မတူပီေက်ာင္းအုပ္ၾကီးက ၁၀ တန္းေအာင္ခ်က္ ၅ {241d12fcbf432557e829f91c0d6fd86903ac3e7007e1df33a0cc395ea774cb24} ကေန ၃၀{241d12fcbf432557e829f91c0d6fd86903ac3e7007e1df33a0cc395ea774cb24} တက္ေအာင္ လုပ္မယ္ေျပာ

0

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ခ်င္းျပည္နယ္မတူပီၿမိဳ႕အမွတ္ (၂) အစုိးရ အထက္တန္းေက်ာင္းအုပ္ဆရာၾကီး ပူး ႏြယ္မွဴန္ လာမည့္ ၂၀၁၃- ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ၁၀ တန္းေအာင္ခ်က္ ၃၀{241d12fcbf432557e829f91c0d6fd86903ac3e7007e1df33a0cc395ea774cb24} အထိရွိေအာင္ ၾကိဳးပမ္းရမည္ဟု ေျပာသည္။ ဇြန္လ ၆ ရက္ေန႕တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ မိဘဆရာသင္းလုံးကြ်တ္အစည္းအေ၀းတြင္ ေက်ာင္းအုပ္ၾကီးက ၂၀၁၁ – ၂၀၁၂ ပညာ သင္ႏွစ္မွာ အထက ( ၂) ၁၀ တန္းေအာင္ခ်က္ ၁၂{241d12fcbf432557e829f91c0d6fd86903ac3e7007e1df33a0cc395ea774cb24}သာရွိၿပီး ၂၀၁၂- ၂၀၁၃ စာသင္ႏွစ္မွာ ၅{241d12fcbf432557e829f91c0d6fd86903ac3e7007e1df33a0cc395ea774cb24} ထုိးက်သြားေၾကာင္း ထုိ႕ ေၾကာင့္ ၂၀၁၃ -၂၀၁၄ စာသင္ႏွစ္မွာ ၃၀{241d12fcbf432557e829f91c0d6fd86903ac3e7007e1df33a0cc395ea774cb24} ထိ တက္သြားေအာင္ အားလုံးပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္သင့္ေၾကာင္း မွာၾကား သြားတာျဖစ္သည္။

ထုိ႕အျပင္ အစည္းအေ၀းတြင္ မိဘ ႏွင့္ ေက်ာင္းဆရာဆရာမမ်ားအၾကား နားလည္မႈလြဲေနသည္မ်ား၊ ေက်ာင္းသားမိ ဘ ေတြရဲ့ တာ၀န္၊ ေက်ာင္းဆရာ ဆရာမေတြရဲ့ အားနည္းခ်က္၊ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ  အျပန္အလွန္ ဖြင့္ဟ ရွင္းလင္းၾက ေၾကာင္း မိဘျပည္သူတဦးက ေျပာသည္။

 

“ ေက်ာင္းသားေတြကုိ စာသင္ရာမွာ ေက်ာင္းဆရာေတြကုိယ္တုိင္ မသင္ပဲ အထူးထုတ္ ကူး ခုိင္းတာတုိ႕က အစ ေဆြး ေႏြးရပါတယ္” ဟု ေျပာသည္။

 

ေက်ာင္းဆရာ၊ ဆရာမေတြအေနနဲ႕ အခ်ိန္၊ ေက်ာင္းစည္းကမ္း၊ ေက်ာင္းဆရာ က်င့္၀တ္ေတြကုိ ေလးစားလုိက္နာရမွာ ျဖစ္ၿပီး စာသင္ရာမွာ စာကူးခုိင္းတာထက္ နားလည္သေဘာေပါက္ေအာင္ ရွင္းလင္းသင္ျပမႈက ပုိး အေရးၾကီးေၾကာင္း၊ ေက်ာင္းသားမိဘေတြအေနနဲ႕ ကုိယ့္သားသမီးေတြ ေက်ာင္းစာစိတ္၀င္စားေရး၊ စာၾကိဳးစားေရးကို အေလးထား သင့္ ေၾကာင္း မွာၾကားခဲ့သည္။

 

“ ေက်ာင္းသားတဦး စာေတာ္ဖုိ႕၊ စာေမးပြဲေအာင္ဖုိ႕ ဆုိတာက တဦးတေယာက္ထဲနဲ႕ လုပ္လုိ႕ ရတဲ့ဟာ မဟုတ္ဘူး၊ ေက်ာင္းအုပ္ၾကီး၊ ေက်ာင္းဆရာ၊ မိဘျပည္သူေတြမွာ တာ၀န္ရွိပါတယ္၊ ေက်ာင္းဆရာေတြအေနနဲ႕ ကုိယ္ကုိင္တဲ့ ဘာသာ ရပ္ကုိ ႏုိင္ဖုိ႕လုိသလုိ ေက်ာင္းအုပ္ၾကီးကလည္း ေက်ာင္းဆရာေတြရဲ့ လုိအပ္ခ်က္၊ အားနည္းခ်က္ကုိ ခြဲျခား ဆက္ဆံမႈမရွိပဲ ျဖည့္ဆည္းေပးဖုိ႕လုိပါတယ္” ဟု ေက်ာင္းဆရာမ တဦးက ေျပာသည္။

 

ယခုႏွစ္ ခ်င္းျပည္နယ္ ၿမိဳ႕နယ္အလုိက္ အည့ံဆုံးအျဖစ္ ပလက္၀စာစစ္ဌာန( ၄.၁၀ ရာႏႈန္း)၊ ဒုတိယ ထန္တလန္စာစစ္ဌာန ( ၉.၀၅ ရာႏႈန္း)၊ တတိယ မတူပီစာစစ္ဌာန (၁၃. ၅၄ ရာႏႈန္း) တုိ႕ျဖစ္သည္။

Share.

About Author

Comments are closed.