မစၥတာကင္တားနား ခ်င္းျပည္အတြင္း ဘာသာေရး ဆုိင္ရာ ေလ့လာ

0

humanright & Chin

ကမၻာ့ကုလသမဂၢအဖြဲ႔၏ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးအထူးကိုယ္စားလွယ္ မစၥတာ ေသာမစ္တ္ အိုေဟး ကင္တား နားသည္ ၾသဂုတ္လ ၁၆ ရက္ေန႔က ခ်င္းျပည္နယ္ကို ေရာက္ရွိလာသည္။

မစၥတာ ကင္တားနား၏ ယခုခရီးစဥ္သည္ သူ၏ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ခ်င္းျပည္နယ္ခရီးစဥ္ျဖစ္ၿပီး ခ်င္းျပည္နယ္ ေတာင္ ပိုင္း မင္းတပ္ ႏွင့္ ကန္ပက္လက္ၿမိဳ႕ ၂ ၿမိဳ႕သုိ႕ သြားေရာက္ၿပီး ေဒသအတြင္း ဘာသာေရးဆုိင္ရာမ်ားကုိ အဓိက ေလ့လာ ခဲ့သည္။

 

ယခုခရီးစဥ္၏ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္ကို တိတိက်က်မသိရေသးေသာ္လည္း ခ်င္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းတြင္ ခရစ္ယာန္ ဘာသာ၀င္မ်ား အထြ႗္အျမတ္ထားရွိသည့္ လက္၀ါးကားတိုင္း ဖ်က္ဆီးျခင္းကိစၥမ်ားအား ေလ့လာစံုစမ္းျခင္းျဖစ္ႏုိင္ သည္ဟု ခ်င္း ျပည္နယ္ စိုက္ပ်ဳိးေရး၀န္ႀကီး ဦးဗန္ေထာင္းက ေျပာသည္။

 

“ က်ေနာ္တို႔ ၾကားတာကေတာ့ မင္းတပ္ နဲ႔ ကန္ပက္လက္ၿမိဳ႕ ၂ ၿမိဳ႕ကိုသာ သြားမယ္လို႔ သိရတယ္၊ အဓိက ေတာ့ ကန္ပက္လက္ဘက္မွာ လက္၀ါးကားတိုင္း ဖ်က္တာေတြရွိတယ္ အဲဒီကိစၥမ်ား ျဖစ္မလားမသိဘူး၊ က်ေနာ္တို႔လည္း အဲေလာက္ဘဲ သိရတယ္’’ ဟု ၀န္ႀကီးဦးဗန္ေထာင္းက ခိုႏူမ္းသုန္သတင္းဌာနကို ေျပာသည္။

 

ခ်င္းျပည္နယ္ အစိုးရအေနျဖင့္ မစၥတာ ကင္တားနားကို ေတြ႔ဆံုရန္ ခ်င္းျပည္နယ္၏ လူမႈေရး၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ ဘေမာင္ ႏွင့္ စည္ပင္၀န္ႀကီး ဦးနိန္းႏိုင္း တို႔ကို မင္းတပ္ၿမိဳ႕သို႔ ေစလြတ္ထားၿပီး အစိုးရကိုယ္စား ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးၾကမည္ဟု  စုိက္ပ်ဳိးေရး ၀န္ၾကီး ဦးဗန္ေထာင္းကေျပာသည္။

 

မစၥတာ ကင္တားနားႏွင့္အဖြဲ႔သည္ ခ်င္းျပည္နယ္အစိုးရကိုယ္စားလူမႈေရး ၀န္ၾကီး ေဒါက္တာဘေမာင္၊ ၀န္ၾကီး ဦးနိန္ႏုိင္းတုိ႕ ၂ ဦး၊ မင္းတပ္ၿမိဳ႕အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၊ ေဒသခံ သိကၡာေတာ္ရ ဆရာေတာ္ ဦးထန္ငိုင္းအြမ္၊ ဦးေဂလိန္း၊ ဦးခြ်ဲဘူး၊ ဆရာဟာဟုန္း၊ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖ ဦးထန္ဟုန္း၊ ဦးလိန္ဟုန္း၊ ဦးမနာေယာတို႔ႏွင့္ အစည္းအေ၀းၿပဳလုပ္ေတြ ဆံုၾကၿပီး အထူးျသျဖင့္ ဘာသာေရးဆုိင္ရာမ်ားကုိ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္ဟု သိရ သည္။

 

