ရိဒ္ေရကန္ ပတ္၀န္းက်င္တြင္ လူေနအိမ္ေျမကြက္ခ်ထားမည့္အစီအစဥ္ ေဒသခံမ်ား ကန္႕ကြက္

0

Rih dil

ခ်င္းျပည္နယ္ဖလမ္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရိဒ္ေခၚဒါရ္ ၿမိဳ႕နယ္ခြဲရွိ ခ်င္းျပည္အလွဆင္ ရိဒ္ေရကန္ ပတ္၀န္းက်င္တြင္ အာဏာပုိင္ေတြက လူေနအိမ္မ်ားအတြက္ ေျမကြက္ခ်ရန္ စီစဥ္ေနမႈ အေပၚ ေဒသခံျပည္သူေတြက ကန္႕ကြက္ၾကသည္ဟု သိရသည္။

” ေဒသခံေတြရဲ့ သေဘာထားဆႏၵမပါပဲ အာဏာပုိင္ေတြက လူေနအိမ္ေတြ ေဆာက္လုပ္ဖုိ႕ အာဏာသုံးစီစဥ္ေနတာကုိ ေဒသခံေတြက မလုိလားဆုံးျဖစ္ေနတာပါ” ဟု ရိဒ္ေခၚဒါရ္ ၿမိဳ႕နယ္ခြဲအမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠဌ Pu Dawla က ေျပာသည္။

 

ရိဒ္ေခၚဒါရ္ ၿမိဳ႕နယ္ခြဲ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး Pu Ca Awi သည္ ၿပီးခဲ့တဲ့ ဇူလုိင္ ၁၄ ရက္ေန႕က ဌာနဆုိင္ရာလူၾကီးမ်ား၊ ရပ္မိရပ္ဖမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားမွ ကုိယ္စား လွယ္ေတြကုိ ေခၚယူၿပီး ရိဒ္ေရကန္မွ ကုိက္ ၁၅၀ အကြာ ရိဒ္ – ဖလမ္းကားလမ္းေဘးရွိ သစ္ေတာေတြကုိ ခုတ္ထြင္ရွင္းလင္းၿပီး လူေနအိမ္အတြက္ ေျမကြက္ခ်ရန္ ျပည္နယ္၀န္ၾကီးခ်ဳပ္မွ တာ၀န္ေပးထားသည္ဟု ေျပာဆုိခဲ့သည္။

 

ဆက္လက္ၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက ကားလမ္းနံေဘးရွိ ေျမကြက္ (၃၀) ကုိ ျပည္နယ္၀န္ၾကီးႏွင့္ မိသားစုမ်ားေတြက ေျမဂရမ္ျပဳလုပ္ဖုိ႕တင္ျပခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ား အတြက္ ရိဒ္ေရကန္ပတ္ပတ္လည္တြင္ ကားလမ္းႏွစ္သြယ္ ေဖာက္လုပ္ၿပီး ေျမကြက္ခ်ထားေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျမပုံႏွင့္ တကြ ရွင္းလင္းျပသ ခဲ့ေၾကာင္း ဆုိသည္။

 

” အခုလို သစ္ေတာေတြကို ခုတ္ထြင္ရွင္းလင္းၿပီးလူေနအိမ္မ်ား ေဆာက္လုပ္ပါက ေရအိုင္၏ သဘာ၀အလွမ်ား ပ်က္စီး မည့္အျပင္ ရိဒ္ေရအိုင္လည္း ခန္းေျခာက္ တိမ္ေကာ သြားမွာပါပဲ၊ ေဒသခံလူထုအေနနဲ႕ အေရးဆုိ ကန္႕ကြက္ သင့္တယ္” ဟု ေဒသခံတဦးက ေျပာသည္။

 

အသဲႏွလံုးပံု သဘာ၀ ရိဒ္ေရအုိင္သည္ ခ်င္းလူမ်ဳိးမ်ားက ခ်င္းလူမ်ဳိး၊ ခ်င္းျပည္နယ္၏ အမ်ဳိးသား၊ ျပည္နယ္ အမွတ္ သေကၤတ အျဖစ္ အင္မတန္တန္ဖုိးထားသည့္ ေရအုိင္ျဖစ္ၿပီး ေရအုိင္ မတိမ္ေကာေရးအတြက္ ခ်င္းလူမ်ဳိးအားလုံးက အမ်ဳိးသားတာ၀န္တရပ္အျဖစ္ ထားရွိ ကာကြယ္သင့္ေၾကာင္း ခ်င္းအမ်ဳိးသားတပ္ဦးမွ လူၾကီးတဦးကလည္း ေျပာသည္။

 

ရိဒ္ၿမိဳ႕နယ္ခြဲ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကလည္း  အဆုိပါ ကိစၥ အေကာင္အထည္မေဖာ္မွီ  အေရးယူေဆာင္ရြက္ရန္ ႏွင့္ လုိအပ္ပါက ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ ကန္႕ကြက္ရန္ စီစဥ္ေနသည္ဟု သိရသည္။

 

ဒ႑ာရီ ပုံျပင္ ရွိ ရိဒ္ေရအိုင္အေၾကာင္းကုိ  တဖက္ အိႏိၵယ ႏုိင္ငံ မီဇုိရမ္ျပည္နယ္ ပညာေရးဌာနက မူလတန္းဆင့္ သမုိင္းဘာသာရပ္တြင္ ေအာက္ပါအတုိင္း ျပဌာန္း သင္ၾကားၾကသည္။

 

“မီဇုိရမ္ျပည္နယ္တြင္ အၾကီးဆုံးေသာ ေရအုိင္သည္ ရိဒ္ေရအုိင္ျဖစ္ေသာ္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ တည္ရွိသည္။ (Mizorama dil lianber chu Rihdil a nia, mahse Burma rama a awm)”

Share.

About Author

Comments are closed.