စိတ္ခ်ရေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္ ဆုိရင္

0

(ခြါနင္း ေလေသာင္) ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ အစုိးရသစ္တက္ လာၿပီးေနာက္ ပုိင္း လက္နက္ကုိင္ အားလုံး လုိလုိပင္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲၿပီး ထာ၀ရၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲ လုပ္လာခဲ့ၾကပါတယ္။ လူထု အေျချပဳ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း အေတာ္မ်ားမ်ားကလဲ ၿငိမ္းခ်မ္း ျဖစ္စဥ္ ႏွင့္ ဆက္စပ္တဲ့ လုပ္ငန္းေတြ ေရး ဆြဲလာခဲ့ၾကပါၿပီ။ ေသခ်ာတာက တကယ့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ ဘယ္သူမဆုိ ႀကိဳက္ၾက ပါတယ္။ တကယ့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ တည္ေဆာက္ခ်င္ၾကပါတယ္။ ဒီၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္က တကယ့္ၿငိမ္းခ်မ္းဖက္ ဦးမတည္ပဲ စစ္တပ္အျပန္အလွန္စုေဆာင္းၿပီး လက္နက္ အျပန္အလွန္တပ္ဆင္တဲ့ အေျခအေနျဖစ္ သြားမွာ အစုိးရိမ္ရဆုံးပါ။ ဆုိလုိတာက ဒီထက္အဆေပါင္းမ်ားစြာ ျပင္းထန္ေသာ စစ္ပြဲ အတြက္ ျပင္ ဆင္မႈ ျပဳလုပ္မယ္ဆုိရင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အိမ္မက္ ျဖစ္မလာေတာ့ပဲ တုိင္းျပည္ မြမြေၾကသြား မွာ ျဖစ္ပါ တယ္။ ဒါေၾကာင့္ လူထုက စိတ္ခ်ရတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္ ျဖစ္ဖုိ႔ အရမ္းအေရးႀကီးပါတယ္။ ဒီလုိျဖစ္ဖုိ႔က အေရးႀကီးတဲ့ အခ်က္ေတြကုိ တင္ျပေဆြးေႏြးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

စစ္အင္အားေလ်ာ့ခ်ျခင္း

စစ္အင္အား ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း ဆုိတဲ့ေနရာမွာ တပ္အင္အား၊ လက္နက္အင္အားႏွင့္ စစ္ေရးလႈပ္ရွား မႈေတြ ပါ၀င္ပါတယ္။ လြတ္လပ္ေရးေခတ္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ အင္အားဟာ ၄၀၀၀ ပတ္၀န္းက်င္ ကေန န၀တ၊ နအဖေခတ္မွာ ၄၀၀၀၀၀ ပတ္၀န္းက်င္အထိ အဆေပါင္းတစ္ရာ တုိးခ်ဲ့လာခဲ့ၾကပါ တယ္။ ဒီေလာက္တုိးခ်ဲ့လာရျခင္းရဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ကလဲ ရွင္းေနတာက တုိင္းရင္းသား လက္နက္ ကုိင္ေတြႏွင့္ ဒီမုိကေရစီအင္အားစုေတြကုိ ေခ်မႈန္းဖုိ႔အတြက္ ျဖစ္ပါတယ္။ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရး အဖြဲ႔ႏွင့္ အျခား တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႔ တစ္ခ်ဳိ႕ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ေနတဲ့ အခ်ိန္မွာလဲ အစုိးရဖက္က တပ္အင္အားတုိးခ်ဲ႕ျခင္း၊ လက္နက္အင္အား တုိးခ်ဲ့တပ္ဆင္ျခင္းေတြ ျပဳလုပ္ လာခဲ့ ပါတယ္။ တုိင္းရင္းသားေဒသေတြမွာ တပ္စခန္းမ်ားျဖင့္ ျပည့္ႏွက္ေနၿပီး စစ္ေၾကာင္းမ်ားကုိ ရြာအႏွံ႔ ထုိးထားေလ့ ရွိပါတယ္။ အက်ဳိးဆက္ အားျဖင့္ တုိင္းရင္းလက္နက္ေတြက အစုိးရ အေပၚ အယုံ အၾကည္ နည္းလာၾကပါတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ကုိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ခုိင္းၿပီး သူက စစ္အင္အားကုိ တုိးခ်ဲ့ လာမယ္၊ ၿပီးရင္ က်ေနာ္တုိ႔ကုိ အျပတ္တုိက္မယ္လုိ႔ တြက္ဆ လာၾကပါတယ္။ အဲဒီ ေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အဖြဲ႔မ်ားအေနျဖင့္လဲ ျပင္ဆင္ျပဳလုပ္လာၾကၿပီး စစ္အင္အားကုိပဲ အျပန္အလွန္တုိး ခ်ဲ့ဖုိ႔ ျဖစ္လာပါေတာ့တယ္။

