၉၀ အႏုိင္ရ မရာ လႊတ္ေတာ္အမတ္ Pu Ro Uk ကြယ္လြန္

0

၁၉၉၀ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မရာျပည္သူ႕ပါတီ၊ မတူပီမဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁)မွ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္အျဖစ္ အေရြးခ်ယ္ Pu Ro Uk ၿပီးခဲ့တဲ့ ေမလ ၁၆ ရက္ေန႕ နံနက္ ၂ နာရီခန္႕က ၄င္း၏ ေနအိမ္ တာဟန္း၊ ကေလးၿမိဳ႕တြင္ ကြယ္ လြန္သြားခဲ့သည္။

Pu Ro Uk သည္ တကၠသုိလ္ ေနာက္ဆုံးႏွစ္ တက္ေရာက္စဥ္ တြင္ ႏုိင္ငံေရးေလာကသုိ႕ ေျခစုံပစ္၀င္ေရာက္ၿပီး ပါတီ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး တာ၀န္ကုိ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၿပီး ၁၉၉၀ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတြင္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စား လွယ္ အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံရသည္။

တပ္မေတာ္အစုိးရမွ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား ဖ်က္သိမ္းၿပီးေနာက္ပုိင္း  ခ်င္းေခါင္းေဆာင္ Pu HrangNawl နဲ႕လက္တြဲၿပီး ဘာသာ ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ လုပ္ကုိင္ခဲ့ရာ Pu HrangNawl ကြယ္လြန္ၿပီးေနာက္ပုိင္း ၄င္း၏ အရုိက္အရာကုိ ဆက္ခံခဲ့ သည္။

ေလ့လာခ်က္မ်ားအရ မရာ(ခ်င္း) မ်ဳိးႏြယ္စုတြင္ ဒုတိယေျမာက္လႊတ္ေတာ္ အမတ္ျဖစ္သည္။ Pu Mang Tling သည္ ပထမဦးဆုံးလႊတ္ေတာ္အမတ္ျဖစ္သည္ဟု ေျပာၾကသည္။

ထုိ႕အျပင္ ၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အေရြးခံလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားမ်ားထဲတြင္ အသက္အငယ္ဆုံးျဖစ္ေၾကာင္း Pu Hrang Nawl သည္လည္း ဖဆပလ ပါတီမွ အေရြးခံစဥ္တြင္ အသက္အငယ္ဆုံးျဖစ္သည္ဟု ေျပာၾကသည္။

တကၠသုိလ္ဘ၀တြင္ မတူပီၿမိဳ႕နယ္ေက်ာင္းသားမ်ားအသင္းတြင္ အတြင္းေရးမွဴးတာ၀န္၊ မရာ ေက်ာင္းသား လူငယ္မ်ား အသင္းတြင္ အတြင္းေရးမွဴးတာ၀န္ႏွင့္ ဥကၠဌ တာ၀န္မ်ားကုိ ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။

Share.

About Author

Comments are closed.