ခ်င္းတကၠသုိလ္ေက်ာင္းသားမ်ားက CNF မွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြး မႈျပဳလုပ္ေပးေစခ်င္

0

ပခုကၠဴ တကၠသုိလ္ရွိ ခ်င္းေက်ာင္းသားမ်ားက လက္ရွိ ခ်င္းအမ်ဳိးသားတပ္ဦး ႏွင့္ အစုိးရအၾကား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ ႏွင့္ ပါတ္သက္ၿပီး ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈျပဳလုပ္ေပးေစခ်င္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

“ စီအဲန္အက္ဖ္ နဲ႕ အစုိးရတုိ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီခ်က္ထဲမွာ Public Consultation ကုိ ခ်င္းျပည္သူထံ ျပဳလုပ္ဖုိ႕ဆုိ တာရွိတယ္၊ အဲဒီအတြက္ က်ေတာ္တုိ႕ ပခုကၠဴခ်င္းတကၠသုိလ္ေက်ာင္း သားေတြထံ ျပဳလုပ္ေပး ေစခ်င္တာျဖစ္တယ္” ဟု ခ်င္းတကၠသုိလ္ေက်ာင္းသား ေခါင္းေဆာင္ ဘီးဇက်ဳိးက ခုိႏုမ္းထုန္ကုိ ယေန႕ ေျပာသည္။

ပခုကၠဴတကၠသုိလ္သည္ ခ်င္းလူငယ္အမ်ားဆုံး တက္ေရာက္သည့္ ေက်ာင္း ျဖစ္ၿပီး ယခုႏွစ္တြင္ ၄၅၀ ဦးခန္႕ တက္ေရာက္ သည္ဟု သိရသည္ဟု ဆက္ဆုိသည္။

ဆက္လက္ေျပာသည္မွာ “ ပခုကၠဴ ခ်င္းတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားထဲ မဟုတ္ပဲနဲ႕ တျပည္လုံး ခ်င္းတကၠသုိလ္ ေက်ာင္း သား ေတြထံလည္း ျပဳလုပ္သင့္တယ္ ”

ခ်င္းအမ်ဳိးသားတပ္ဦးသည္ အစုိးရ ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈလုပ္ငန္းစဥ္ အတြင္း ခ်င္းျပည္နယ္ ထန္တ လန္၊ မတူပီ၊ ဟားခါးၿမိဳ႕မ်ားတြင္ ခ်င္းျပည္နယ္အစုိးရႏွင့္ ပူးတြဲၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီခ်က္မ်ားႏွင့္ ပါတ္သက္ၿပီး လူထု ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈ ျပဳလုပ္ ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

အစုိးရႏွင့္ စီအဲန္အက္ဖ္သည္ ျပည္နယ္အဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈတြင္ သေဘာတူညီခ်က္ (၉) ခ်က္၊ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈတြင္ သေဘာတူညီခ်က္ (၁၅) ခ်က္ကုိ သေဘာတူညီခ်က္ လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ၾကသည္။

ႏွစ္ဦး ႏွစ္ဖက္သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျပန္လည္ေဆြးေႏြးမႈကုိ ျပဳလုပ္မည္ဟု သိရေသာ္လည္း မည္သည့္အခ်ိန္ျပဳလုပ္မည္ကုိမူ မသိရပါ။

Share.

About Author

Comments are closed.