ယခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာတြင္ ခ်င္းအမ်ဳိးသား ညီလာခံက်င္းပရန္ျပင္ဆင္

0

စာတမ္းထုိးပဲြအစီအစဥ္ျပဳလုပ္ေနစဥ္၊

ယခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာလ ဒုတိယပတ္တြင္ ခ်င္းအမ်ဳိးသားညီလာခံကို ၿမိဳ႕ေတာ္ဟားခါးတြင္ က်င္းပရန္ ႏွင့္ ညီလာခံျဖစ္ ေျမာက္ ေရးအတြက္ ျဖစ္ေျမာက္ေရး ေကာ္မီတီကုိလည္း ၁၉ ၾသဂုတ္လ က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ဖြဲ႕စည္းလုိက္ေၾကာင္း သိရ သည္။

ေကာ္မီတီတြင္ ခ်င္းအမ်ဳိးသားတပ္ဦးမွ ၅ ဦး၊ ခ်င္းေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ားမွ ၁၂ ဦး၊ ၂၀၁၀ ခ်င္းႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားမွ ၁၀ ဦးျဖင့္ ပဏာမ ပါ၀င္ေစလ်က္ ဆပ္ေကာ္မီတီကုိ Program Committee, Financial Committee, Media and Documentation Committee, Logistic Committee ဆုိၿပီး ဖြဲ႕စည္းၾကသည္။

 

” ေကာ္မီတီကုိ လုိအပ္သလုိ တုိးခ်ဲ႕ဖြဲ႕စည္းသြားမွာပါ၊ ဒီညီလာခံကေန ရရွိတဲ့ သေဘာထား ရလဒ္ေတြကုိ အစုိးရနဲ႕ ေနာက္ထပ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမည့္အခ်ိန္မွာ ခ်ျပေဆြးေႏြးမယ္၊ ဒီေတာ့ ဒီညီလာခံက ခ်င္းအမ်ဳိးသားေရး အတြက္မက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ေရးအတြက္ပါ အေရးပါတယ္လုိ႕ ေျပာရမွာပါ” ဟု စီအဲန္အက္ဖ္ ေခါင္းေဆာင္ တဦးက ေျပာသည္။

 

ခ်င္းအမ်ဳိးသားညီလာခံတြင္ ခ်င္း အမ်ဳိးသားႏုိင္ငံေရး၊ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး အပါအ၀င္ လက္ရွိ အစုိးရႏွင့္ ခ်င္းအမ်ဳိး သား တပ္ဦးတုိ႕ ေဖာ္ေဆာင္ေနသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ေတြကို ေဆြးေႏြးဖြယ္ရွိသည္ဟု သိရသည္။

 

ခ်င္းအမ်ဳိးသားတပ္ဦးသည္ အစုိးရႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီခ်က္အရ လက္ရွိ ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ လူထုေတြ႕ ဆုံပြဲ မ်ားကုိ ျပဳလုပ္ရာတြင္ ႏုိ၀င္ဘာတြင္ က်င္းပမည့္ ခ်င္းအမ်ဳိးသားညီလာခံတြင္  လူထုဆႏၵ ခ်ျပႏုိင္ေရးအတြက္ သေဘာ ထားဆႏၵမ်ားကုိလည္း တပါတည္း ရယူလ်က္ရွိသည္။

 

သုိ႕ေသာ္ ခ်င္းအမ်ဳိးသားတပ္ဦးသည္ ခ်င္းအမ်ဳိးသားညီလာခံမတုိင္ခင္ ခ်င္းအမ်ဳိးသားမ်ားေနထုိင္ရာ ခ်င္းျပည္ နယ္ျပင္ပ ေဒသမ်ားတြင္ လူထုေတြ႕ ဆုံပြဲမ်ားကုိ ျပဳလုပ္ရန္ စီစဥ္ထားေသာ္လည္း အစုိးရဖက္မွ အခ်ိန္ေရႊ႕ေပးရန္ တုံ႕ျပန္ထား ေၾကာင္း ေလ့လာခ်က္မ်ားအရ သိရသည္။

 

ျဗိတိသွ်နယ္ခ်ဲ့လက္ေအာက္မွ လြတ္ေျမာက္ၿပီး အစုိးရအဆက္ဆက္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ခ်င္းအမ်ဳိးသား ညီလာ ခံကုိ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖၚ၀ါရီလ ၂၀ ရက္ေန႕ ဖလမ္းၿမိဳ႕တြင္ တၾကိမ္ က်င္းပခဲ့ၾကသည္။ ၁၉၈၈ ေနာက္ပုိင္း ျပည္ပ အ ေျခစုိက္ စစ္အာဏာရွင္ အတုိက္အခံအင္အားစုၾကီးျဖစ္သည့္ ခ်င္းအမ်ဳိးသားေကာင္စီက ၾကီးမွဴးၿပီး ခ်င္းအမ်ဳိး သားညီ လာ ခံကုိ အိႏိၵယ – ျမန္မာနယ္စပ္တြင္ ႏွစ္ၾကိမ္ က်င္းပခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

Share.

About Author

Comments are closed.