ပညာေရး ၀န္ထမ္း ခန္႕ စာရင္း တရား ၀င္ေၾကာ္ျငာ

0

Chin State In Burma

ယခုႏွစ္ၿပီးခဲ့တဲ့ ဧၿပီလက ပညာေရး၀န္ထမ္းအတြက္ ပညာေရး ၀န္ၾကီးဌာနမွ ေလွ်ာက္လႊာ ေခၚယူၿပီး ခ်င္းျပည္နယ္မွ လူေပါင္း ၅၀၀၀ ခန္႕ ေျဖဆုိသည့္ ပညာေရး၀န္ထမ္း ခန္႕စာရင္းကုိ ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂၉ ရက္ေန႕က တရား၀င္ေၾကညာလုိက္သည္။

ဧၿပီလ ၉ ရက္ေန႕က ဟားခါးၿမိဳ႕ေပၚမွာ ျပဳလုပ္သည့္ ပညာေရး၀န္ထမ္း အရည္အခ်င္းစစ္ စာေမးပြဲ တြင္ ဟားခါးၿမိဳ႕နယ္မွ လူဦးေရ ၆၈၂ ဦး ေျဖဆုိထားၾကသည့ အနက္ ၁၀၂ ဦး ကုိ ခန္႕ထားေၾကာင္း သိရသည္။

” ဘြဲ႕ရေတြ အားလုံးလုိလုိ ခန္႕ထားပါတယ္၊ အလုပ္ကုိေတာ့ ယခုလ ၁၅ ရက္ကေန အ၀င္ျပရမွာျဖစ္တယ္” ဟု ဟား ခါးၿမိဳ႕ေပၚမွ အစုိးရ၀န္ထမ္း တဦးက ေျပာသည္။

 

အေသးစိပ္မွာ ဟားခါးၿမိဳ႕နယ္မွာ မူလတန္းျပဆရာအတြက္ ဘြဲ႕ရ က်ား ၄၅၊ မ ၁၄၅ဦး၊  မူလတန္းျပဆရာဆင့္ ဆယ္ တန္းေအာင္ က်ား ၃၁၊ မ ၉၈ ဦး ၊ ဓါတ္ခြဲခန္းအတြက္ ဘြဲ႕ရ က်ား ၄၊ မ ၉ ဦး၊ အေထြေထြလုပ္သားအတြက္ က်ား ၁၆ ဦး စာေရးအဆင့္ (၁) အတြက္ က်ား ၃၁၊ မ ၁၂၀ ဦး ေအာက္တန္းစာေရးအတြက္ က်ား ၅၉၊ မ ၁၂၄ဦး စုစုေပါင္း ၆၈၂ ဦး ေျဖဆုိၾကသည္။

 

အလုပ္ခန္႕ထားစာရင္းမွာ  မူလတန္းျပ  ၅၇ ဦး၊ ဓါတ္ခြဲခန္း  ၄ ဦး၊ အေထြေထြလုပ္သား ၁၃ ဦး၊ စာေရး ၁၀ ဦး၊ ရုံးအကူ ၄ ဦး၊ လုပ္သား သိပံ အကူ ၁ ဦး၊ သန္႕ရွင္းေရး ၀န္ထမ္း ၆ ဦး၊ ယာဥ္ေမာင္း ၃ ဦး၊ ညေစာင့္ ၄ ဦး စုစုေပါင္း ၁၀၂ ျဖစ္သည္။

 

လက္ရွိ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္အစုိးရသည္ ခ်င္းျပည္နယ္အပါအ၀င္ တျပည္လုံးအတုိင္းအတာျဖင့္ ပညာေရး၀န္ထမ္းေတြကုိ တုိးခ်ဲ႕ခန္႕ထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

 

ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရမွ ၀န္ထမ္းလစာ တုိးျမွင့္ေပးသည့္ ေနာက္ပုိင္း ပညာတတ္လူငယ္မ်ားသည္ အစုိးရ၀န္ထမ္း အလုပ္ ရရွိေရးကုိ ပုိမုိ စိတ္၀င္စားလာၾကသည္ဟု လည္း ေျပာၾကသည္။

Share.

About Author

Comments are closed.