၀န္ထမ္း အျဖစ္မွ ရပ္စဲ သည့္ကိစၥ အထက ေက်ာင္း အုပ္ဆရာမၾကီးမွ ျပန္လည္ ရွင္းလင္း

0

ၿပီးခဲ့တဲ့  ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ (၉)ရက္ေန႕က ခ်င္းျပည္နယ္ထန္တလန္ၿမိဳ႕ အစုိးရ အထက္တန္းေက်ာင္း ဆရာ မၾကီး Mai Mai Htay Htay ကုိ ၀န္ထမ္းအျဖစ္မွ ရပ္စဲလုိက္သည္။

 

ေက်ာင္းအုပ္ဆရာမၾကီးသည္ လက္ရွိေက်ာင္းအုပ္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္မႈ အေပၚ အလုပ္ရပ္စဲျခင္းမဟုတ္ပဲ ၂၀၀၉ – ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ မင္းတပ္ၿမိဳ႕နယ္ ရုိရြာ အစုိးရအလယ္တန္းေက်ာင္းအုပ္ဆရာမၾကီး တာ၀န္ထမ္းေဆာင္စဥ္က လုပ္ငန္းတာ၀န္ႏွင့္ ပါတ္သက္ၿပီး ရပ္စဲျခင္း ျဖစ္သည္။

 

အလုပ္ရပ္စဲသည့္ အေၾကာင္းရင္းမွာ ေက်ာင္းခ်ိန္ပ်က္ကြက္ျခင္း၊ စာေမးပြဲ မေျဖဆုိသူ ေက်ာင္းသား အေအာင္ ေပးျခင္း တုိ႕ျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း  ယင္းကိစၥဟာ ေနာက္ကြယ္မွာ တခုခုေတာ့ ရွိမယ္လုိ႕ထင္ေၾကာင္း ဆရာၾကီးက ေျပာသည္ဟု ေဒသထုတ္ သတင္းမွာ ေဖာ္ျပထားသည္။

 

အေသးစိပ္မွာ ဆရာမၾကီးသည္ မင္းတပ္ၿမိဳ႕နယ္ Ro ရြာ အလကတြင္ တာ၀န္က်စဥ္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ေရြးေကာက္ပြဲမွာ မဲရုံမွဴးအျဖစ္ တာ၀န္ေပးအပ္ျခင္းခံရသည္။ မဲဆႏၵရွင္စာရင္းတြင္ ေသဆုံးသူမ်ား၊ ႏုိင္ငံရပ္ျခားတြင္ ေနထုိင္သူမ်ား၊ အသက္မျပည့္မွီသူမ်ားပါ၀င္သည္။ ယင္းကိစၥႏွင့္ ပါတ္သက္ၿပီး ႏုိင္ငံေရးပါတီကုိယ္စားလွယ္ေတြရဲ့ ေမးျမန္းခ်က္ကုိ က်မအ ေနနဲ႕ လူသစ္ျဖစ္သျဖင့္ အေသးစိပ္မသိေၾကာင္း၊ ယခုကိစၥဟာ မဲ ေကာ္မရွင္နဲ႕ပဲ သက္ဆုိင္ေၾကာင္း ရွင္းလင္း ခဲ့သည္။ ေအာက္တုိဘာ ၇ ရက္ေန႕က အာရ္အက္ဖ္ေအ ကနဲ႕လည္း က်မကုိ ေမးျမန္းခဲ့ပါတယ္၊ အဲဒါနဲ႕ က်မဟာ မဲေကာ္မရွင္ ေတြကုိ အစည္းအေ၀းေခၚယူတယ္၊  ေက်းရြာ ရယက စာေရးကလည္း သူဟာ လူသစ္ျဖစ္ၿပီး စာေရးေဟာင္းရဲ့ စာရင္းအ တုိင္း ေၾကာ္ျငာကပ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းခဲ့ပါတယ္၊ အစည္းအေ၀းမွာပဲ မဲေကာ္မရွင္ေတြအခ်င္းခ်င္းက ” ဆရာမ ၾကီးနဲ႕ ဆရာမေတြကုိ တာ၀န္မေပးဖုိ႕ေျပာတာေတြ အခု သူတုိ႕ကုိ တာ၀န္ေပးလုိ႕ အားလုံးေပၚကုန္ၿပီ ” ဟု အေျခအတင္ စကားမ်ားၾကပါေသးတယ္။

