လူနာ ကုတင္ မဆန္႕ေအာင္ တုပ္ေကြးေရာဂါ အျဖစ္မ်ား

0

Kalaymyo

မုိးရာသီအတြင္း ျဖစ္ပြားေလ့ရွိသည့္ တုပ္ေကြးေရာဂါေၾကာင့္ ယခုတေလာ စစ္ကုိင္းတုိင္း ကေလးၿမိဳ႕ ျပည္သူ႕ေဆးရုံ အထူးကု ေဆးခန္းတြင္လူနာ ကုတင္ မဆန္႕ျဖစ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

” ေန႕စဥ္ ေရာဂါခံစားသူ လူနာ အေယာက္ ၂၀ ခန္႕ေဆးရုံသုိ႕ လာေရာက္ကုသၾကတယ္၊ အထူးသျဖင့္ ကေလး သူငယ္ ေတြမ်ားတယ္” ဟု သူနာျပဳဆရာမ တဦးက ေျပာသည္။

 

ေဆး၀ါးမလုံေလာက္မႈေၾကာင့္ ေရာဂါ ကူးစက္မႈ ျမန္ဆန္ၿပီး အထူးသျဖင့္ ၁၀ ႏွစ္ေအာက္ကေလးလူငယ္ေတြမွာ ျဖစ္ပြား ေၾကာင္း ေလ့လာခ်က္အရ ကေလးလူနာ ၆ ဦး ေသဆုံးၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

 

” ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈႏႈန္းဟာ ယခင္ႏွစ္ေတြထက္ ပုိမုိမ်ားျပားတာေတာ့ အမွန္ပဲ၊ အထူးသျဖင့္ နယ္က လာတဲ့ ကေလးလူ နာ ေတြ မ်ားတယ္” ဟု ဆက္ေျပာသည္။

 

ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ အထူးသျဖင့္ စစ္ကုိင္းတုိင္းကေလးၿမိဳ႕အပါအ၀င္ ခ်င္းျပည္နယ္တခုလုံးတြင္ မုိးရာသီ၌ ကေလး သူငယ္ မ်ား တုပ္ေကြးေရာဂါျဖစ္ပြားေလ့ရွိေၾကာင္း သို႕ေသာ္ ေရာဂါမက်ေရာက္ခင္ သက္ဆုိင္ရာက ၾကိဳတင္ကာကြယ္ေရး လုပ္ ေဆာင္မႈ မရွိသေလာက္ျဖစ္သည္ဟု ေျပာၾကသည္။

ျပည္သူ႕ေဆးရုံအျပင္ ကေလး – တာဟန္းရွိ အျပင္ေဆးခန္းမ်ားတြင္လည္း တုပ္ေကြးေရာဂါ လာေရာက္ကုသသူ ကေလး လူနာ မ်ားျပားေနေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

Share.

About Author

Comments are closed.