ဒီလုိမျဖစ္ဖုိ႔က အစုိးရအေနနဲ႔ တုိင္းရင္းသားေဒသေတြမွာ ရွိတဲ့ တပ္စခန္းေတြကုိ ရုတ္သိမ္းေပး မယ့္ အစီအစဥ္ထားရွိသင့္ပါတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈ အဆင့္အလုိက္ တပ္စခန္း ေလွ်ာ့ခ် မယ့္ အေရအတြက္ကုိ တိတိက်က် ရွိထား သင့္ၿပီး လူထုသိေအာင္လဲ ေၾကညာသင့္ပါတယ္။ အျပန္အလွန္အားျဖင့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ေတြကလဲ တပ္အင္အား ဒီထက္မေက်ာ္ ဘူးဆုိတဲ့ ကတိေတြ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈ အဆင့္အလုိက္ သူတုိ႔ရဲ့ စစ္တပ္ေရးရာ မူ၀ါဒ ဒီေလာက္ထိ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမယ္ ဆုိတာေတြ ရွိထားသင့္ပါတယ္။ အေရးႀကီးတာက သူမနာ ကုိယ္မနာ win-win အေနအထားမွာ ရွိၾကဖုိ႔ လုိပါတယ္။ ကခ်င္ျပည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္ ကုိ ျပန္ၾကည့္မယ္ဆုိရင္ အင္အား တည္ေဆာက္တဲ့ ကာလထက္ ဘာမွ မပိုခဲ့တာကုိ ေတြ႔ရပါတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကာလမွာ အစုိးရဖက္ကေန တတ္ႏုိင္သမွ် စစ္အင္အား တုိးခ်ဲ့လာခဲ့ၿပီး ကခ်င္ လြတ္ေျမာက္ေရး အဖြဲ႔ကလဲ စီးပြါးေရး အင္အားတည္ေဆာက္ျခင္းျဖင့္ စစ္ေရးအင္အား ပုိမုိ ခိုင္မာ လာေအာင္ လုပ္လာခဲ့ပါတယ္။ ၀အဖြဲ႔လဲ ထုိနည္း၎ပဲ စီးပြါးေရး ေတာင့္တင္းေအာင္ လုပ္လာ ခဲ့ျခင္းျဖင့္ စစ္အင္အား ေကာင္းေကာင္း တည္ေဆာက္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒါေတြကုိ သင္ခန္းစာ ယူၿပီးေတာ့ ခုတေခါက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမွာ အဲသလုိ ျဖစ္မသြားေတာ့ေအာင္ စနစ္တက် စီစဥ္ လုပ္ေဆာင္သင့္ပါတယ္။

