ျပည္နယ္ကုိယ္စားလွယ္ Pu Lal Maung Cung ေဒသတြင္း အစာေရစာ ငတ္မြတ္မႈ ကြင္းဆင္း

0

ခ်င္းအမ်ဳိးသားပါတီ ထန္တလန္ၿမိဳ႕နယ္မွ ျပည္နယ္ကုိယ္စားလွယ္ Pu LalMaung Cung သည္ ဇႏၷ၀ါရီ ၇ ရက္ေန႕မွ စၿပီး ေဖေဖၚ၀ါရီ ၁၀ ရက္ေန႕အထိ ေဒသအတြင္း အစာေရစာငတ္မြတ္မႈျပသနာေျဖရွင္းေရးအတြက္ ကြင္းဆင္း ေလ့လာမႈျပဳခဲ့ သည္။

 

၂၀၁၂ ဒီဇင္ဘာ ၁၇ – ၂၂ အၾကား ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ သူကုိယ္တုိင္တင္ျပထားသည့္ ေဒသတြင္း အစာေရစာ ေခါင္းပါးမႈ ေျဖရွင္းေရး အဆုိျပဳခ်က္ကုိ လႊတ္ေတာ္က ကြင္းဆင္းမႈျပဳလုပ္ရန္ အတည္ျပဳခဲ့သည္။Pu LalMaungCung သည္ ထန္တလန္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း Vailam, Zanak, Vanzang ေတာင္ေၾကာတေလွ်ာက္ ေက်းရြာ ေပါင္း ၂၂ ကုိ ကြင္းဆင္းေလ့လာမႈျပဳခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“ ဒီေတာင္ေၾကာ သုံးခု အတြင္းေလ့လာခ်က္မ်ားအရ Zanak ေတာင္ေၾကာရွိ ေဒသခံေတြဟာ အစာေရစာ အေခါင္းပါး ဆုံးျဖစ္တယ္၊ အဲဒါေတြေျဖရွင္းဖုိ႕က အစုိးရ၊ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေတြမွာ တာ၀န္ရွိတယ္” ဟု ေျပာသည္။

Zanak ေတာင္ေၾကာအတြင္း Ralpel, lungler,Dawn, Bungkhua, Ruabuk, Saikah,Ruakhua ေက်းရြာ ေဒသခံ မ်ားသည္ ယခု စားစရာျပတ္လပ္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ထုိ႕အျပင္ Thangzang, Fungkah, Sihhmuh ေက်းရြာေဒသခံမ်ား သည္ ေနာက္ သုံးလအတြင္း စားစရာျပတ္လပ္ေတာ့မွာျဖစ္ေၾကာင္း ဆုိသည္။

Vailam ေတာင္ေၾကာအတြင္း Bungtlang ေက်းရြာလူထုသည္ အစာ ျပတ္လပ္ေနေသာေၾကာင့္ တဖက္ မီဇုိရမ္ ဖက္မွ ကားျဖင့္ ေလးေခါက္တိတိ ဆန္မ်ားလာေရာက္ ေထာက္ပ့ံထားေၾကာင္း၊ ေတာင္ေၾကာရွိ တျခားေဒသခံမ်ားသည္လည္း မၾကာခင္ အစာေခါင္းပါးမႈႏွင့္ ရင္ဆုိင္ရေတာ့မွာျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ Bungtlang ေက်းရြာသားေတြဟာ အခု ထန္တလန္ မွ တဖက္ မီဇိုရမ္ဆက္သြယ္တဲ့ Saisichuak ကားလမ္းေဘးသို႕ ေရႊ႕ေျပာင္း ဖုိ႕ျပင္ဆင္ထားၾကေပမဲ့ အစာ ျပသနာေၾကာင့္ ေျပာင္းေရႊ႕ဖုိ႕ ခက္ခဲေနၾကတယ္” ဟု ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္က ေျပာသည္။

Vanzang ေတာင္ေၾကာအတြင္း Lungding ေက်းရြာသည္ အစာေခါင္းပါးမႈ အျမင့္ဆုံးျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ပေရာက္ ေဒသခံေတြ၏ က်ပ္ေငြ ၁၂ သိန္းေထာက္ပ့ံမႈျဖင့္ ဆန္ ၀ယ္ယူစားသုံးေနရေၾကာင္း၊ က်န္ေက်းရြာမ်ားသည္လည္း ေနာက္ သုံးလအတြက္  စာျပတ္လပ္ေတာ့မွာျဖစ္ေၾကာင္း ဘာသာေရးအသင္းအဖြဲ႕ေတြက ယင္းျပသာနာေျဖရွင္းေရးအတြက္ လုံးပမ္းေနရေၾကာင္း သိရသည္။

“ အစာေရစာျပတ္လပ္တာေတာ့ ဟုတ္ပါပီ၊ တခ်ဳိ႕ ေက်းရြာေတြမွာ ေရျပသနာ၊ မူလတန္းေက်ာင္းအေဆာက္အဦး ျပသာ နာေတြနဲ႕ ထပ္မံရင္ဆုိင္ေနရတယ္၊ ေဒသခံေတြအေနနဲ႕ အစုိးရကုိ ထပ္ခါတလဲလဲ တင္ျပေပမဲ့ ေျဖရွင္းမေပးတာေတြ႕ ရတယ္ ” ဟု ေျပာသည္။

၂၀၀၆ ခုႏွစ္မွစတင္ျဖစ္ပြားသည့္ အစာေရစာျပတ္လပ္မႈျပသာနာေၾကာင့္ ခ်င္းျပည္သူမ်ားသည္ မိမိတုိ႕ ကုိယ္ထူ ကုိယ္ထျဖင္ ကား လမ္းမ်ားတူးေဖာ္ၾကၿပီး စားနပ္ရိကၡမ်ားကုိ ၀ယ္ယူေနၾကသည္။

Share.

About Author

Comments are closed.