ဟားခါး ခရုိင္၊ ဌာနဆုိင္ရာ လုပ္ငန္း ရွင္းလင္း မႈျပဳလုပ္

0

hakha town2

ခ်င္းျပည္နယ္ ၿမိဳ႕ေတာ္ဟားခါးတြင္ ဟားခါး ခရုိင္ ဌာနဆုိင္ရာ အရာရွိအသီးသီးက ျပည္သူလူထုထံ ၄င္းတုိ႕၏ လုပ္ငန္း တာ၀န္မ်ားႏွင့္ ပါတ္သက္ၿပီး ရွင္းလင္း မႈျပဳလုပ္ၾက သည္ဟု သိရသည္။ လုပ္ငန္းရွင္းလင္းပြဲကုိ ၿပီးခဲ့တဲ့ ဇူလုိင္ ၃၀ ရက္ေန႕က ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကၿပီး ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖ၊ ဟားခါးၿမိဳ႕နယ္မွ အုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား၊ လူမႈအသင္းအဖြဲ႕မွ ေခါင္းေဆာင္ မ်ား စုံလင္စြာ တက္ေရာက္ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြင္း သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူမည္ျဖစ္ရာ  ႏိုင္ငံသားမွတ္ပုံ တင္ျပန္ လည္ေလွ်ာက္ထားလုိသည့္ ျပည္ ပေရာက္ ခ်င္းျပည္သူမ်ားအား ကူညီသြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္နယ္ လူ၀င္မႈ ၾကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႕အင္အားဦးစီး ဌာန မွဴး က ေျပာသည္။

 

ခ်င္းျပည္နယ္အစုိးရ အတြင္းေရးမွဴးက လက္ရွိအစုိးရဟာ လူထုက ဖြဲ႕စည္းလုိက္သည့္ အစုိးရျဖစ္သည္ႏွင့္ အညီ ဌာန ဆုိင္ရာ ၀န္ထမ္းအားလုံး လူထုက အားကုိးယုံၾကည္ သည့္ အစုိးရ ဌာနဆုိင္ရာ ၀န္ထမ္းျဖစ္ဖုိ႕လုိအပ္ေၾကာင္း ေျပာ သည္။

 

ခရုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက ယေန႕ စည္ပင္ဌာနသည္ အစုိးရက ဖြဲ႕စည္းလုိက္တဲ့ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာ္မီတီ ႏွင့္ လုပ္ ငန္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေတာ့မွာျဖစ္ေၾကာင္း အလားတူ တျခားဌာနဆုိင္ရာမ်ားႏွင့္ ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ႕ တုိ႕ကလည္း ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာ္မီတီမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ မွသာ လုပ္ ငန္းေအာင္ျမင္ မွာျဖစ္ၿပီး ျပည္ သူလူထုရဲ့ ယုံၾကည္ကုိးစားမႈကုိ ရရွိႏုိင္မွာျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာသည္။

 

ခရုိင္ ရဲမွဴး က ေဒသအတြင္း ေမာ္ေတာ္ဆုိင္ကယ္ စီးသူ ဦးေရ မ်ားျပားလာသည္ျဖစ္ရာ ယာဥ္စည္းကမ္း လုိက္နာသည့္ အေနျဖင့္ ဆုိင္ကယ္ ဦးထုပ္ ေဆာင္းေပးျခင္း အားျဖင့္ ဆုိင္ကယ္တုိက္မွဴ ပေပ်ာက္ေရး ကူညီၾကဖုိ႕ တုိက္တြန္း ေတာင္းပန္ ထားသည္။

 

ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမွဴးက လည္း ၿပီးခဲ့တဲ့ တနဂၤေႏြေန႕က ပညာေရးဌာနကေန သစ္ပင္စုိက္ရတာဟာ သစ္ပင္စုိက္ေန႕နဲ႕ တုိက္ဆုိင္ေသာေၾကာင့္ စုိက္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းအတြက္ နားလည္ေပးၾကရန္ ႏွင့္ ၁၀ တန္းေအာင္ခ်က္ ရာႏႈန္း ျမွင္တင္ဖုိ႕ရာမွာ ၉ တန္း ၁၀ တန္းအဆင့္ကေန တာ၀န္ယူဖုိ႕မဟုတ္ေၾကာင္း ေအာက္ေျခ သူငယ္တန္း ဆင့္ကေန စတင္ လုပ္ေဆာင္ရမွာျဖစ္ေၾကာင္းအနာဂါတ္အတြက္ ကေလးမ်ား ေက်ာင္းပညာမသင္မေနရစနစ္ကို အေကာင္အ ထည္ ေဖာ္မွာ ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာသည္။

