ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ နယ္စပ္ေဒသ စီးပြားကုန္သြယ္ေရး သမဂၢ ဖြဲ႕စည္း

0

ခ်င္းျပည္နယ္ စီးပြားေရး ႏွင့္ စီမံကိန္း၀န္ၾကီး Pu RamMang ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ ၿပီးခဲ့တဲ့ ေမလ ၂၇ ရက္ေန႕က ဟားခါး ခရုိင္ရုံးတြင္ နယ္စပ္ေဒသ စီးပြားကုန္သြယ္ေရး သမဂၢ ( Federation Chambers of Commerce ) ကုိ ဖြဲ႕စည္း လုိက္ၾက ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

 

ေနျပည္ေတာ္မွ နယ္စပ္ေဒသကုန္သြယ္ေရးဦးစီးဌာန လက္ေထာက္ညြန္ၾကားေရးမွဴး Major Aung Win ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ ခ်င္း ျပည္နယ္ ထန္တလန္ၿမိဳ႕တြင္ ၿပီးခဲ့တဲ့  ဧၿပီလ (၁) ရက္ေန႕က နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးစခန္းသစ္ဖြင့္လွစ္ျခင္း၏ အက်ဳိး ဆက္ျဖစ္သည္။

 

FCC ကုိ  ဟာခါး၊ ဖလမ္း၊ ထန္တလန္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ ၅ ဦးစီျဖင့္ ပါ၀င္ေစၿပီး ၁၅ ဦးျဖင့္ ေအာက္ပါအတုိင္း ေရြးခ်ယ္ ဖြဲ႕စည္း ၾကသည္ဟု ေဒသထုတ္ သတင္းတြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

 

(1) Pu Van Hu, Chairman (Hakha)

(2) Pu Hrang Lawm Thang, Vice Chairman (Falam)

(3) Pu Van Nawl, Vice Chairman (Thantlang)

(4) Pu Ci Han, General Secretary (Hakha)

(5) Pu Ngun Peng, AGS (Thantlang)

(6) Pu Za He, AGS (Falam)

(7) Pu Thawng Vung, Ngunkeng (Hakha)

(8) Pu Ba Su Det, Ngunkeng bawmtu (Falam)

(9) Pi Biak Chin Sung, a bawmtu (Thantlang)

(10) Pu Khual Qhum, Auditor (Falam)

(11) Pu Hmun Thang, A bawmtu (Thantlang)

(12) Pu Chum Ling, A bawmtu (Hakha)

(13) Pu Ram Cung, Chungtel (Hakha)

14) Pu Hlawng Hre Lian Chungtel (Falam)

(15) Pu Ram To, Chungtel (Thantlang)

 

“ လုပ္ငန္းအေသးစိပ္ကုိဘယ္ေတာ့ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ဆုိတာ မေရးဆြဲရေသးဘူး၊ ျမန္မာ့စီးပြားေရးႏွင့္ ကုန္သြယ္ ေရး( Union of Myanmar Federation Chambers of Commerce and Industry ) အဖြဲ႕၀င္အျဖစ္ ပါ၀င္ဖုိ႕ တင္ျပ သြားမွာျဖစ္တယ္ ” ဟု အဖြဲ႕၀င္တဦးက ေျပာသည္။

အဆုိပါ ၁၅ ဦး အဖြဲ႕သည္ နယ္စပ္ ေဒသ ကုန္သြယ္ေရးစခန္းကုိ ထန္တလန္ၿမိဳ႕အ၀င္တြင္ တည္ေဆာက္ရန္ ျပင္ ဆင္ၾက ေၾကာင္း သိရသည္။

ခ်င္းျပည္နယ္အပါအ၀င္ အိႏိၵယ – ျမန္မာနယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးကုိ စစ္ကုိင္းတုိင္းအတြင္း တမူး – မုိေရး ႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္ အတြင္း က်န္ဖုိင္- ရိဒ္ေခၚဒါရ္တြင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီျဖစ္ၿပီး ယခု တတိယေျမာက္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေျပာၾကသည္။

ယခုလမ္းေၾကာင္းသည္ ခ်င္းျပည္နယ္ ဖလမ္း – ဟားခါး – ထန္တလန္မွ တီအုိေခ်ာင္းကုိ ျဖတ္ၿပီး တဖက္ မီဇုိရမ္ျပည္ နယ္ၿမိဳ႕ေတာ္ အုိင္ေဇာ္လ္ သုိ႕ ၀င္သြားမည္ျဖစ္သည္။

Share.

About Author

Comments are closed.