ျပႆနာေျဖရွင္းရန္ ယႏၱရားတည္ေဆာက္ျခင္း

ပဠိပကၡျဖစ္ပြါးမိပါက ဒီလုိေျဖရွင္းမယ္ဆုိတာလဲ တိတိက်က် ရွိထားသင့္ၿပီး အမ်ားျပည္သူ သိေအာင္ ေၾကညာထားသင့္ပါတယ္။ ယႏၱရားတစ္ခု တိတိက်က်တည္ေဆာက္ ထားၿပီး ထိေရာက္မႈရွိေၾကာင္းေသခ်ာေစရန္ လုိအပ္တဲ့ အာဏာ ႏွင့္ လုပ္ပုိင္ခြင့္ ေပးထားရပါမယ္။ ထိေရာက္မႈမရွိရင္ ဘာမွ အားကုိးလုိ႔ရမွာမဟုတ္ပါဘူး။ ကခ်င္ျပည္ စစ္ပြဲေတြႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဥပမာေကာင္း ရခဲ့ၾကရပါၿပီ။ သမတၱက အမိန္႔ထုတ္ေၾကာင္း မီဒီယာမ်ားကတဆင့္ ၾကားရေပမယ့္ ကြင္းျပင္ မွာက တုိက္ပြဲက ဆက္ျဖစ္ေနတုန္းပါ။ ဘယ္သူ႔မွာ တာ၀န္ဘယ္လုိရွိတယ္ဆုိတာ သိဖုိ႔ မလြယ္ေတာ့ပါဘူး။ ပဠိပကၡေျဖရွင္းေရးအဖြဲ႔ဟာ သက္ဆုိင္ရာ ပဠိပကၡအတြက္ အာဏာတကယ္ ရွိရပါမယ္။ အစြယ္မရွိတဲ့ က်ား၊ ဘာမွ ကုိက္လုိ႔မရ တဲ့ အေကာင္ေတာ့ မျဖစ္သင့္ဘူး။ အေရးယူမယ့္ ပုံစံကုိလဲ တိက်စြာ ျပဌါန္းထားသင့္ပါတယ္။ အမိန္႔ညြန္ၾကားခ်က္ကုိ မလုိက္နာတဲ့ တပ္မွဴးေတြကုိ ဒီလုိ ဒီေလာက္ထိ ျပစ္ဒဏ္ေပးမယ္ ဆုိတာရွိသင့္ပါတယ္။ ဒါမွမဟုတ္ရင္ ေရွ႕တန္းက တပ္မွဴးေတြ က ဟုိအေၾကာင္းျပ ဒီအေၾကာင္းျပနဲ႔ ႀကိဳက္သလုိ လူလည္လုပ္ႏုိင္ပါတယ္။ အမိန္႔က ေအာက္ေျခ မေရာက္ေသးလုိ႔ ဆုိတဲ့ အေၾကာင္းျပခ်က္ေတြ ျဖစ္မလာေအာင္ ဆက္သြယ္ေရးစနစ္ ေသခ်ာေစရ မယ္၊ ဆက္သြယ္ေရးစနစ္ မေကာင္းတဲ့ ေနရာမွာ လႈပ္ရွားမႈေတြ ရပ္စဲ ေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

တစ္ခုခုျဖစ္မိလုိ႔ရွိရင္လဲ လူထုကုိ အတတ္ႏုိင္ဆုံးကာကြယ္ေပးရန္ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအရုံးက စတင္ေဆြးေႏြးလာခဲ့တဲ့ military code of conduct စစ္တုိက္တယ္ ဆုိရင္လဲ ဒီလုိနည္းနဲ႔ တုိက္ရ မယ္ဆုိတဲ့ သေဘာတူညီမႈလဲ ရွိထားသင့္ပါတယ္။ အဲဒီ သေဘာတူညီခ်က္ႏွင့္ လုိအပ္တဲ့ ပညာေပး မႈကုိ သက္ဆုိင္ရာ တပ္မွဴး တပ္သားေတြ အကုန္လုံးထံ ရွင္းျပေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ တပ္မွဴးေတြက မသိလုိ႔ပါ ဆုိတဲ့ ေျဖာင့္ခ်က္ေလာက္နဲ႔ ျပႆနာ ေျဖရွင္းဖုိ႔ မသင့္ပါဘူး။ အဲဒီေတာ့ အေကာင္းဆုံးက စစ္တပ္မွာ တကယ့္ အာဏာရွိတဲ့ လူႀကီးေတြ၊ ပါတီမွာ တကယ့္ အာဏာရွိတဲ့ လူႀကီးေတြ၊ အရပ္ဖက္ကလဲ တကယ့္ အလုပ္လုပ္ႏုိင္တဲ့ လူႀကီးေတြ ပါ၀င္တဲ့ ယႏၱရားတစ္ခု ျဖစ္ သင့္ ပါတယ္။ စစ္မက္ျဖစ္ပြါးတဲ့ေနရာမွာ လူထုဘ၀ လုံၿခဳံမႈကုိ အတတ္ႏုိင္ဆုံး ကာကြယ္ေပးထားရ ပါမယ္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္မွာ လူထုအခန္းက႑ ျမင့္တင္ျခင္း

