ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္း ဆမီးၿမိဳ႕နယ္ခြဲတရား၀င္ဖြင့္လွစ္လုိက္ၿပီ

0

ခ်င္းျပည္နယ္ပလက္၀ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ခူမီးခ်င္းလူမ်ဳိးမ်ား အမ်ားစု ေနထုိင္သည့္ ဆမီးၿမိဳ႕နယ္ခြဲကုိ ယခုလ ၇ ရက္ေန႕က ျပည္နယ္၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ပူး ဟုန္းငုိင္း ဦးေဆာင္ မႈျဖင့္ တရား၀င္ဖြင့္လွစ္လုိက္ၿပီျဖစ္သည္။

ဖြင့္ပြဲသုိ႕ သစ္ေတာႏွင့္ သတၱဳတြင္း ၀န္ၾကီးဌာန ၀န္ၾကီး ဦးေက်ာ္ၿငိမ္းႏွင့္ ေဒသခံ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ပါ၀င္တက္ ေရာက္ၾကေၾကာင္း ဆမီးေဒသခံမ်ားက ခ်င္းထုံးစံအရ ႏြားေနာက္သုံးေကာင္ျဖင့္ ပ်ဴငွာစြာ ဧည့္ခံၾကိဳ ဆုိၾကေၾကာင္း သိရ သည္။

ဆမီးၿမိဳ႕နယ္ခြဲကုိ ၃၁၂၇.၀၄ စတုရန္းမုိင္ အက်ယ္အ၀န္းရွိ ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ အက်ယ္၀န္းဆုံး ပလက္၀ၿမိဳ႕နယ္မွ ခြဲ ထုတ္ ၿပီး ၿမိဳ႕နယ္ခြဲအျဖစ္ သတ္မွတ္ လုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။ အက်ယ္အ၀န္းမွာ ပလက္၀ၿမိဳ႕နယ္ ၏ တ၀က္ခန္႕ရွိမည္ျဖစ္ၿပီး ပ လက္၀ ၿမိဳ႕နယ္၊ မတူပီၿမိဳ႕နယ္၊ ရခုိင္ျပည္နယ္ ႏွင့္ ဘဂၤလားေဒရွ္႕ ႏုိင္ငံအၾကား ပင္လယ္ ေရ မ်က္ႏွာျပင္ အထက္ အျမင့္ ေပ ၁၇၉ တြင္ တည္ရွိသည္။

ခ်င္းျပည္နယ္ကုိ လက္ရွိ ၉ ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္  က်ီခါးၿမိဳ႕နယ္ခြဲ၊ ရိဒ္ေခၚဒါရ္ ၿမိဳ႕နယ္ခြဲ၊ ေရဇြာ ၿမိဳ႕နယ္ခြဲ ႏွင့္ ဆမီးၿမိဳ႕နယ္ခြဲတုိ႕ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည္။ မတူပီ၊ ပလက္၀၊ ထန္တလန္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ေနထုိင္ၾကသည့္ မရာ ခ်င္းမ်ဳိးႏြယ္စု ေဒသခံမ်ားကလည္း လုိင္လင္းပီရြာကုိ အေျခခံၿပီး ၿမိဳ႕နယ္ခြဲအဆင့္ သတ္မွတ္ေပးရန္ ေတာင္းဆုိေနၾကသည္။

လက္ရွိအေနအထားတြင္ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ျပည္သူ႕ရဲစခန္းႏွင့္ စစ္တပ္စခန္းမ်ားအျပင္ က်န္ ဌာနခြဲမ်ားကုိ လူေန အိမ္မ်ားငွားရမ္းၿပီး ပလက္၀ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးရုံးမွ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱယားကုိ ကုိင္တြယ္အုံးမည္ျဖစ္သည္ဟု သတင္းမ်ားအရ သိရသည္။

ျပည္နယ္၀န္ၾကီးခ်ဳပ္သည္ ခူမီးၿမိဳ႕နယ္ခြဲ ဖြင့္လွစ္ေရးခရီးစဥ္အတြင္း ခ်င္းျပည္နယ္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈေလ်ာ့ခ်ေရး အစီအစဥ္ ေအာက္တြင္ ေဒသခံမ်ားအား က်ပ္ေငြ သိန္းေပါင္း သုံးေထာင္ အျပင္ ပလက္၀ – ဆမီးအၾကား မိေက်ာင္းတံ တားတည္ ေဆာက္ေရးအတြက္ က်ပ္ေငြ သိန္းေပါင္း ေလးေထာင္ လွဴဒါန္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

၀န္ၾကီးခ်ဳပ္သည္ ဇြန္လ ၈ ရက္ေန႕တြင္ ရခုိင္ျပည္နယ္ စစ္ေတြမွ တဆင့္ ရန္ကုန္ – ခ်င္းျပည္နယ္ၿမိဳ႕နယ္ ဟားခါးသုိ႕ ျပန္လည္ ထြက္ခြါသြားသည္။

Share.

About Author

Comments are closed.