ဟားခါးၿမိဳ႕ေတာ္ ေသာက္သုံးေရ ဖူလႈံေရး ကြ်မ္းက်င္ေတြ ေလ့လာ

0

ၿပီးခဲ့တဲ့ ဇႏၷ၀ါရီလ ၂၇ ရက္ေန႕က ေနျပည္ေတာ္အေျခစိုက္ Ayeya Shwelin Company မွ ကြ်မ္းက်င္အဖြဲ႕ ခ်င္းျပည္ နယ္ၿမိဳ႕ေတာ္ ဟားခါး ျပည္သူ မ်ား ေသာက္သုံး ေရ ဖူလႈံေရး လာေရာက္ကြင္းဆင္းေလ့လာသည္ဟု ၾကားသိရ သည္။

၂၃ ရက္ေန႕တြင္ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္မွဴး ဦးတမ္ေအာင္က ၂၄ ဦးပါ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖ မ်ားအား ၿမိဳ႕ေတာ္ ေသာက္သုံးေရ ဖူလႈံစြာ ရရွိေရးအတြက္ ေခၚယူေတြ႕ဆုံ အၿပီး ယခုကဲ့သုိ႕ လာေရာက္ကြင္းဆင္း ၾကျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေဒသထုတ္ သတင္း စာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

Ayeya Shwelin Company မွ မန္ေနဂ်င္း ဒါရုိက္တာ ဦး ညြန္႕လႈိင္၊ ဒါရုိက္တာ ဦး ျမင့္လြင္၊ အင္ဂ်င္နီယာ ဦး ခင္ေမာင္ လတ္ ႏွင့္ ဦး လင္းလင္းထြန္း၊  ျပည္နယ္စည္ပင္၀န္ၾကီး ဦး နိန္ႏုိင္း၊ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖ တုိ႕သည္ ဟားခါးၿမိဳ႕ အနီး Timit ေခ်ာင္းကုိ သြားေရာက္ေလ့လာၾကသည္ဟု သိရသည္။

ေလ့လာခ်က္အရ ဟားခါးၿမိဳ႕မွ ၄ ေလးမုိင္ခန္႕အကြာ Timit ေခ်ာင္းကုိ တမံပိတ္ေရေလွာင္ၿပီး သြယ္ယူပါက ဟားခါး တၿမိဳ႕ လုံး ေသာက္သုံးေရ ဖူလႈံႏုိင္မည့္ အျပင္ ေရအားလွ်ပ္စစ္လည္း ရရွိႏုိင္မည္ျဖစ္သည္ဟု ကြ်မ္း က်င္ေတြက ေျပာၾကေၾကာင္း ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖ တဦးက ဆုိသည္။

တဆက္တည္း စည္ပင္၀န္ၾကီး၊ ၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္မွဴး ႏွင့္ အင္ဂ်င္နီယာ ဦးခင္ေမာင္လတ္တုိ႕သည္ လုိင္ကြာေခ်ာင္းေရအား လွ်ပ္စစ္ အနီး Lungrang ေခ်ာင္းကုိလည္း သြားေရာက္ေလ့လာၾကသည္ဟု သိရသည္။

အဆိုပါ ေခ်ာင္းကုိ ေရေလွာင္ၿပီးသြယ္ယူႏိုင္ပါက ဖလမ္း၊ ဟားခါး ၿမိဳ႕မ်ားကုိလည္း ေသာက္သုံးေရ လုံေလာက္စြာ ေပးေ၀ ႏိုင္ မည္ျဖစ္သည္။

Ayeya Shwelin Company သည္ မႏၱေလးေတာင္ေျခကုိ ေသာက္သုံးေရ ရရွိေအာင္ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ ခဲ့သည့္ Company ျဖစ္သည္။

Share.

About Author

Comments are closed.