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ အစဥ္တစုိက္ ေတာင့္တလာခဲ့ၾကတဲ့ လူထုရဲ့ အခန္းက႑ကုိလဲ အတတ္ႏုိင္ ဆုံး ျမင့္တင္ ရပါမယ္။ လူထုမွာ တစုံတရာ ပါ၀ါရွိမွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္တံ့လာႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ လူထုရဲ့ ဆုံးျဖတ္ခ်က္က တစုံတရာ ထိေရာက္မႈ မရွိခဲ့ရင္ လက္နက္ကုိင္အခ်င္းခ်င္းဟာ မခံႏုိင္ တာပဲ သိမယ္။ အေၾကာင္းျပခ်က္ဒလေဟာ ရွိထားၾကမယ္။ ဆက္တုိက္ဖုိ႔ပဲ စဥ္းစားၾကဖုိ႔ မ်ားတယ္။ လူထုအျမင္ကုိ ေပတံအေနနဲ႔ သတ္မွတ္ၿပီး သူတုိ႔ လမ္းျပမႈအတုိင္း သြားေန မယ္ဆုိရင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး က ပ်က္စရာ မရွိဘူးလုိ႔ ယုံပါ တယ္။ လူထုက ဘယ္သူ႔ဖက္မွာပဲ ပါပါ ေသခ်ာတာက တုိက္ပြဲကုိ လက္ခံမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ၿငိမ္းခ်မ္းတဲ့နည္းနဲ႔ ေျဖရွင္းဖုိ႔ပဲ အၿမဲ ဖိအားေပးလာမွာ ျဖစ္ ပါတယ္။ လူထု အခန္း က႑က တစုံတရာ ျမင့္တက္လာမွပဲ လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႔ေတြအေနနဲ႔ လူထုကုိ ေလးစားၿပီး လူထုေထာက္ခံမႈ ရရွိလာေအာင္ အျပန္အလွန္ ႀကိဳးစားလာၾက မွာ ျဖစ္ပါ တယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ အေပၚ လူထုအျမင္ ေဆြးေႏြးပြဲေတြကုိ ႀကီးႀကီး က်ယ္က်ယ္ အားေပး ရပါမယ္။ လူထုရဲ့ သေဘာထားအျမင္ေတြဟာ ပါတီေတြရဲ့ မူ၀ါဒမ်ားကုိ လုိအပ္သလုိ ျပဳျပင္ေျပာင္း လဲႏုိင္တဲ့ အေျခအေန ရွိရပါမယ္။ ဒီလုိ ျဖစ္လာေအာင္လဲ လူထုက တြန္းအားေပးရမယ္။

