ဂိတ္တာ၀န္က် ရဲေတြ မတရားေငြေကာက္ေန

0

ေဖေဖၚ၀ါရီလအတြင္း ဟားခါးၿမိဳ႕သစ္ရပ္ကြက္ ရဲကင္းတြင္ တာ၀န္က်ျပည္သူ႕ရဲေတြက ထင္းမီး သယ္ယူသူမ်ားထံ ေငြ ေကာက္ ခံေနေၾကာင္း သိရသည္။

ထင္းမီးခုတ္လုပ္သယ္ေဆာင္ခြင့္ လုိင္စင္ရွိသူမ်ားသည္  သက္ဆုိင္ရာ သစ္ေတာဦးစီးဌာနသုိ႕ ထင္းမီး ကားတစီးစာ အ တြက္ က်ပ္ေငြ ၂၅၀၀ အခြန္ေဆာင္ၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း  ျပည္သူ႕ရဲေတြက ကားတစီးစာအတြက္ က်ပ္ေငြ ၅၀၀၀ ထပ္မံ ေကာက္ယူေနျခင္း ျဖစ္သည္။

“ က်ေတာ္တုိ႕က ထင္းမီးကုိပဲ အားကုိးေနရတာ၊ အခုလို သက္ဆုိင္ရာက ေကာက္ခံေနေတာ့ ကားခနဲ႕ဆုိ အင္မတန္ နာသြားတာေပါ့ ” ဟု ေဒသခံတဦးက ေျပာသည္။

ရဲကင္းတာ၀န္က်မ်ားသည္ ယခုကဲ့သုိ႕ အခြန္ေကာက္ခံရာတြင္ တဦးႏွင့္ တဦးေကာက္ခံမႈႏႈန္းမတူၾကေၾကာင္းလည္း ေျပာ ၾကသည္။

ခ်င္းျပည္သူမ်ားသည္ ထမင္းခ်က္ရာတြင္ အဓိက ထင္းမီးကုိ အသုံးျပဳၾကသျဖင့္ ေဒသအတြင္း သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈလည္း မ်ားျပားေနသည္။ထုိ႕အျပင္ ဟားခါးၿမိဳ႕ရွိ ျပည္သူ႕ရဲမ်ားသည္ အိႏိၵယ – ျမန္မာနယ္စပ္မွ တင္သြင္းလာသည့္ ကုန္စည္မ်ားအေပၚ အခြန္မ်ား ပရမ္းပတာေကာက္ခံေနေၾကာင္းလည္း
သိရသည္။

“ ဂိတ္မွာေရာ၊ လမ္းေပၚမွာေရာ ကားကုိ ရပ္ခုိင္းၿပီးေကာက္ေနၾကတယ္” ဟု ကုန္သည္တဦးက ေျပာသည္။

Share.

About Author

Comments are closed.