ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦး ကန္ပက္လက္ ၿမိဳ႔ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ လူထုေတြ ့ဆုံပဲြျပဳလုပ္

0

CNF က ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဧျပီလ (၂၅-၂၆) ရက္ေန ့မ်ား၌ ခ်င္းျပည္ နယ္၊ ေတာင္ ပိုင္း ကန္ပက္လက္ ၿမိဳ႕ ျပည္သူ မ်ားႏွင့္ ဇလပ္၀ါ ခန္းမတြင္ လူထု ေတြ ့ ဆုံေဆြးေႏြး ပဲြျပဳလုပ္က်င္းပခဲ့သည္။

အဆိုပါလူထုေတြ ့ဆုံပဲြတြင္ ေဒသခံျပည္သူ စုစုေပါင္း (၃၀၀) ခန္႔တက္ေရာက္ေၾကာင္း၊ သဘာပတိ အျဖစ္ ကန္ပက္လက္ျမိဳ ့ေဒသခံ ရပ္မိရပ္ဖမွ ဦးထန္းမနားႏွင့္ အခမ္းအနားမွဴး အျဖစ္ ေဒၚနန္းခ်ယ္ရီတုိ႔ကေဆာင္ရြက္ေပးေၾကာင္း ေတြ ့ဆုံပဲြတြင္ ပါ၀င္သူ တစ္ဦးကဆို သည္။

သဘာပတိအျဖစ္ေဆာင္ရြက္သူ ဦး ထန္မနားက CNF ႏွင့္အဖြဲ႕အား ကန္ပက္လက္ျမိဳ ့ မွလႈိက္လွဲ စြာၾကိဳဆုိေၾကာင္း၊ ကန္ပက္လက္ၿမိဳ႕ သည္ ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ အဆင္းရဲဆုံးႏွင့္ တုိးတက္ မႈအနိမ့္ဆုံးၿမိဳ႕ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အင္တာနက္၊ သတင္းစာႏွင့္ျပည္သူမ်ားကို ဗဟုသုတ ႏွင့္အၾကား အျမင္ေပးႏုိင္သည့္ မီဒီယာမ်ားမရွိေၾကာင္း၊ ယခုကဲ့သို ့ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆုံျခင္း မ်ားျပဳ လုပ္ေပးျခင္းျဖင့္ ေဒသ ခံျပည္သူမ်ားအတြက္ အက်ဳိးရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားျပီး CNF အေနျဖင့္ ကန္ပက္လက္ျမိဳ ့ တုိုးတက္ဖဲြ ့ျဖိဳးႏိုင္ေရးအတြက္ အတတ္ႏိုင္ ဆုံး အကူအညီမ်ား ေပးေစ လိုေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္ဟုသိရသည္။

ခ်င္းျပည္နယ္္ ေတာင္ပိုင္း မတူပီျမိဳ ့ CNF ၏ လိုင္စင္ရုံး တာ၀န္ခံ ပူးထန္ယဲန္းက မင္းတပ္၊ ကန္ပက္လက္၊ ပလက္၀၊ မတူပီျမိဳ ့၊ ေရဇြႏွင့္ ဆာမီးျမိဳ ့နယ္ခဲြမ်ားတြင္ ျပဳလုပ္မည့္ လူထု ေတြ ့ဆုံပဲြ ကိုဦးေဆာင္လွ်က္ရွိသည္။

CNF အဖဲြ ့တြင္ ေဒါက္တာ လ်န္မႈန္းဆာေခါင္း၊ ပူးထန္လိန္းကီး၊ ပါတီ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ (၂) ပူးေပါလ္ဆီထာႏွင့္ အဖဲြ ့မ်ား ပါ၀င္ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ခ်င္းျပည္နယ္ ေတာင္ပိုင္းတြင္ လူထုေတြ ့ဆုံပဲြ ျပဳလုပ္သည့္ CNF အဖဲြ ့သည္ ကန္ပက္လက္ျမိဳ ့ မွ မင္းတပ္ျမိဳ ့၊ ထိုမွတဆင့္ ၄င္းတို ့၏လုိင္စင္ရုံးစုိက္ရာ မတူပီဘက္သို ့ သြားေရာက္ျပီး လူထုေတြ ့ ဆုံပဲြမ်ား ဆက္လက္လုပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။

မတူပီမွတဆင့္ ဆာမီးျမိဳ ့နယ္ခဲြ၊ ပလက္၀ျမိဳ ့ႏွင့္ ေရဇြာျမိဳ ့နယ္ခဲြမ်ားတြင္ လူထုေတြ ့ဆုံပဲြ လုပ္သြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Share.

About Author

Comments are closed.