လူထုလႈပ္ရွားမႈက formal ပုံစံျဖင့္တမ်ဳိး informal ပုံစံျဖင့္တဖုံ ပုံစံအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ တည္ရွိရပါမယ္။ အျမင္ေတြက ပုိက်ယ္ျပန္႔လာစရာ ရွိပါတယ္။ Formal ပုံစံတစ္ခုတည္းကုိသာ လုပ္ေဆာင္ သြားမယ္ ဆုိရင္ အားနည္းခ်က္က ရွိလာႏိုင္ တယ္။ အစုိးရလူ၊ လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႔လူ ဆုိၿပီး တိတ္တခုိး အျမင္ကြဲျပားမႈ ရွိလာႏုိင္တယ္။ Informal ပုံစံေတြက အားသာသြားႏုိင္တဲ့ အခ်က္ေတြလဲ ရွိပါတယ္။ သူတုိ႔ သိရွိတာက ပုိၿပီး က်ယ္ျပန္႔မသြားႏုိင္ေပမယ့္ formally လုပ္ေဆာင္ တဲ့ လူေတြ မသိတတ္ ဟာေတြကုိ သူတုိ႔ ေတြ႔ျမင္ သိရွိသြားႏုိင္ပါတယ္။ ဒီနည္းနဲ႔ သူတုိ႔က တုိင္းျပည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ contribution အႀကီးႀကီး ေပးသြားႏုိင္ပါတယ္။ ရွင္းရွင္းေျပာရရင္ MPC ႏွင့္ တျခား ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေစာင့္ၾကည့္ေရး အဖြဲ႔ေတြထဲႏွင့္ မလုံေလာက္ပါ။ စိတ္၀င္စားသူေတြ အားလုံးက ကုိယ့္အဖြဲ႔ကုိယ္စီႏွင့္ လုပ္လာႏုိင္ခြင့္ ရွိရပါမယ္။ ေသခ်ာတာက အစုိးရ ဒါမွမဟုတ္ လက္နက္ ကုိင္အဖြဲ႔ေတြရဲ့ ၾသဇာလြမ္းမုိးမႈက informal အဖြဲ႔ေတြမွာ ပုိၿပီးေတာ့ ကင္းရွင္း သြားမွာပါ။ အဲဒီေတာ့ သမၼာသမ ပုိက်သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ တကယ့္ လူထုအျမင္ကုိလဲ ပုိၿပီး ကုိယ္စားျပဳႏုိင္ၾကမွာ ျဖစ္ပါ တယ္။

အုပ္စုေတြအၾကား အယုံအၾကည္တည္ေဆာက္ျခင္း

အစုိးရႏွင့္ လက္နက္ကုိင္ေတြအၾကား ေသာ္လည္းေကာင္း၊ လက္နက္ကုိင္ အခ်င္းခ်င္းၾကား ေသာ္ လည္းေကာင္း ဒီအစီအစဥ္ကုိ ေငြကုန္ေၾကးက်မ်ားရင္ မ်ားပါေစ အေရး တႀကီး လုပ္ေဆာင္သြား သင့္ပါတယ္။ ေတြ႔ဆုံဖန္မ်ားလာမယ္၊ ရင္းႏွီးမႈပုိရွိလာမယ္၊ တစ္ေယာက္အေၾကာင္းတစ္ေယာက္ ပုိၿပီးေလ့လာသိရွိလာမယ္၊ အခ်င္းခ်င္းၾကား သံေဇာယဥ္ေတြ ပုိရွိလာၾကမယ္ ဆုိရင္ တုိင္းျပည္ရဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲက ပုိၿပီး လြယ္ကူ ေခ်ာေမာလာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ရုရွား သမတၱ ဂုိဘားေခ်ာ့ဗ္ က စားပြဲကုိ ေစာင့္ကန္ လုိက္ေတာ့ လူေတြထင္တာက ေနာက္ဆုိ ႏ်ဴးကလီးယားနဲ႔ ခ်မယ္တဲ့။ သားျဖစ္သူက ေျပာလာတဲ့အခါ သူဆုိလုိတာ အဲဒါမဟုတ္ပဲနဲ႔ အေနာက္တုိင္း စတုိင္ကုိ သင္ယူ အသုံးျပဳ သြားတာ ျဖစ္မွန္း သိရတယ္ေလ။ အယုံအၾကည္ တည္ေဆာက္မႈအားနည္းလုိ႔ ရွိရင္ ေျပာ ဆုိေဆြးေႏြးတာေကာ ဟန္ပန္အမူအယာအထိ ကုိယ္ျဖစ္ခ်င္တာ တမ်ဳိး သူမ်ား နားလည္တာ တျခားျဖစ္သြားၿပီး လုိရာခရီး မေရာက္ပဲ ရွိၾကမွာ မလြဲပါ။

