ခ်င္းလူထု ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကြန္ယက္ က ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္း Community Development Dialogue က်င္းပျပဳလုပ္

0

DSC03168

ခ်င္းလူထု ဖြံ႔ျဖိဳးေရး ကြန္ယက္အဖြဲ႕ (Network for Chin Community Development (NCCD) ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ လူထု ဖြံ႕ျဖိဳးေရး ေဆြးေႏြးပြဲ (Community Development Dialogue)ကုိ ခ်င္းျပည္နယ္ေျမာက္ ပုိင္း တီးတိန္ၿမိဳ႕ နယ္အ တြင္း  က်င္းပျပဳလုပ္ ခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

တီးတိန္ၿမိဳ႕နယ္ ငင္းသဲေက်းရြာတြင္ ၂၀၁၃ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ (၂၁ – ၂၂) အထိ (၂)ရက္ၾကာ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ေဆြးေႏြး ပြဲသုိ႕ ေက်းရြာေပါင္း (၈)ရြာမွ ကို္ယ္စားလွယ္(၂၂)ဦး ပါ၀င္တက္ေရာက္ခဲ့တာပါ။

 

လူထုဖြံ႕ျဖိဳးေရးေဆြးေႏြးပြဲမွာ အဲန္စီစီဒီႏွင့္ အဆိုပါေက်းရြာရွိ ရြာသားမ်ား ပူးေပါင္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့သည့္ ရပ္ရြာ ဖြံ႕ျဖိဳးေရးစီမံကိန္း၊ မိရုိးဖလာ ထုံးတမ္းစဥ္လာအရ ေျမယာပုိင္ဆုိင္မႈႏွင့္ စီမံခန္႕ခြဲမႈ စနစ္မ်ား၊ လက္ရွိ ေဆာင္ရြက္ ေနတဲ့ ဖြံ႕ျဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားအျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံေရးေျပာင္းလဲမႈ အေျခအေနမ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း အဲန္စီစီဒီ၏ လက္ေထာက္ တာ၀န္ခံ ကုိ Sitmon က ေျပာသည္။

 

“ ေဆြးေႏြးပြဲရဲ့ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္က ရပ္ရြာလူထု အတြင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနတဲ့ ရပ္ရြာဖြံ႕ျဖိဳးေရးစီမံကိန္း ရဲ့ အားနည္းခ်က္ အားသာခ်က္ေတြ သိရွိဖို႕ေရ၊ ေရွ႕ဆက္ၿပီး ရပ္ရြာဖြံ႕ျဖိဳးေရးေတြကို လုပ္ႏိုင္ဖို႕ေရ၊ ဘိုးဘြားပိုင္ ဆိုင္ခဲ့ တဲ့လယ္ယာေျမေတြကို ထိန္းသိမ္းႏုိင္ဖို႕ နဲ႕ လက္ရွိျမန္မာႏုိင္ငံေရးေျပာင္းလဲမႈေတြကို သိရွိနားလည္ဖုိ႕ အတြက္အဓိ ကထားၿပီး ေဆြးေႏြးညွိႏႈိင္းတိုင္ပင္ခဲ့တာပါ”  ဟု ေျပာသည္။

 

အဲန္စီစီဒီ ကုိ အိႏိၵယ – ျမန္မာ အေျခစုိက္ ခ်င္းလူငယ္ေတြက လြန္္ခဲ့သည့္ ၁၀ ႏွစ္ေက်ာ္ကတည္းက ဖြဲ႕စည္း ထားျခင္း ျဖစ္ၿပီး လူထုအေျချပဳသည့္ ေရရွည္တည္တ့ံေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးမ်ဳိး ခ်င္းလူထုအတြင္း ျဖစ္ေပၚလာေရးကုိ အဓိက ရည္ရြယ္ သည္။

 

“ လူထုကုိယ္တုိင္ ပါ၀င္ၿပီး လူထုက လက္ခံတဲ့ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးမ်ဳိးကုိ အဓိက ဦးတည္တာပါ၊ အဲဒီမွာ Top down ပုံစံမ်ဳိးမဟုတ္ပဲ Bottom up ပုံစံနဲ႕ လုပ္မွသာ ဒီဖြံ႕ၿဖိဳးေရးက ေရရွည္ ခုိင္ျမဲမယ္ ေပါ့” ဟု ဆက္ေျပာသည္။

 

အဆုိပါ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ဳိးကုိ ခ်င္းျပည္နယ္ အလယ္ပိုင္းႏွင့္ ေတာင္ပိုင္းရွိ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္လည္း ဆက္လက္ျပဳ လုပ္သြားၾကမွာျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။

Share.

About Author

Comments are closed.