ခိုႏူမ္းထုန္သတင္းဌာနကို သတင္းဂ်ာနယ္ ထုတ္ေ၀ခြင့္ျပဳလိုက္ျပီ

0

ျပည္ေထာင္စု သမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရ၊ ျပန္ၾကားေရး ၀န္ၾကီး ဌာန၊ ျပန္ ၾကားေရးႏွင့္ ျပည္ သူ ့ ဆက္ဆံေရး ဦးစီးဌာန (မူပိုင္ခြင့္ႏွင့္ မွတ္ပုံတင္ ဌာနခဲြ) မွ ၂၀၁၃ခုႏွစ္ မတ္လ (၂၂) ရက္စဲြျဖင့္ ခိုႏူမ္းထုန္ သတင္းဌာန ၏ လစဥ္သတင္း ဂ်ာနယ္ ( ျမန္မာ ဘာသာ) အား ထုတ္ေ၀ ခြင့္ျပဳလိုက္ သည္။

ခိုႏူမ္းထုန္သတင္းဌာန အယ္ဒီတာေဂ်မွိန္း ထန္းစန္းငါ ( ဆန္းသဲ) ၏ ၂၀၁၃ခုႏွစ္ မတ္လ (၁၃)ရက္ စဲြျဖင့္ သတင္းဂ်ာနယ္ ထုတ္ေ၀ခြင့္ ေလွ်ာက္လႊာကို သက္ဆိုင္ရာ ၀န္ၾကီးဌာနမွ စာအမွတ္ ၁၈- ၁- ၆၀/ (၂၀၁၃)/ (၂၈၈) ျဖင့္ ခြင့္ျပဳလိုက္ ျခင္းျဖစ္သည္။

ယင္း ခြင့္ျပဳ ခ်က္ကို ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ ျပည္ သူ ့ဆက္ဆံေရးဦးစီးဌာန၏ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ကိုယ္စား လက္ေထာက္ ညႊန္ၾကား ေရးမွဴး ယုယု၀င္းမွ တရား၀င္ခြင့္ျပဳ လုိက္ၿပီး ခိုႏူမ္းထုန္သတင္းဌာန၏ ပထမဆုံးအၾကိမ္ သတင္းဂ်ာနယ္ကို ေမလတြင္ စတင္ ထုတ္ေ၀ႏိုင္ရန္ စီစဥ္ထားသည္။

ယခင္ ၁၀ ႏွစ္ေက်ာ္က ခုိႏုမ္းထုန္သည္ အြန္လုိင္းမီဒီယာျဖင့္ ခ်င္းသတင္းေတြကုိျဖန္႕ ေ၀ခဲ့ရာ  ယခုကဲ့သုိ႕ သတင္းဂ်ာ နယ္အျဖစ္ ထုတ္ေ၀ျခင္းသည္ ဆက္သြယ္ေရး အခက္အခဲရွိေနေသးတဲ့ ခ်င္းျပည္သူေတြအတြက္ အဓိက ရည္ရြယ္ ထား သည္။

ခိုႏူမ္းထုန္သတင္းဌာနသည္ ျပည္တြင္းျပည္ပရွိ ခ်င္းသတင္းေတြကို အတတ္ႏိုင္ဆုံးေဖၚျပ သြားမွာျဖစ္ၿပီး ျမန္မာ ႏိုင္ငံ အ ေနာက္္ ဘက္ေဒသအထူးသျဖင့္ ခ်င္းျပည္ အတြင္းျဖစ္ ပ်က္ေန သည့္ သတင္းေတြ နဲ႕ တုိင္းရင္းသား ေဒသသတင္းမ်ားကုိ ေဖာ္ျပသြားမည့္အျပင္  သတင္း မီဒီယာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးကုိ အျခားသတင္း ဌာနမ်ားႏွင့္ လက္တြဲလုပ္ ေဆာင္သြားမည္ ျဖစ္ သည္။

ျပည္ေထင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအစုိးရသည္ ခ်င္းသတင္းအဖြဲ႕မ်ားအနက္ Chin world info သတင္း ဂ်ာနယ္ ထုတ္ေ၀ခြင့္ကုိ တရား ၀င္ ခြင့္ျပဳခဲ့ျပီျဖစ္ၿပီး ယခု ခိုႏူမ္း ထုန္သတင္းဌာန ၏ သတင္း ဂ်ာနယ္ထုတ္ေ၀ခြင့္ကို ဒုတိယအၾကိမ္ ခြင့္ျပဳလိုက္ သည္။

ပထမဦးဆုံးေသာ ခိုႏူမ္းထုန္ ခ်င္းသတင္း ဌာနကို ျပည္ပေရာက္ ခ်င္းလူငယ္တစုမွ ၂၀၀၂ခုႏွစ္ မတ္လ (ရ) ရက္ေန ့တြင္ စတင္ဖဲြ ့စည္း ခဲ့ၾကၿပီး ဘီအဲန္အုိင္ အဖြဲ႕၀င္ လည္းျဖစ္သည္။

ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ ခုိႏုမ္းထုန္ ႏွင့္ ခ်င္းေ၀ါလ္အျပင္ တရား၀င္ခြင့္ျပဳျခင္းမရွိေသးသည့္ အဂၤလိပ္၊ ျမန္မာ ႏွင့္ ေဒသ ဘာသာ ထုတ္သတင္း အဖြဲ႕ ၁၀ ဖြဲ႕ရွိသည္။

 

Share.

About Author

Comments are closed.