တုိင္းျပည္ျပႆနာက ၾကာလဲၾကာေနၿပီျဖစ္တဲ့အတြက္ အခ်ိန္ယူၿပီး ယုံၾကည္မႈက တည္ေဆာက္ဖုိ႔ လုိပါမယ္။ လက္နက္ကုိင္ အုပ္စုအခ်င္းခ်င္းၾကားလဲ မယုံသကၤာျဖစ္မႈေတြ တစတစ ႀကီးလာေနၿပီ ဆုိေတာ့ ၿပီးေတာ့ ပြင့္လင္းတဲ့ လူ႔ အသုိင္းအ၀ုိင္းကုိ ဆုံးရႈံးရတာ ၾကာေနၿပီးျဖစ္တဲ့အတြက္ တစ္ခါ တည္း ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေျပာဆုိဖုိ႔က မျဖစ္ႏုိင္ေတာ့ တဲ့အတြက္ ပုိၿပီး အခ်ိန္ယူသင့္ပါတယ္။ လူမ်ဳိးတမ်ိဳးနဲ႔တမ်ဳိးၾကားမွာလဲ အယုံအၾကည္ တည္ေဆာက္မႈက မရွိရင္ လက္နက္ကုိင္ တုိက္ခုိက္ေျဖ ရွင္းတာပဲ တတ္လာခဲ့ၿပီဆုိေတာ့ တုိင္းျပည္က ၿငိမ္းခ်မ္းမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ က်ေနာ္တုိ႔ လူမ်ဳိးေတြကလဲ ဒီေျမဒီေရထဲမွာ ေရာၿပီးေတာ့ ေနထုိင္လာၾကတာကုိး။ ကုိယ့္လူထု သူ႔လူထု ဆုိၿပီး ဘာမဟုတ္ အေၾကာင္းေတြနဲ႔လဲ ရန္ပြဲျဖစ္ကာ စစ္မီးျပန္ေလာင္သြားႏုိင္ပါတယ္။ တကယ္လုိ႔  ျပည္နယ္ေတြရဲ့ နယ္နိမိတ္ေတြ ျပန္လည္ review ၾကမယ္ဆုိရင္ ပုိၿပီး သတိထားရပါ မယ္။ လုံေလာက္ေသာ ယုံၾကည္မႈႏွင့္ ခင္မင္ရင္းႏွီးမႈ မရွိရင္ေတာ့ လြယ္လြယ္ကူကူပဲ ရန္သူျဖစ္ သြားၾကမွာပါ။ အေရးႀကီးတာက ယုံၾကည္တည္ေဆာက္တဲ့ကာလမွာ အျငင္းပြါး ဖြယ္ရာမ်ား မေဆြးေႏြးမိဖုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။

ႏုိင္ငံတကာရဲ့ ၀င္ေရာက္ပံ့ပုိးမႈ ရယူျခင္း

ျပည္တြင္းေရးပဲ ျဖစ္ျဖစ္ေပါ့ တုိင္းျပည္အတြက္ ေကာင္းက်ဳိးကုိ ေမွ်ာ္ကုိးၿပီးေတာ့ ႏုိင္ငံတကာရဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အတြက္ ၀င္ေရာက္ပံ့ပုိးမႈကုိ ရယူသင့္ပါတယ္။ သူတုိ႔အေနနဲ႔ ျပည္တြင္းေရးကုိ လာေရာက္စြက္ဖက္တာ မဟုတ္ပဲ မိမိတုိ႔ ကုိယ္တုိင္က လႈိက္လွဲစြာ ဖိတ္ေခၚတာ ျဖစ္သင့္ပါတယ္။ တခ်ဳိ႕ႏုိင္ငံေတြကုိ အစာမေၾကႏုိင္လုိ႔ ရွိရင္လဲ ၾကားေန ႏုိင္ငံေတြကုိ ေရြးခ်ယ္သင့္ပါတယ္။ ဥပမာ အားျဖင့္ အေမရိကန္တုိ႔လုိ တရုတ္တုိ႔လုိ ႏုိင္ငံေတြဟာ ႏွစ္ခုစလုံး ပါ၀င္ လာႏုိင္ရင္ ပုိေကာင္းပါ တယ္။ တစ္ခုခုသာ ပါ၀င္ခုိင္းမယ္ ဆုိရင္ အခ်င္းခ်င္းၾကား မေက်မျခမ္းျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ အဲဒါေတာ့ လူတုိင္း သိမယ္ ထင္ပါတယ္။ ခုလဲ ႏုိင္ငံတကာ ပါလာတာပဲ ေျပာစရာ ရွိတယ္၊ က်ေနာ္ေျပာ ခ်င္တာက ခု ႏုိင္ငံတကာ ပါ၀င္မႈ ဆုိတာက ရံပုံေငြေပးတဲ့ အေနအထားေလာက္မွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ တာ၀န္ယူမႈ မရွိပါဘူး။ သူတုိ႔ကုိယ္တုိင္က စားပြဲမွာ ပါလာတာကုိ က်ေနာ္ ေျပာခ်င္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ တာ၀န္ယူမႈ တစုံတရာလဲ ရွိလာရမယ္။ ဒီဟာ ပ်က္သြားရင္ သူတုိ႔ရဲ့ အားနည္းခ်က္ေၾကာင့္ လုိ႔လဲ ေျပာလုိ႔ ရတဲ့ အေနအထားအထိ သူတုိ႔ ပါ၀င္မႈက အေရးႀကီးရပါမယ္။

