ၿမိဳ႕ေတာ္ဟားခါးတြင္ ဒီဂရီေကာလိပ္ ထားရွိေရး ေကာ္မီတီဖြဲ႕စည္း

0

ခ်င္းျပည္နယ္ၿမိဳ႕ေတာ္ ဟားခါးတြင္ ဒီဂရီေကာလိပ္ဖြင့္လွစ္ေရးေကာ္မီတီ ၿပီးခဲ့တဲ့ ဇူလုိင္ ၂၉ ရက္ေန႕က ဟားခါးၿမိဳ႕တြင္ ဖြဲ႕စည္းလုိက္ၾကသည္။

 

ဟားခါးၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖ ၃၀ ဦးပါ၀င္လ်က္ ဟားခါးၿမိဳ႕ ေစ်းသစ္ရပ္ကြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးရုံးတြင္ ေတြ႕ဆုံၿပီး ေအာက္ပါအတုိင္း ဖြဲ႕ စည္းခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

 

Chairman           – Pu Siang Mang

Vice Chairman    – Rev. Dr. Hla Aung

Secretary           – Pu Sui Thio

Assistant Sect.    – Pu Jacob Thang

Treasurer           – Pu Ral Kham

Assistant Treasurer- Pi Van Thla Cer Hniang

Chungtel:           – Rev. Dr. H. Siang Kung

– Rev. Dr. Lal Uk

– Pu Lal Kung

– Rev. David Shwe

– Pu Rual Cung

– Pu Thawng Vung

– Dr. Hmuh Thang

– Rev. Paul Tum Ceu

– Rev. M. Thawng Kam

– Rev. Joel Nawl Cung Lian

– Pu Ngun Hram

– Rev. Dr. S. Ngun Ling

– Pu Sui Hingz

– Pu Ceu Hlei Lian

– Rev. Thawng Hmung

 

” ေကာ္မီတီကုိ ျပည္တြင္းမွာသာ မဟုတ္ပဲ ႏုိင္ငံတကာေရာက္ ခ်င္းလူမ်ဳိးမ်ားအထိ တုိးခ်ဲ႕ဖြဲ႕စည္းသြားမွာပါ ” ဟု ေကာ္မီတီ၀င္တဦးက ေျပာသည္။

 

တုိင္းရင္သားလူမ်ဳိးေပါင္းစုံျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံ တုိင္းႏွင့္ ျပည္နယ္ ၁၄ ခု အနက္ ခ်င္းျပည္နယ္သည္  ဒီဂရီေကာလိပ္၊ တကၠသုိလ္ မရွိေသးသည့္ အဆင္းရဲဆုံးေဒသျဖစ္သည္။

 

ယခင္ တပ္မေတာ္အစုိးရက ခ်င္းျပည္နယ္ဒီဂရီေကာလိပ္အျဖစ္ ခ်င္းျပည္နယ္ တီးတိန္ၿမိဳ႕နယ္၊ ကေလး – ၉ မုိင္တြင္ ခုိင္ကမ္း ေကာ လိပ္ဆုိၿပီး ဖြင့္လွစ္ခဲ့ေသာ္လည္း ယေန႕တြင္ အဆုိပါ ကေလး တကၠသုိလ္ ( ယခင္ ခုိင္ကမ္းေကာလိပ္) သည္ စစ္ကုိင္းတုိင္း ေဒသၾကီး တြင္ ထည့္သြင္းျခင္းခံရသည္။

 

ယခင္ မဆလ အစုိးရလက္ထက္ကတည္းက စၿပီးလက္ရွိ အစုိးရသစ္လက္ထက္အထိ  ခ်င္းျပည္နယ္အစုိးရ တာ၀န္ရွိမ်ားသည္ ခ်င္း ျပည္နယ္တြင္ တကၠသုိလ္၊ ေကာလိပ္ ေက်ာင္းထားရွိေပးေရးေတာင္းဆုိခဲ့ၾကေသာ္လည္း ေနရာေဒသ ေရြးခ်ယ္မႈႏွင့္ ပါတ္သက္ၿပီး သ ေဘာထားကြဲလြဲေနၾကသည္။

 

ခ်င္းေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ားသည္ တကၠသုိလ္ပညာကုိ အဓိကအားျဖင့္ ခ်င္းျပည္နယ္ျပင္ပ စစ္ေတြ၊ ကေလး၊ ပခုကၠဴ၊ မုံရြာ တုိ႕တြင္ တက္ေရာက္ေနၾကသည္။

Share.

About Author

Comments are closed.