၂၀၁၃ ႏွစ္ဦး ခ်င္းျပည္နယ္ရုပ္ပုံလႊာ

0

(ဇလပ္ထက္နီ) လူတုိင္းလူတုိင္းမွာ ကုိယ့္အယူအသီးသီးရွိၾကသည္။ ကုိယ့္အတြက္ ျဖစ္ၿပီး၊ ျဖစ္ဆဲ၊ ျဖစ္လာမည့္ အရာ မ်ားအေပၚ အယူ အသီးသီး ျဖင့္ဆြဲေတြးၿပီး ေျပာဆုိ ေ၀ဖန္ၿပီး နိမိတ္ေတြေကာက္ယူတတ္ၾကသည္။ စာေရးသူလည္း လူသားထဲက လူသားမုိ႕ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္သည္ ခ်င္းလူမ်ဳိးမ်ားအတြင္း ခါတုိင္းႏွစ္ႏွင့္ မတူထူးျခားသည္ဟု နိမိတ္ေကာက္ေဖာ္ျပလုိသည္။

–       ခ်င္းလူမ်ဳိးမ်ားသည္ ပင္လုံသေဘာတူညီခ်က္အရ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ရာမွာ တတပ္တအား ပါ၀င္ခဲ့သည့္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစု တခုပါ၊ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ဥမကြဲသုိက္မပ်က္ အတူတကြယွဥ္တြဲ ေနထုိင္ေရးအေပၚ တစုိက္မတ္မတ္ရပ္တည္လာခဲ့ၾကတဲ့ လူမ်ဳိးလုိ႕ေျပာရယင္ သမုိင္းအေထာက္အထားနဲ႕ ရွိတာမုိ႕ မလြန္ ေလာက္ပါဘူး၊ သုိ႕ေသာ္ ျမန္မာႏုိင္ငံအစိုးရ အဆက္ဆက္ ခ်င္းျပည္နယ္ရွိ ခ်င္းျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ ၀န္ၾကီး ခ်ဳပ္၊ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတဆုိတာ နာမည္သာၾကားၿပီး မျမင္ဘူးၾကပါ၊ ပင္လုံးစာခ်ဳပ္အရ ျပည္ေထာင္စု ဖြဲ႕စည္းတည္ ေဆာက္ရာမွာ ပါ၀င္လာခဲ့တဲ့ ခ်င္းလူမ်ဳိးမ်ားအေနျဖင့္ ျပည္ေထာင္စု သမၼတ၊ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ဆုိတာ မျမင္ဘူးၾကပါ ဆုိတာက ၾကားလုိ႕ေတာင္မေကာင္းပါ။ သုိ႕ေသာ္ အစုိးရသစ္တက္လာသည့္ ေနာက္ပုိင္း ၂၀၁၃ ခုနွစ္မွာမူ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္သည္ ခ်င္းျပည္နယ္သုိ႕ လာေရာက္ၿပီး ျပည္သူမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ဘာသာေရးေခါင္း ေဆာင္မ်ား ႏွင့္ ရင္းရင္း ႏွီးႏွီး ေတြ႕ဆုံခဲ့သည္။ ခ်င္းျပည္နယ္၏ အဓိကလိုအပ္ခ်က္မ်ားျဖစ္ေသာ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး၊ လွ်ပ္စစ္မီး ႏွင့္ ေသာက္သံုးေရ ဖူလံုစြာရရွိ ႏုိင္ေရးတို႔ကို အစိုးရအေနျဖင့္ အျမန္ဆံုးအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္သြားမည္ဟု ႏိုင္ငံ ေတာ္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ခ်င္းျပည္သူမ်ားထံ ဂတိျပဳေျပာဆိုခဲ့သည္။ဒုတိယ သမၼတ စုိင္းေမာက္ခမ္းလာလိမ့္မည္၊ ေကာ လဟာ လေတြ ၾကားက ခ်င္းျပည္သူေတြ မမွန္းရဲတဲ့ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ကုိယ္တုိင္လာေရာက္ျခင္းသည္ ခ်င္းျပည္ သူေတြအတြက္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ဟာ ထူးျခားသည္ဟု ဆုိခ်င္သည္။

– ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အဆင္းရဲဆံုးျပည္နယ္တခုျဖစ္ေသာ ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ (World Bank) ကမၻာ့ဘဏ္က လူထုအေျချပဳ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ယခုႏွစ္မွ စတင္အေကာင္ထည္ေဖာ္ေတာ့ မည္ဟု သိရသည္။ World Bank ရန္ကုန္ဌာနခြဲမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္ အစိုးရ၊ ေဒသတြင္း NGO အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ၿမိဳ႕မိ ၿမိဳ႕ဖတုိ႕သည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ေဖ ေဖာ္၀ါရီ က ဟားခါးၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ ေတြ႕ဆုံခဲ့ၾကရာ  ခ်င္းျပည္နယ္ ၊ ရွမ္းျပည္ နယ္၊ တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီးတို႔၌ ဖြံၿဖိဳး ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ယခုႏွစ္ကစၿပီး စတင္အေကာင္ ထည္ေဖာ္ေဆာင္ ရြက္ မည္ဟု  World Bank ကိုယ္စားလွယ္မ်ား က ေျပာၾကားလိုက္ၾကသည္။

– ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏွင့္ ပြင့္လင္း လူ႔အဖြဲ႔အ စည္းေဖာ္ေဆာင္ေရးေဟာေျပာရန္ ကိုမင္းကိုႏုိင္ ဦးေဆာင္ေသာ ၈၈ မ်ဴိး ဆက္ေက်ာင္း သား အဖြဲ႔  ခ်င္းျပည္နယ္သုိ႕ ေရာက္ရွိလာခဲ့ၾကသည္။ ယခု ခရီးစဥ္သည္ ၈၈ မ်ဴိးဆက္ ေက်ာင္း သားမ်ား၏ ပထမဦးဆုံးအႀကိမ္ ခ်င္းျပည္နယ္ ခရီးစဥ္ျဖစ္ၿပီး စစ္ကိုင္းတိုင္း ကေလးၿမိဳ႕မွတဆင့္ ခ်င္းျပည္ နယ္ကို ခရီးဆက္ ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ အမွန္ဆုိယင္ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ဆုိတာ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ ေနာက္ေပါက္လူငယ္မ်ားၾကားေတာင္ ၾကားဘူး မွာ မဟုတ္ေသာ္လည္း ယခင္ ၈၈ အေရးအခင္းကာလက တကၠသုိလ္ေက်ာင္းသား မ်ားကုိ ဦးေဆာင္သည့္ ေခါင္းေဆာင္ မ်ားဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏွင့္ ပြင့္လင္းသည့္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းေဖာ္ေဆာင္ေရးကုိ ခ်င္းေတာင္သို႕ သယ္ေဆာင္ လာခဲ့ၾကသည္။