ႏုိင္ငံတကာ ပါလာျခင္းအားျဖင့္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ၾကား အေတြးအေခၚေတြ ေတာ္ေတာ္ ေျပာင္းလဲ လာႏုိင္စရာ ရွိပါတယ္။ ကုိယ့္ဟာကုိယ္ပဲ ဆုိတဲ့ အေတြးက ေကာင္းတဲ့အခ်ိန္မွာ အရမ္းေကာင္း သလုိ ေမွာက္တဲ့ အခ်ိန္က်ရင္ အဖတ္ ဆယ္မရ ျဖစ္သြားႏုိင္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ျမန္မာျပည္ ၿငိမ္းခ်မ္း ဖုိ႔က တကမၻာလုံးမွာ တာ၀န္ရွိပါတယ္။ သူတုိ႔ ျပည္တြင္းေရး ပဲ ဆုိၿပီးေတာ့ လက္ပုိက္ၾကည့္ၾကမယ္ ဆုိရင္ ကမၻာၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုိတာ ျဖစ္ႏိုင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ က်ေနာ္တုိ႔ ျမန္မာ ႏုိင္ငံသားေတြဟာလဲ ကမၻာႏွင့္တန္းတူ ရင္ေဘာင္တန္းမယ့္ လူေတြပဲေလ။ သူတုိ႔ႏွင့္အတူ အလုပ္လုပ္ႏုိင္ရမွာေပါ့။ တုိးတက္တဲ့ႏုိင္ငံေတြမွာေတာင္ ျပႆနာရွိရင္ အကူအညီေတာင္းၾကတာပါပဲ။ မိသားစု စိတ္ဓါတ္ရွိ ထားသင့္တယ္။ လုပ္သင့္လုပ္ထုိက္တဲ့ အလုပ္လုိ႔ပဲ ျမင္ပါတယ္။

အထက္ပါ အခ်က္ေတြဟာ လုိေလေသးမရွိ လုံေလာက္တဲ့ အခ်က္ေတြ မဟုတ္ေပမယ့္ အဲသလုိ သာ သြားႏုိင္တယ္ ဆုိရင္ လူထုက တကယ္ ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္ေတာ့ ျဖစ္ေန မွာပါ။ လူထုကလဲ တကယ္ အားေပး လာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ခုက အခ်င္းခ်င္းၾကားမွာ သံသယေတြ ရွိေနၾကမွာ ေသခ်ာသလုိ လူထုကလဲ စိတ္ခ်ယုံၾကည္ဖုိ႔ တကယ္ကုိ ခက္တဲ့ အေနအထားမွာ ရွိပါ တယ္။ ကခ်င္ျပည္မွာ တုိက္ပြဲေတြကလဲ ဆက္လက္ျဖစ္ပြါးေနတယ္ ဆုိေတာ့ ပုိၿပီးေတာ့ သံသယ စိတ္က ႀကီးထြားလာေတာ့တာ ပါပဲ။ ဒါေၾကာင့္ စာေရးသူအေနနဲ႔ အစုိးရကုိေကာ လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႔ေတြကုိပါ လူထု စိတ္ခ်တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေပးၾကပါလုိ႔ ေတာင္းဆုိရင္း နိဂုံးခ်ဳပ္လုိက္ ပါရေစ။

Share.

About Author

Comments are closed.