 

က်န္းမာေရးဌာနမွ တာ၀န္ရိွတဦးကလည္း လုပ္ငန္းရွင္းလင္းမႈျပဳရာမွာ အထူးသျဖင့္ ေက်းလက္ေဒသ ခ်င္းျပည္သူမ်ားဟာ က်န္းမာေရးအသိပညာေပးေဟာေျပာမႈေတြကုိ စိတ္မ၀င္စားၾကေၾကာင္း ၅ ႏွစ္ေအာက္ကေလး၊ ထိခုိက္ဒါဏ္ရာရရွိသူေတြ အတြက္ ၁၀၀ မွာ ၆၀ ကုိ အခမဲ့ကုသခဲ့ေၾကာင္း လုပ္ငန္းကုိ ေက်းလက္ေဒသ က်န္းမာေရး ၀န္ထမ္း၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕ ေရွ႕ေမွာက္တြင္ ေပးခဲ့ေၾကာင္း ကေလးသူငယ္မ်ား ဖက္စုံဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ ယူနီအက္ဖ္ ဟာ အလုပ္လုပ္ေနသည့္ နည္းတူ က်န္းမာေရး က႑ကုိ ကုိယ့္ေဒသ၊ ကုိယ့္လူအားျဖင့္ ေအာက္ေျခကေန စတင္ေနတာျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာသည္။

 

ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာ္မီတီမွ တာ၀န္ရွိကလည္း ေဒသအတြင္း ေသာက္သုံးေရ၊ လွ်ပ္စစ္မီး၊ ေခ်ာင္းတံတား၊ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး အကူအညီ ရရွိေရး ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ တိက်မွန္ကန္စြာ ေလွ်ာက္ထားရန္ တုိက္တြန္းသည္။

 

ျပည္သူလူထုဖက္မွ ေမးျမန္းတင္ျပရာတြင္ ဦးထုပ္မပါ၊ အရက္မူးၿပီး ဆုိင္ကယ္ေမာင္းသူ ထိေရာက္စြာ အေရးယူေပးေရး၊ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္မ်ားအတြက္ ေဒသခံ ကန္ထရုိက္ တာမ်ားကုိသာ လုပ္ကုိင္ေစရန္၊ လူဆုိးသူခုိး အေရးယူေဖာ္ထုတ္ေပးေရး၊ OB အရက္တရား၀င္တားဆီးေပးေရးတုိ႕ကုိ တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ ထုိ႕အျပင္  သစ္မာ တင္ေဆာင္ခြင့္ ပိတ္ပင္သည့္ အေပၚ ရွင္းလင္းေပးရန္ တင္ျပၾကသည္။

 

တာ၀န္ရွိမ်ားဖက္မွ တုံ႕ျပန္ရွင္းလင္းရာတြင္ လုပ္ငန္းကန္ထရုိက္ႏွင့္ ပါတ္သက္ၿပီး လုပ္ငန္းကြ်မ္းက်င္သူေဒသခံ နည္းပါးျခင္း၊ ေတာင္းဆုိသည့္ ေစ်းႏႈန္းနိမ့္လြန္းျခင္းတုိ႕ေၾကာင္း တျခားေဒသခံ ပုဂၢဳိလ္မ်ားကုိ လုပ္ခြင့္ျပဳျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ အုိဘီအရက္ဟာ လုိင္စင္မဲ့ျဖစ္သည့္အတြက္ အေရးယူခြင့္ရွိေၾကာင္း ၊ သစ္မာကိစၥဟာ ျပည္နယ္ ၀န္ၾကိး ခ်ဳပ္ႏွင့္ ေဆြးေႏြး ၿပီး ျဖစ္သ လုိ တအိမ္လွ်င္ ၁၀ တန္ ႏႈန္း သယ္ေဆာင္ခြင့္ျပဳထားေၾကာင္း သိရသည္။

Share.

About Author

Comments are closed.