ခ်င္းေတာင္တြင္ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား မၾကာခင္ World Bank မွ စတင္မည္

0

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အဆင္းရဲဆံုးျပည္နယ္တခုျဖစ္ေသာ ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ (World Bank) ကမၻာ့ဘဏ္က လူထုအေျချပဳ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ယခုႏွစ္မွ စတင္အေကာင္ထည္ေဖာ္ေတာ့ မည္ဟု သိရသည္။

World Bank ရန္ကုန္ဌာနခြဲမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္ အစိုးရ၊ ေဒသတြင္း NGO အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ၿမိဳ႕မိ ၿမိဳ႕ဖမ်ား ႏွင့္ ၿပီးခဲ့သည့္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၆ ရက္ေန႔က ဟားခါးၿမိဳ႕ေတာ္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးရာတြင္ ခ်င္းျပည္ နယ္ ၊ ရွမ္းျပည္ နယ္၊ တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီးတို႔၌ ဖြံၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ယခုႏွစ္ကစၿပီး စတင္အေကာင္ ထည္ေဖာ္ေဆာင္ ရြက္ မည္ဟု  World Bank ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေျပာၾကားလိုက္ေၾကာင္း ခ်င္းျပည္နယ္ လူမႈေရး၀န္ႀကီး ဦးဗန္ေထာင္းက ေျပာသည္။

“World Bank က ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံ ျပည္နယ္ တိုင္း ၁၄ ခုနဲ႔ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ စုစုေပါင္း ၁၅ ခုမွာ ဖြံ႔ၿဖိဳး ေရးလုပ္ငန္းေတြ လုပ္ေဆာင္သြားမွာျဖစ္တယ္၊ ခု ၂၀၁၃-၁၄ မွာ ျပည္နယ္ နဲ႔ တိုင္း ၃ ခုေပါ့ေနာ္ ခ်င္းျပည္ နယ္၊ ရွမ္း ျပည္နယ္ နဲ႔ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးတို႔ မွာ လူထုအေျချပဳဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီကိန္းေတြ စတင္အေကာင္ ထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ မွာျဖစ္ပါတယ္” ဟု ၀န္ႀကီးကေျပာသည္။

ပထမဆံုးစတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္မယ့္ သက္ဆိုင္ရာျပည္နယ္မ်ားသည္ မိမိတို႔ျပည္နယ္ထဲမွ ၿမိဳ႕နယ္ တခုစီကို ေရြးခ်ယ္ရမွာျဖစ္ၿပီး ယင္းၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းတည္ရွိေသာ ေက်းရြာအုပ္စု တစုစီကို တစ္ႏွစ္လ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၇၀၀၀ စီ သံုးႏွစ္ဆက္တိုက္ေထာက္ပံ့ေပးသြားမည္ဟု ၀န္ႀကီးဦးဗန္ေထာင္း ကဆက္ေျပာသည္။

“ စီမံကိန္းၿမိဳ႕နယ္ေပါ့ေနာ္ ခ်င္းျပည္နယ္မွာ တၿမိဳ႕နယ္ေပါ့ အဲဒီတၿမိဳ႕နယ္မွာရွိတဲ့ အုပ္စုအားလံုး ၊ အဲဒီၿမိဳ႕ နယ္မွာ အုပ္စု ၅၀ ရွိတယ္ဆိုရင္လည္း ၅၀ စလံုးေပးမွာပါ၊ ပံ့ပိုးကူညီမယ့္ အေျခခံအေဆာက္အဦးကေတာ့ ေက်းလက္ ေနျပည္သူမ်ားက ေရြးခ်ယ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္၊ ေက်းလက္ လမ္း၊ တံတား၊ ေရတားတံမန္၊ ေရေပးေ၀ေရး လုပ္ငန္း၊ ေက်ာင္း၊ ေဆးေပးခန္း၊ အေသးစား ေက်းလက္မီးလင္းေရးစတဲ့လုပ္ငန္းေတြ ပါ၀င္ႏုိင္တယ္လို႔ သိရပါတယ္” ဟု ဦးဗန္ေထာင္းကေျပာသည္။

ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္း စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္မည့္ စီမံကိန္းၿမိဳ႕နယ္မွာ ကန္ပက္လက္ ၿမိဳ႕နယ္ဟု သိရသည္။

ယင္းစီမံကိန္းမ်ားကို ခ်င္းျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ ႏွင့္ တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီးတို႔တြင္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြင္း အေကာင္ထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ၾကမည္ျဖစ္ၿပီး၊ က်န္ျပည္နယ္ ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္လည္း ဆက္လက္ အေကာင္ထည္ ေဖာ္သြားမည္ဟုသိရသည္။

၁၉၈၇ ခုႏွစ္ကစၿပီး ၂၅ ႏွစ္ၾကာ ျမန္မာႏုိင္ငံ ႏွင့္ အဆက္အသြယ္ျပတ္ခဲ့ေသာ ကမၻာ့ဘဏ္သည္ ယခုႏွစ္ကစၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ အေပၚ ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ား အသစ္တဖန္ျပန္လည္စတင္လာျခင္းျဖစ္သည္။

Share.

About Author

Comments are closed.