ခ်င္း NGO မ်ား ႏွင့္ US Consul General ေတြ႕ဆံု

0

ခ်င္းဒုကၡသည္ (Chin Refugee) ကိစၥမ်ားနဲ႕ပတ္သက္ၿပီး မီဇိုရမ္ျပည္နယ္၊ အိုက္ေဇာလ္ၿမဳိ႕ရွိ ခ်င္း NGO အခ်ဳိ႕ႏွင့္ United State Consul General, Dean R.Thampson တို႕သည္ ယမန္ေန႕ Tourist Lodge တြင္ ေတြ႕ ဆံုခဲ့သည္။

ယင္းေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ မီဇိုရမ္ျပည္နယ္ အတြင္း ခ်င္းဒုကၡသည္ (Chin Refugee) ကိစၥမွအပ နယူေဒလီ ႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္း ရွိေနဆဲျဖစ္ေသာ ခ်င္းအေရး မ်ားကိုလည္း ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး အေမး၊ အေျဖ အမ်ဳိးမ်ဳိးျပဳ လုပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ US Consul မွ ျမန္မာႏိုင္ငံ ခ်င္းျပည္နယ္ရွိ ခ်င္းလူမ်ဳိးမ်ားသည္ အခက္အခဲ အမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ မီဇိုရမ္ျပည္နယ္ကို ေရာက္ရွိလာရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ႏွင့္ အိႏိၵယအေရွ႕ေျမာက္ေဒသတြင္ UNHCR ရံုးမရွိေသာေၾကာင့္ ဒုကၡ အမ်ဳိးမ်ဳိးရင္ဆိုင္ေနရျခင္းျဖစ္သည္။ Geneva တြင္ ဒုကၡသည္ ကိစၥနဲ႕ပတ္သက္ၿပီးထပ္ မွန္ေတြ႕ဆံုမည့္ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ US က ခ်င္းဒုကၡ သည္မ်ား ေနထိုင္ခြင့္ Visa (restriction) ကိစၥနဲ႕ ပတ္သက္ၿပီး အရင္ ထက္ပိုၿပီး တြန္းအားေပးဖို႕ လိုအပ္ေၾကာင္း ေျပာသည္။

“မီဇိုရမ္ျပည္နယ္အတြင္း ခ်င္းအေရးကိစၥနဲ႕ပတ္သက္ၿပီး အဖမ္းဆီးခံေနရျခင္း၊ လူမ်ဳိးေရးခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း (Discrimination)၊ ခ်င္းလူမ်ဳိးမ်ားအတြက္ အခြင့္အေရးမရွိျခင္း၊ အိႏိၵယႏိုင္ငံသားမဟုတ္ပဲ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေနထိုင္ရေပမဲ့ ခ်င္းလူမ်ဳိးမ်ားသည္ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း ပိုပိုမ်ားလာသည္” ဟု Human Rights Law Network (HRLN) မွ တင္ျပခဲ့သည္။

“ခ်င္း ႏွင့္ မီဇိုလူမ်ဳိးမ်ားသည္ သမိုင္းအရ ေဆြမ်ဳိးမ်ားျဖစ္ၾကသည့္အားေလွ်ာ္စြာ ပိုၿပီးစည္းလံုးမႈရွိေအာင္ မီဇိုရမ္ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ အဖြဲ႕အစည္းအသီးသီးမွ လုပ္ေဆာင္သြားဖို႕အေရးႀကီးေၾကာင္း” Zo Indigenous Forum, Director C.Lalremruata က ေျပာသည္။

ဆက္လက္ၿပီး ခ်င္းအမ်ဳိးသား ေကာင္စီ (Chin National Council) မွ “ခ်င္းျပည္နယ္ ႏွင့္ မီဇိုရမ္ျပည္နယ္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးေကာင္းမြန္ဖို႕သာမဟုတ္ပဲ Information and Development အေထြေထြ ကိစၥမ်ားမွာလည္း ပိုမိုဖြံ႕ၿဖဳိး တိုးတက္လာေအာင္ တင္ျပခဲ့ေၾကာင္း” ထပ္မွန္သိရသည္။

ယင္းေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ NGO အသီးသီးျဖစ္ၾကေသာ ခ်င္းလူ႕အခြင့္အေရး (Chin Human Right Organization)၊ ခ်င္းအမ်ဳိးသမီးမ်ား အဖြဲ႕(Women League of Chin)၊ ခ်င္းအမ်ဳိးသားေကာင္စီ (Chin National Council)၊ Zo Indigenious Forum၊ Human Rights Law Network ႏွင့္ ခ်င္းသတင္းဌါန (Khonumthung News Group) အသီးသီးမွ ကိုယ္စာလွယ္အားလံုးေပါင္း ၁၁ ဦး တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

မီဇိုရမ္ျပည္နယ္တြင္ ခ်င္းဒုကၡသည္ (Chin refugee) ႏွင့္ ေရြ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား (Migrant Worker) ေျခာက္ေသာင္းေက်ာ္ရွိၿပီး၊ ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္း ၄ သိန္းခန္႕သာ ရွိမည္ဟု ခန္႕မွန္းသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အစိုးရသစ္တက္လာေပမဲ့ စားဝတ္ေနေရး အခက္ အခဲေၾကာင့္ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားသို႕ ထြက္ခြာဆဲျဖစ္ၿပီး ခ်င္းဒုကၡသည္ (Chin refugee) အမ်ားစုမွာ မေလးရွား၊ အိႏိၵယ၊ ထိုင္း ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ေနထိုင္ၾကသည္။

Share.

About Author

Comments are closed.