ထက္ေအာက္ အာဏာၿပိဳင္မႈေၾကာင့္ လူထု ၄၀၀ ေက်ာ္ အစာျပတ္လပ္မည္

0

ျပည္နယ္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အၾကား အာဏာၿပိဳင္မႈေၾကာင့္ ခ်င္းျပည္နယ္မတူပီၿမိဳ႕နယ္၊ ေရဇြာျမဳိ႕နယ္ခြဲအတြင္း ရြာဗား (ဘီ) ရြာ လူထု ၄၀၀ ေက်ာ္ ယေန႕ထိ ေတာင္ယာ မ်ဳိးမခ်ေသးေၾကာင္း သိရသည္။

 

ေရဇြာၿမိဳ႕နယ္ခြဲအတြင္း ရြာဗား ( ဘီ) ႏွင့္ စာလ္ေထာင္ရြာတုိ႕အၾကား လက္ရွိ ရြာဗား(ဘီ)ရြာသားတုိ႕ ခုတ္လုပ္ထားသည့္ ေတာင္ယာ နယ္ေျမ လုမႈကုိ အထက္အာဏာပုိင္ ႏွစ္ဖြဲ႕မွ ျပတ္သားေသာ ေျဖရွင္းမႈ မေပးျခင္းေၾကာင့္ ရြာဗားေဒ သခံလူ ထုသည္ ယေန႕ထိ မ်ဳိးမခ်ႏုိင္ၾကပါ၊

 

“ က်ေတာ္တုိ႕ဟာ အထက္ဆုံးျဖတ္ခ်က္အတုိင္း အဲဒီနယ္ေျမမွာ ယာခုတ္ၿပီး ယာမီးရွဳိ႕ဖုိ႕ အလုပ္မွာ မတူပီၿမိဳ႕နယ္ အာဏာပုိင္ေတြက မီးမရွဳိ႕ဖုိ႕ အမိန္႕ေပးတယ္၊ ဒါေပမဲ့ ျပည္နယ္ ခြင့္ျပဳခ်က္အရ ယာမီးကို ရွိဳ႕တယ္၊ ဒါေပမဲ့ ျမိဳ႕နယ္က မ်ဳိး မခ်ဖုိ႕နဲ႕ ေမလ ၂၄ ရက္ေန႕မွာ ကြင္းဆင္း မယ္ေျပာတယ္၊ ခုထိ ဘာမွ မေဆာင္ရြက္ဘူး” ဟု ရြာဗား ( ဘီ )မွ ေက်ာင္း ဆရာ အၿငိမ္းစားတဦးက ေျပာသည္။

 

အဆုိပါ ယာနယ္ေျမပုိင္ဆုိင္လုိမႈအတြက္ ႏွစ္ဖက္ ေဒသခံမ်ားသည္ ၁၉၇၆ ခုႏွစ္တြင္တၾကိမ္၊ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ တၾကိမ္ စုစုေပါင္းႏွစ္ၾကိမ္ တရားစြဲဆုိခဲ့ၾကရာ သက္ဆုိင္ရာက ႏွစ္ၾကိမ္စလုံး ရြားဗား (ဘီ)ကုိ ပုိင္ဆုိင္ခုတ္လုပ္ခြင့္ေပးထားခဲ့သည္။

 

ရြာဗား (ဘီ) ရြာတြင္ အိမ္ေျခ ၃၅ ေဆာင္ရွိၿပီး လူဦးေရ ၄၀၀ ေက်ာ္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

 

ေရဇြာၿမိဳ႕နယ္ခြဲ ရြာဗား ( ဘီ ) အပါအ၀င္ ေဒသခံမ်ားသည္ အစာေရစာ ျပတ္လပ္မႈေၾကာင့္ အဲန္ဂ်ီအုိ၏ အေထာက္အပံ့ကုိ အားကုိး ေနရရွာေၾကာင္း ေျပာၾကသည္။

Share.

About Author

Comments are closed.