မဆလ အစုိးရလက္ထက္ကတည္းက ေနာက္ဆုံး စစ္တပ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကာလအထိ ေမွးမွိန္သြားခဲ့သည့္ ခ်င္းအမ်ဳိး သား မ်ားအတြက္ သမုိင္း၀င္ ေဖေဖၚ၀ါရီ ၂၀ ခ်င္းအမ်ဳိးသားေန႕ကုိ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွာ တရား၀င္ ျပန္လည္က်င္းပႏုိင္ခဲ့သည္။ ထုိသုိ႕ က်င္းပ ႏုိင္ျခင္းသည္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ႏွစ္ဦးကတည္းက ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရ ႏွင့္ ခ်င္းအမ်ဳိးသားတပ္ဦးတုိ႕၏ အပစ္ အခပ္ ရပ္စဲၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူညီမႈ၏ ရလဒ္ပင္ျဖစ္သည္။ လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္က ခ်င္းလူမ်ဳိး မ်ားအ တြင္း လူထု ၅ ေထာင္ခန္႕တက္ေရာက္သည့္ အၾကီးက်ယ္ဆုံးေသာဖလမ္းညီလာခံကေန ေမြးဖြားေပးခဲ့ သည့္ ခ်င္းအမ်ဳိး သားေန႕ကုိ ခ်င္း ျပည္နယ္ေန႕အျဖစ္ အဓိပါယ္မဲ့စြာ က်င္းပလာခဲ့သည့္ ေဖေဖၚ၀ါရီ ၂၀ ခ်င္းအမ်ဳိး သားေန႕ကုိ ယခုႏွစ္ မွာမွ  ခ်င္းအမ်ဳိးသား ေန႕အျဖစ္ စည္ကားသုိက္ျမိဳက္စြာ  ျပန္လည္က်င္းပႏုိင္တာဟာျဖင့္  ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ဟာ ခ်င္း တုိ႕အ တြက္ျဖစ္သည္ဟု ဆုိရမွာပါ။ ခ်င္းအမ်ဳိးသားေန႕ကုိ ခ်င္းျပည္နယ္ ၿမိဳ႕ေတာ္ ဟားခါး အျပင္ တျခား ရွစ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ျမန္မာ ႏိုင္ငံအတြင္း ခ်င္းလူမ်ဳိးမ်ားေနထုိင္ရာ အသီးသီး ႏွင့္ ျပည္ပ ေရာက္ ခ်င္းလူမ်ဳိးမ်ားရွိရာအသီးသီးတြင္ အမ်ဳိးသား ေရး အႏွစ္သာရရွိရွိျဖင့္ က်င္းပခဲ့ၾကသည္။ ၿမိဳ႕ေတာ္ဟားခါး ခ်င္းအမ်ဳိးသားေန႕ အခမ္းအနားသုိ႕ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ၾကီးမ်ား၊ ခ်င္းျပည္နယ္ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ အပါအ၀င္ ခ်င္းလက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္ေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ားတက္ေရာက္ ႏုိင္ခဲ့ၾကျခင္း သည္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ဟာ ခ်င္းလူမ်ဳိးမ်ားအတြက္ ေကာင္းေသာ နိမတ္ေလလား ေတြးစရာျဖစ္ေနသည္။

–  ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္း အင္အား အၾကီးဆုံး ခ်င္းလူမ်ဳိးစုပါတီမ်ားျဖစ္သည့္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲအႏုိင္ရ ခ်င္းအမ်ဳိးသား ပါတီႏွင့္ ခ်င္းတုိးတက္ေရးပါတို႕ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ ၾကိဳးပမ္းလာခဲ့သည့္ ႏွစ္ပါတီေပါင္းစည္းၿပီး ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ တြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ ျပင္ဆင္ေနၾကသည္။ အဆုိပါ ပါတီေပါင္းစည္းေရးကုိ ခ်င္းအမ်ဳိးသားတရပ္လုံး ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ၾကတာပါ။ ကုိယ့္ေဒ သကုိ ကုိယ့္လူမ်ဳိးစု ပါတီက ဦးေဆာင္ၿပီး အစုိးရဖြဲ႕ေစခ်င္သည့္ ျပည္သူ၏ လုိလားခ်က္ ကုိ ႏွစ္ပါတီက ေလးစားသ မႈျပဳလုိက္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ အဲဒီလုိေပါင္းစည္းျခင္းသည္ လူထုကုိ အေျခခံသည့္ ဒီမုိကေရစီရဲ့ အႏွစ္သာရေအာက္မွာ ခ်င္းအမ်ဳိးသားအက်ဳိးစီးပြားအတြက္ လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္လုိစိတ္ေၾကာင့္ပင္ျဖစ္သည္။

