ဂ်ပန္အစုိးရက မတူပီ အထက (၁) ေက်ာင္းေဆာင္အတြက္ က်ပ္ေငြ သိန္းေပါင္း ၈၅၀ ကူညီမည္

0

ဂ်ပန္အစိုးရက ရန္ကုန္အေျခစုိက္ ဂ်ပန္သံရုံးမွ တဆင့္ ခ်င္းျပည္နယ္မတူပီၿမိဳ႕ အမွတ္ (၁) အစုိးရ အထက္တန္းေက်ာင္း အေဆာက္အဦး အတြက္ က်ပ္ေငြ သိန္းေပါင္း ၈၅၀ ခန္႕ ကူညီမည္ဟုသိရသည္။

 

ဂ်ပန္သံရုံးမွ ၀န္ထမ္းျဖစ္သူ ဦး နႏၵေရႊသည္ ယခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၈ ရက္ေန႕က မတူပီသုိ႕ေရာက္ရွိလာခဲ့စဥ္ သက္ဆုိင္ရာ တာ၀န္ရွိမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးၿပီး သေဘာတူညီခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ပညာေရး ၀န္ထမ္းတဦးက ေျပာသည္။

 

” အေဆာက္အဦးေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ ပါတ္သက္ၿပီး ဂ်ပန္သံရုံးကေန တင္ဒါကုိ တုိက္ရုိက္ေခၚယူမယ္၊ ကုန္က်စရိတ္ က်ပ္ေငြ သိန္းေပါင္း ၈၅၀ ခန္႕မွန္းထားပါတယ္၊ သတ္မွတ္ခ်ိန္အတြင္း လုပ္ငန္းၿပီးေျမာက္ႏုိင္မည့္ ကန္ထ ရုိက္တာေတြကုိ ေရြးခ်ယ္မွာျဖစ္တယ္” ဟု ေျပာသည္။

 

ဦး နႏၵာေရႊလမ္းညြန္ခ်က္အရ အေဆာက္အဦးေဆာက္လုပ္မည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ ကုိ ၿပီးခဲ့တဲ့ ေမလ ၂၈ ရက္ေန႕က ဂ်ပန္သံရုံးသုိ႕ ေပးပုိ႕ထားေၾကာင္း ေဒသခံ ကန္ထရုိက္တာေတြက ေဆာက္လုပ္မွာျဖစ္ၿပီး အေသးစိပ္ကုိ စစ္တပ္အင္ ဂ်င္နီယာေတြ က ေရးဆြဲမွာျဖစ္ေၾကာင္း ဆက္ဆုိသည္။

 

” ေက်ာင္းအေဆာက္အဦးအားလုံးအတြက္မဟုတ္ပဲ ၁၂၀’x ၃၀’ ၊ ေလးခန္းတြဲ အုတ္ညွပ္ ႏွစ္ထပ္ေဆာင္တုိက္ခန္း တလုံးအတြက္ ကူညီၾကတာပါ” ဟု ေျပာသည္။

 

အေဆာက္အဦးကုိ တႏွစ္အတြင္း အၿပီးေဆာက္လုပ္မွာျဖစ္ေၾကာင္း လုပ္ငန္းကို ယခုႏွစ္ စက္တင္ဘာကေန စတင္ မွာျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

 

ေက်ာင္းေဆာင္ေဆာက္လုပ္ရာမွာ ေက်ာင္းအက်ဳိးေတာ္ေဆာင္အဖြဲ႕က ၾကီးၾကပ္သြားမွာျဖစ္ၿပီး သက္ဆုိင္ရာ ပညာေရး ၀န္ထမ္းေတြက ပ့ံပုိးကူညီသြားမည္ျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။

Share.

About Author

Comments are closed.