေႏြး ခဲ့ၾကၿပီး ယခုကဲ့သို႕ တဖြဲ႕တည္း ေပါင္း စည္း လုိက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
“ အဆုိပါ လူငယ္အဖြဲ႕ေတြ တဖြဲ႕တည္းေပါင္းစည္းေရး ဆႏၵရွိခဲ့ၾကတာ ၾကာၿပီ၊ ခု က အေျခအေနအေနအထားက ေပါင္း စည္းဖို႕ ျဖစ္လာလုိ႕ ယခုလို ေပါင္းစည္း တာျဖစ္တယ္”ဟု လူငယ္ေခါင္းေဆာင္ တဦးက ေျပာသည္။
အဓိက မူးယစ္ေဆး ၀ါးတားဆီးေရး၊ သာေရးနာေရး၊ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး၊ စာေပ၊ ယဥ္ေက်းမႈ ျမွင့္တင္ ထိန္းသိမ္းေရး ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ထူေထာင္ခဲ့ၾကသည့္ ဟားခါးလူငယ္အဖြဲ႕ ယခုကဲ့သုိ႕ ေပါင္းစည္းျခင္း အေပၚ အထူး ၀မ္းေျမာက္ ၀မ္းသာျဖစ္ၾကေၾကာင္း သိရသည္။“
CYO ကုိ ဟားခါးၿမိဳ႕ေပၚအတြက္သာ ဖြဲ႕စည္းတာမဟုတ္ပါ၊ ခ်င္းလူငယ္ထု အားလုံး ဆက္သြယ္ပါ၀င္လာႏုိင္ေရးကုိ ဆက္ လက္ၾကိဳးပမ္းသြားမွာပါ” ဟု လူငယ္ ဥကၠဌက ေျပာသည္။
CYO ကုိ ေအာက္ပါအတုိင္းေရြးခ်ယ္ဖြဲ႕စည္းၾကသည္။
Salai Van Chan Ceu (President)
Mai Vel Tha Chin ( Vice president – 1)
Salai Peng Hlei Thang ( Vice President -2)
Salai Lairam Chum (Finance &Property  )
Salai Van Tin Lian (Culture &Literature)
Salai Duh Hlei Mang (Social & Sport )
Salai Thang Biak Hmung (Peace & Security )
Mai Ca Tial (Women&Empowerment )
Salai Judah Van Biak Kam (Information & Communication )
Mai Ngun Meng ( Treasurer)
Mai Htwe Htwe (Assistant Treasurer)
Salai Holly Tawk Tling Thang (Editor) ႏွင့္  အဖြဲ႕၀င္ (၇) ဦး၊
Share.

About Author

Comments are closed.