တဖက္ႏုိင္ငံသုိ႕ တိရိစၦာန္ တင္သြင္း သူမ်ား အေရးယူၿပီ

0

Chin state1

တဖက္ အိႏိၵယ ႏုိင္ငံသုိ႕ ကြ်ဲ၊ ႏြားမ်ား တင္သြင္းေရာင္း ခ်ေနသူမ်ားအား ခ်င္းျပည္နယ္ အစုိးရက ၿပီးခဲ့တဲ့ ဇူလုိင္လ မွစၿပီး တ ရား၀င္အေရးယူေနၿပီ ဟု သိရသည္။ “ၿပီးခဲ့တဲ့ ဇူလုိင္လကုန္က ခ်င္းျပည္နယ္ဟားခါးၿမိဳ႕ ခြါပီးရြာက ႏြားကုန္သည္ႏွင့္ ၄င္း၏ ႏြား ၁၄ ေကာင္ကုိ ထန္တလန္ၿမိဳ႕ နယ္ျပည္သူ႕ရဲက အာမခံမရ ဖမ္းဆီးထား တယ္၊ စစ္ကုိင္းတုိင္းအာဏာပုိင္နဲ႕ ခ်င္းျပည္နယ္အာဏာပုိင္ေတြ ခ်ိတ္ဆက္ လုပ္ထား တာျဖစ္တယ္” ဟု ဟားခါးၿမိဳ႕မွ ႏြားကုန္သည္က ယေန႕ေျပာသည္။

စစ္ကုိင္းတုိင္းရွိ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားက ေဒသအတြင္း တိရိစၦာန္မ်ားအား ၀ယ္ယူၿပီး တဖက္ အိႏိၵယ ႏိုင္ငံသုိ႕ တဆင့္ ေရာင္းခ်ေနမႈ ပိတ္ပင္တားဆီးေပးေရး သက္ဆုိင္ရာ အစုိးရထံ တင္ျပေတာင္းဆုိမႈေၾကာင့္ ယခုကဲ့သုိ႕ အေရးယူမႈ ျပဳ လုပ္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ႏြားကုန္သည္ တဦးက ေျပာသည္။

“တိရိစၦာန္ကုန္သည္ေတြက ေဒသထြက္ ႏြားေတြကုိ ၀ယ္ယူေနေတာ့ လယ္သမားေတြ ယာလုပ္ငန္းမွာ ထိခုိက္လာတဲ့ အေပၚ ေဒသ ေတာင္သူလယ္သမားေတြက သက္ဆုိင္ရာအစုိးရထံ တင္ျပတယ္၊ ေရရွည္အက်ဳိး ေမွ်ာ္ကုိးရည္ရြယ္ၿပီး တင္ျပတာ ပါ” ဟု ေဒသခံ လယ္သမားတဦးက ေျပာသည္။

ကေလး – တမူး၊ ဂန္႕ေဂၚ ေဒသခံမ်ား၏ အဓိက အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမွာ လယ္လုပ္ငန္းျဖစ္ၿပီး ႏြားကုိ အဓိက အားထားၾကသည္။

စစ္ကုိင္းတုိင္း၊ မေကြးတုိင္းတြင္ ႏြားကုလား၊ စပ္ႏြား၊ ဗမာႏြားဟူ၍ သုံးမ်ဳိးကုိ ႏြားကုန္သည္ေတြက ၀ယ္ယူၿပီး တဖက္ အိႏိၵယ ႏုိင္ငံ မီဇုိရမ္ျပည္နယ္ အုိင္ေဇာလ္၊ က်န္ဖုိင္၊ ေလာင္တလုိင္၊ ဆုိင္ဟားၿမိဳ႕မ်ားသုိ႕ တင္သြင္းေရာင္းခ်ၾကသည္။

“တလပ်မ္းမွ် အေကာင္ ၂၀၀ ေလာက္ မီဇုိရမ္ျပည္နယ္ကုိ ၀င္တယ္၊ အဓိက က စစ္ကုိင္းတုိင္း ကေလးနယ္ နဲ႕ မေကြး တုိင္း ဂန္႕ေဂါ နယ္က ၀ယ္ယူတာျဖစ္တယ္” ဟု ဆက္ေျပာသည္။

မီဇုိရမ္ေဒသခံမ်ားသည္ အဓိက အားျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ႏြားမ်ားကုိ ၀ယ္ယူစားသုံးၾကေၾကာင္း ယခုကဲ့သုိ႕ ျမန္မာျပည္မွ ႏြားမ်ား တင္သြင္းမႈမရွိပါက စားသုံးသူမ်ား ထိခုိက္လာႏုိင္ေၾကာင္း ေလာင္တလုိင္ သားသတ္ခုံမွ အလုပ္သမားတဦးက ေျပာသည္။

“အခု ဆုိင္ဟားနဲ႕ ေလာင္တလုိင္မွာ ႏြားေတြ ျပတ္လပ္စ ျပဳေနၿပီ၊ အုိင္ေဇာလ္ကေတာ့ ကုလားျပည္က တင္သြင္းလုိ႕ နည္းနည္း ခံသာေသးတယ္” ဟု ေျပာသည္။

Share.

About Author

Comments are closed.