ခ်င္းျပည္နယ္ ၁၀ တန္းေအာင္ခ်က္ မသမာမႈအကင္းဆုံးဟု ခ်င္းတကၠသုိလ္ေက်ာင္းသားအသင္း ေျပာ

0

၂၀၁၂ -၂၀၁၃ စာသင္ႏွစ္ ခ်င္းျပည္နယ္စာစစ္ဌာနမွ က်င္းပသည့္ ၁၀ တန္းစာေမးပြဲသည္ မသမာမႈ အကင္း ဆုံးျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းအေပၚ အထူး၀မ္းသာ ဂုဏ္ယူေၾကာင္း လုိင္(ခ်င္း) ေက်ာင္းသား မ်ားအသင္း( တကၠ သုိလ္မ်ား- ျမန္မာျပည္) က ယေန႕ဆုိသည္။

 

တျပည္လုံး ၁၀ တန္းစာေမးပြဲေအာင္ခ်က္တြင္ ခ်င္းျပည္နယ္သည္ ေအာင္ခ်က္ရာခုိင္ႏႈန္း အနိမ့္ဆုံး ျဖစ္ေသာ္ ျငားလည္း  ခ်င္းျပည္နယ္စာစစ္ဌာနတြင္ ယခုႏွစ္ က်င္းပျပဳလုပ္ သည့္ ၁၀ တန္း စာေမးပြဲသည္  ခါတုိင္းႏွစ္မ်ား ႏွင္ မတူပဲ လဒ္ေပး လဒ္ ယူမႈႏွင့္ မသာမႈ အကင္း ရွင္းဆုံး ေအာင္ခ်က္ျဖစ္သည္ဟု သုံးသပ္ရေၾကာင္း ႏွင့္ ၁၀ တန္း ေအာင္ျမင္သူမ်ား၊ စာေမးပြဲ ၾကီးၾကပ္သူ တာ၀န္ရွိအားလုံးအေပၚ အင္မတန္ ေလးစားမိပါေၾကာင္း ၄င္းတုိ႕၏ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

 

“ ေလ့လာရသေလာက္က ဟားခါး နဲ႕ ထန္တလန္စာစစ္ဌာန မွာ အစုိးရ၊ ဘာသာေရးအသင္းအဖြဲ႕၊ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖ နဲ႕ မိဘျပည္သူေတြက ယခုႏွစ္မွာ ေက်ာင္းသားေတြ စာမခုိးေရး၊ စာၾကိဳးစားေရးကုိ ခါတုိင္းႏွစ္အေပၚ အ ေတြ႕အၾကဳံယူၿပီးၾကပ္မတ္ၾကတယ္၊ အဲဒီကေန ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ ေအာင္ျမင္မႈ အက်ဳိးတရားအေပၚ ၀မ္းသာ တာ ေပါ့ဗ်ာ၊ ေအာင္ခ်က္ နိမ့္သည္၊ ျမင္သည္ အဓိက မဟုတ္ပါ” ဟု ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ Salai Kep Chin Thang က ခုိႏုမ္းသုန္ကုိ ေျပာသည္။

 

ဆက္လက္ၿပီး အနာဂါတ္အတြက္ ခ်င္းတတ္သိ ပညာရွင္မ်ားေပၚထြန္းႏုိင္ေရးသည္ မသမာမႈ ကင္းရွင္းသည့္ မြန္ျမတ္မွန္ကန္တဲ့ အတတ္ပညာသည္သာ အခရာ က်သည္ဟု ယုံၾကည္ေၾကာင္း ထုိ႕ေၾကာင့္ ခ်င္းျပည္နယ္ရွိ ပညာေရးဌာန အဆင့္ဆင့္တုိင္းက မသမာမႈ၊ လဒ္ေပးလဒ္ယူမႈ ပေပ်ာက္ေရးကုိ အထူးတလည္ စီစစ္ ေစာင့္ ၾကပ္ၿပီး အေရးတယူ ေဆာင္ရြက္သင့္သည္ဟု တုိက္တြန္းထားသည္။

 

ခ်င္းျပည္နယ္အပါအ၀င္ တျပည္လုံး ပညာေရး ၀န္ေဆာင္မႈသည္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ေနာက္ပုိင္း စစ္အစုိးရ တက္လာ ခ်ိန္မွ စၿပီး တစတစ နိမ့္က် ဆုတ္ယုတ္လာၿပီး ပရမ္းပတာျဖစ္လာခဲ့သည္။

 

