ေလးၿမိဳ႕ေရကာတာေၾကာင့္ ေက်းရြာေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္ စီးပြားပ်က္မည္

0

တရုတ္အစုိးရက ခ်င္းျပည္နယ္ႏွင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း စီးဆင္းသည့္ ေလးၿမိဳ႕ျမစ္ေပၚ တြင္ ေရအား လွ်ပ္ စစ္ အတြက္ ဆုိၿပီး ေရကာတာအား ဆက္လက္အေကာင္ အထည္ေဖာ္ ပါက ေဒသခံျပည္သူ ေက်းရြာ ေပါင္း ၁၀၀ ခန္႕ စီးပြားပ်က္မည္ဟု ေျပာၾကသည္။

တရုတ္အစုိးရသည္ ခ်င္းျပည္နယ္ပလက္၀ၿမိဳ႕နယ္ ကုိေဖေခ်ရြာ အနီးတြင္ အျမင့္ေပ ၅၅၀ရွိ မီကာ၀ပ္ ၆၀၀ ေရအားလွ်ပ္စစ္ ႏွင့္ ရခုိင္ျပည္ နယ္ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္ စုိင္းတင္ရြာအနီးတြင္ မီကာ၀ပ္ ၉၀ ေရအား လွ်ပ္စစ္အ တြက္ စတင္ ပိတ္ဆုိ႕ မွာျဖစ္သည္။

“ တရုတ္က အက်ဳိးအျမတ္ ၉၀ ရာႏႈန္း၊ ျမန္မာအစုိးရက ၁၀ ရာႏႈန္းအက်ဳိးခံစားမွာျဖစ္တယ္ ” ဟု ေရကာတာ ဆန္႕က်င္ေရးအဖြဲ႕မွ လူငယ္ တဦး က ေျပာသည္။

ေဒသခံျပည္သူမ်ားသည္ ျမစ္ကုိ အားထားၿပီး လယ္ေျမ၊ ယာေျမ၊ ကုိင္း၊ ဥယာဥ္ျခံမ်ား၊ ေရထြက္ ပစၥည္းမ်ား ျဖင့္ အသက္ေမြး ၀မ္းေက်ာင္းျပဳၾကသည့္ အျပင္ ျမစ္ေအာက္ပုိင္း ေဒသခံမ်ားသည္ ျမစ္ေရကုိ ေသာက္သုံးၾကသည္။

“ အခု ေရကာတာအတြက္ စက္ၾကီးမ်ားနဲ႕ေျမကုိ တူးဆြေနတဲ့ အတြက္ ျမစ္ေရေတြ ညစ္ညမ္းေနေတာ့ ေဒသခံေတြ ေသာက္ေရအခက္အခဲၾကဳံရတယ္၊ ငါးေတြ ေသေနတယ္”  ဟု ဆက္ေျပာသည္။

ေဒသခံျပည္သူမ်ားသည္ ေဒသထြက္ ၀ါးေတြကုိ တႏွစ္လွ်င္ အလုံးေရ ၁၀ သိန္း- ၁၅ သိန္းအထိ ေရေၾကာင္း အားျဖင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ဘဂၤလားႏုိင္ငံ အထိ ပုိ႕ၿပီး ၀င္ေငြရွာၾကသည္။ တႏွစ္လွ်င္ က်ပ္ သိန္းေပါင္း ၂၀၀၀ အထိ ၀င္ေငြရရွိၾကသည္ဟု ေဒသခံေတြအဆုိအရ သိရသည္။

ေရကာတာ ဆက္လက္မတည္ေဆာက္ဖုိ႕ ရခုိ္င္ ျမစ္ေခ်ာင္းအင္းအုိင္ ကာကြယ္ေရးအဖြဲ႕က သမၼတ ဦးသိနး္စိန္ ထံ ေတာင္းဆုိထားသည္။

ေဒသခံျပည္သူမ်ားသည္ ေရကာတာ ဆုိင္ရာ တာ၀န္ရွိမ်ားမွ သက္ဆုိင္ရာ အာဏာပုိင္မ်ားထံ မဟုတ္ မဟပ္ တုိင္ၾကားျခင္း မ်ားျပဳလုပ္ေနၾက သျဖင့္ ေၾကာက္ရြံ႕ ထိတ္လန္႕ေနၾကေၾကာင္း သိရွိရသည္။

Share.

About Author

Comments are closed.