–  ႏွစ္ေပါင္း ၂၅ ၾကာ အမ်ဳိးသားေတာ္လွန္ေရးတိုက္ပြဲကုိ ဆင္ႏႊဲ႕လာခဲ့သည့္ ခ်င္းအမ်ဳိးသားတပ္ဦးတပ္မ ေတာ္သားမ်ား သည္ လက္ရွိအစိုးရႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူညီမႈ ရရွိၿပီးေနာက္ပုိင္း ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္း ၄င္းတုိ႕၏ ၀ိတုိရိယ ဗဟုိဌာ နခ်ဳပ္ကုိ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ခဲ့ၾကသည္။ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္တြင္ စစ္အစုိးရႏွင့္ အိႏိၵယ အစုိးရတို႕၏ ႏွစ္ဖက္ ညွပ္ဖိအား ေၾကာင့္ လက္ လႊတ္လုိက္ရ သည့္ ၀ိတုိရိယ ဗဟုိဌာနခ်ဳပ္ကုိ ယခုႏွစ္အတြင္း ခ်င္းျပည္နယ္ထန္တ လန္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ လြတ္လပ္စြာ ျပန္ လည္ တည္ေဆာက္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ၄င္းတုိ႕၏ ၂၅ ႏွစ္ျပည့္ ေငြရတု ေက်ာက္တုိင္ ကုိ ယခု ႏွစ္ မတ္လ ၂၀ ရက္တြင္ စုိက္ထူခဲ့ၾကသည္။ ေငြရတု ေက်ာက္တုိင္စုိက္ထူပြဲကုိ ခရစ္ယာန္ ထုံးတမ္းစဥ္လာအရ သိကၡာေတာ္ ရဆရာေတာ္မ်ားမွ ဘုရားရွင္ထံ ဆက္ကပ္အပ္ႏွံၿပီး အေထြေထြအတြင္း ေရးမွဴးခ်ဳပ္ ပူး ဇင္က်ဳံးက အခမ္း အနားျဖင့္ တရား၀င္စိုက္ထူခဲ့သည္။ အလားတူစြာ မေလးရွား ႏုိင္ငံအပါအ၀င္ ျပည္ပႏိုင္ငံ ေရာက္ ခ်င္းလူမ်ဳိး မ်ားသည္ လည္း မတ္လ ၂၀ တြင္က်ေရာက္သည့္ ခ်င္းေတာ္လွန္ေရးေန႕အခမ္းအနားကုိ က်င္းပခဲ့ၾကသည္။ ၂၀၁၃ ႏွစ္ဦးဟာ ခ်င္း လူ မ်ဳိးမ်ားအတြက္ ေလးနက္သည္ဟု ဆက္လက္ေဖာ္ျပလုိသည္။

–  ခ်င္းဘာသာေရးအဖြဲ႕အစည္းအတြင္း အၾကီးမားဆုံးျဖစ္သည့္ ယခင္ Zomi Baptist Convention  အမည္နာမအား ယခုႏွစ္တြင္ Chin Baptist Convention ဆုိၿပီး ေျပာင္းလဲ သတ္မွတ္လုိက္ၾကသည္။ အသင္းေတာ္ ၂၈ ဖြဲ႕မွ ကုိယ္စား လွယ္ ၄၀၀ ခန္႕ တက္ေရာက္သည့္ ၄င္းတုိ႕၏ ၂၁ ၾကိမ္ေျမာက္ ညီလာခံၾကီးက ယခုကဲ့သုိ႕ ေျပာင္းလဲ လုိက္ျခင္းျဖစ္ သည္။ ZBC ကုိ ၁၉၅၃ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၾကသည္။ အဖြဲ႕အစည္းၾကီးတခု၏ အမည္နာမ ေျပာင္းလဲ သတ္မွတ္ ေရးသည္ တကယ့္လက္ေတြ႕မွာ မလြယ္ပါ၊ သုိ႕ေသာ္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ႏွစ္ဦးရဲ့ ခ်င္းျပည္အတြင္း ႏုိ္င္ငံေရး၊ လူမႈေရး ၊ ဘာသာေရး ေရလႈိင္းသည္ တမ်ဳိးတဖုံ ေျပာင္းလဲလိုက္သည္ကုိေတာ့ အားလုံး အတြက္ သတိခ်ပ္စရာပင္ျဖစ္သည္။

–  ၂၀၁၃ ႏွစ္ဦးရဲ့ ရုပ္ပုံလႊာဟာ ခ်င္းလူမ်ဳိးမ်ားအတြက္ ေကာင္းေသာ ရုပ္ပုံလႊာျဖစ္ပါေစ။

Share.

About Author

Comments are closed.