“ အခု သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ အစုိးရတက္လာေတာ့ ပညာေရး စနစ္ေတြကုိ တျဖည္းျဖည္းေျပာင္းလဲလာတာ ေတြ႕ရ တယ္၊ အဲဒါက အစုိးရ တခုတည္းနဲ႕ လုပ္လုိ႕ရတဲ့ဟာမ်ဳိးမဟုတ္ဘူး၊ အားလုံး ပူးေပါင္းပါ၀င္သင့္တယ္” ဟု ဟား ခါး ၿမိဳ႕မွ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖ တဦးက ေျပာသည္။

 

၂၀၁၂ -၂၀၁၃ ပညာသင္ႏွစ္၊ တျပည္လုံး ၁၀ တန္းစာေမးပြဲေအာင္စာရင္းအရ ခ်င္းျပည္နယ္မွ ေျဖဆုိသူ က်ား ၃၁၂၂ ဦး၊ မ ၄၃၃၇ ဦး စုစုေပါင္း ၇၄၅၉ ဦး အနက္ ၁၂၃၂ ဦး ေအာင္ျမင္ခဲ့ၾကၿပီး ၄င္းအနက္ ငါး ဘာသာဂုဏ္ထူးရွင္ (၁) ဦး၊ ေလး ဘာသာဂုဏ္ထူးရွင္ ( ၅ ) ဦး၊ သုံးဘာသာဂုဏ္ထူးရွင္ (၅) ဦး၊ ႏွစ္ဘာသာ ဂုဏ္ထူးရွင္ (၂၄) ဦး၊ (၁) ဘာသာဂုဏ္ထူးရွင္ (၁၁၄) ဦး စုစုေပါင္း ၅၅ ဦးရွိေၾကာင္း ၾကားသိရသည္။

 

တႏုိင္ငံလုံးတြင္ ၁၀ တန္းစာေမးပြဲေအာင္ခ်က္ အနိမ့္က်ဆုံးျဖစ္ေနျခင္းမွ ေက်ာ္ လႊားႏုိင္ ေရးသည္ ႏုိင္ငံေတာ္ အစုိးရႏွင့္ ပညာေရး၀န္ၾကီးဌာနအေနျဖင့္  ခ်င္းျပည္နယ္တခုလုံးရွိ အဆင့္ ဆင့္ေသာ ေက်ာင္းတုိင္း တြင္ ေက်ာင္းဆရာ၊ ဆရာမ်ားအား အလုံအေလာက္ထားရွိေပးေရးႏွင့္ ခ်င္းျပည္ နယ္ပညာေရး စြမ္းအားျမွင့္ တင္ေရးကုိ အေလးထား ေဆာင္ရြက္ေပးပါရန္ လုိင္(ခ်င္း) ေက်ာင္းသား မ်ားအသင္း( တကၠ သုိလ္မ်ား- ျမန္မာျပည္) က ဆက္လက္ၿပီး ေမတၱာရပ္ခံထားသည္။

 

လုိင္(ခ်င္း) ေက်ာင္းသား မ်ားအသင္း( တကၠ သုိလ္မ်ား- ျမန္မာျပည္) ကုိ မႏၱေလး၊ ရန္ကုန္၊ မုံရြာ၊ ကေလး တကၠသုိလ္အသီးသီးမွ ေက်ာင္းသားမ်ား၊ ဟားခါး – ထန္တလန္တကၠသုိလ္ေက်ာင္သားမိသားစု မွ ေက်ာင္းသား ၂၃၁ ဦး တုိ႕ မႏၱေလးၿမိဳ႕၌ ေတြ႕ဆုံၿပီး ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၂ – ၄ ရက္ေန႕တြင္ဖြဲ႕စည္းလုိက္ၾကသ္ည္။

 

ရည္ရြယ္ခ်က္အျဖစ္ – ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမရွိပဲ တန္းတူမႈျဖင့္ အမ်ဳိးသားေရးအက်ဳိးစီးပြားေဆာင္ရြက္ေရး၊လုိင္ (ခ်င္း) စာေပ၊ ယဥ္ေက်းမႈ ထိန္းသိမ္းျမွင့္တင္ေရး၊ အမ်ဳိးသားပညာရည္ ျမွင့္တင္ေရး၊ ခ်င္းတမ်ဳိး သားအ ေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး၊ လုိင္မ်ဳိးႏြယ္စု ဆက္လက္ရွင္သန္ရပ္တည္ေရး ႏွင့္ လုိင္မ်ဳိးႏြယ္စုအတြင္း ပြင့္လင္း ျမင္သာမႈႏွင့္ ရုိးသားေျဖာင့္မတ္မႈပုိမုိရွိေစေရးဟူ၍ ထားရွိသည္။

Share.

About Author

Comments are closed.