ေတြ႕ဆုံပြဲတြင္ ဆရာေတာ္ထန္းငိုင္းအြမ္က အာဏာပုိင္မ်ားသည္  ေဒသအတြင္း ခရစ္ယာန္ႏွင္႔ဗုဒၵဘာသာအၾကား အခြင့္ အေရးဆုိင္ရာ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈရွိေနေၾကာင္း ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္မ်ားမွသာသနာၿပဳလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အစုိး ရ သာသနာေရးဦးစီး ဌါနမွ စစ္ေဆးေမးၿမန္ၿခင္း၊ ဘုရားေက်ာင္းတည္ေဆာက္ပါက ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ၊ ရပ္ကြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးမွဴး၊ က်န္းမားေရးဦးစီးဌါန၊ ေဆာက္လုပ္ေရးဦးစီးဌါန၊ ေၿမစာရင္းဦးစီးဌါန၊မီးသတ္ဦး စီး ဌါန၊ စည္ ပင္ဦးစီးဌါန၊ သာသနာဦးစီးဌါန၏ ေထာက္ခံခ်က္ လုိအပ္ၿပီး ေထာက္ခံစာ တစ္ခုရရိွဖို႔ အနည္ဆံုးက်ပ္ေငြ(၁၀၀၀၀) ေလာက္ ေပးသြင္း ရေၾကာင္း ေထာက္ခံစာကုိ ႏွစ္ပတ္ သံုးပတ္ေစာင္႔ဆိုင္းဖို႔လိုအပ္ေၾကာင္း သုိ႕ေသာ္ ဗုဒၵဘာသာအတြက္မူ သက္ဆုိင္ရာက လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ လြယ္လြယ္နဲ႕ ခြင့္ျပဳေၾကာင္း တင္ျပခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

 

ဆက္လက္ၿပီး ဆရာေတာ္ဟာဟုန္းက လက္ရွိအေျခအေနတြင္ စာတတ္ေျမာက္သူမ်ားအေနျဖင့္ ခရစ္ယာန္ဘာသာမွ ဗုဒၵဘာသာသုိ႕ဘက္ေျပာင္လာပါက ေနရာေကာင္းရရွိမွာျဖစ္ၿပီး အစုိးရမွ ဖြင့္လွစ္ေပးေသာ နယ္စပ္ေဒသ တုိင္းရင္းသား မ်ားလူမ်ဳိးမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးေရး (နတလ) ေက်ာင္းဆင္းသူမ်ားကုိသာ အစုိးရ၀န္ထမ္း အရာရွိတုိးျမွင့္ႏုိင္မွာျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပခဲ့ သည္။

 

ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ အတြင္း ခ်င္းျပည္နယ္ မင္းတပ္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း တီြဒိန္အုပ္စု (၅၆) မုိင္ရြာတြင္ ခရစ္ယာန္ ဓမၼဆရာ အိမ္ေဆာက္လုပ္ေနမႈအား ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္မဟုတ္သူေဒသခံေတြက နည္းအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ၿခိမ္း ေျခာက္မႈျပဳ လုပ္ခဲ့ၾကသည္။

 

ကန္ပက္လက္ၿမိဳ႕နယ္က်င္ေဒြးရြာအနီးတြင္ စုိက္ထူထားသည့္ ခရစ္ယာန္လက္၀ါးကားတုိင္းအား ၂၈၊ ၇၊၂၀၁၁ ရက္ေန႕က ေဒသခံတခ်ဳိ႕ မီးရွဴိ႕ ခုတ္လွဲသည့္ အျပင္ လက္၀ါးကားတုိင္ေပၚတြင္ မိန္းမ အဂၤါ ရုပ္ ကုိ သေရာ္ထြင္းခဲ့ၾကသည့္အေပၚ ခ်င္းျပည္နယ္ လူမႈေရး၀န္ၾကီး ေဒါက္တာ ဘေမာင္ႏွင့္  က်င္ေဒြးရြာသူ/သားတုိ႕က ကန္ပက္လက္ ျမိဳ့နယ္ က်င္ေဒြးရြာ၊ မုန္းေခ်ာင္းအနီးရွိလက္၀ါးကားတုိင္ ဖ်က္ဆီးမႈအတြက္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေမလ ၁၅ ရက္ေန႕က  သက္ဆုိင္ရာ ခရစ္ယာန္ဘာ သာ၀င္မ်ား အား ေတာင္းပန္ခဲ့သည္။

Share.

About Author

Comments are closed.