 

မဲရုံမွဴးကုိ လူသစ္ေရြးဖုိ႕ တင္ျပခဲ့ေသာ္လည္း မေရြးႏုိင္ခဲ့ၾကပါ။ ဒါနဲ႕  တရားမ၀င္သူေတြကုိ မဲစာရင္းကေန သူတုိ႕ ကုိယ္ တုိင္ ပယ္ဖ်က္ခဲ့ၾကပါတယ္၊ အဲဒီသတင္းဟာ ခ်င္းျပည္နယ္ တာ၀န္ရွိထံေပါက္ၾကားသြားတယ္၊ အဲဒီပုဂၢဳိလ္ဟာ သူ႕ရဲ့ မဲဆႏၵ နယ္မွာ ဒီဆရာမကုိ မထားရွိရန္ နဲ႕ တာ၀န္မွရပ္စဲရန္ မင္းတပ္ၿမိဳ႕အနီး Ngahlaithu လဘက္ရည္ဆုိင္မွာ ေျပာခဲ့ သည္။ က်မ Ro အလက ကေန  ေျပာင္းေရႊ႕ခံရပါတယ္။

 

က်မ Ro အလက ကေန မေျပာင္းေရႊ႕ခင္မွာ မင္းတပ္ကုိ သြားပါတယ္၊ အဲဒီမွာပဲ မင္းတပ္ နတလ ေက်ာင္းတာ၀န္ရွိ ဘုန္းၾကီးက သုံးရက္အတြင္း Ro အလက ေက်ာင္သား၊ ေက်ာင္းသူစာရင္းေပးပုိ႕ဖုိ႕ ေတာင္းခဲ့ပါတယ္၊ Ro ရြာဟာ မင္းတပ္ ကေန မုိင္ ၄၀ ေ၀းပါတယ္၊ က်မ Ro ရြာ ျပန္မေရာက္ေသးသျဖင့္ အခ်ိန္မွီ မေပးပုိ႕ႏုိင္ေၾကာင္း ေျပာခဲ့တယ္၊ က်မ Ro အလက အေရာက္မွာပဲ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ အားလုံး မင္းတပ္ နတလ ေက်ာင္းသုိ႕ ေစလႊတ္ဖုိ႕ စာေရာက္ လာျပန္တယ္၊ က်မက ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြထဲမွာ ခရစ္ယာန္ကေလးေတြလည္းပါ၀င္ေနသျဖင့္ ယင္းကိစၥ မျဖစ္ႏိုင္ ေၾကာင္း အေၾကာင္းၾကားခဲ့သည္ကုိ အတုိက္အခံလုပ္တယ္ဆုိၿပီး က်မအေပၚ စိတ္ဆုိးခဲ့ပါတယ္၊ ဒါနဲ႕ပဲ ဘုန္းၾကီးကုိယ္တုိင္ ေရာက္လာၿပီး ေက်ာင္းသားမိဘလည္း အသိမေပး၊ ဆရာမေတြထံ ခြင့္ျပဳခ်က္မယူပဲ  ေက်ာင္းသားအားလုံးကုိ ေခၚသြား တယ္၊ ဘုန္းၾကီး အသုံးအေဆာင္ေတြကုိလည္း အျမဲတမ္းထမ္းခုိင္းခဲ့တယ္၊ က်မက တရား၀င္ အသိေပးရန္ ေျပာခဲ့ေသာ္ လည္း အတုိက္အခံလုပ္သည္ဟုသာ တုံ႕ျပန္ခဲ့တယ္၊

ေနာက္ၿပီး က်မဟာ ေက်ာင္းဆရာမေတြ ေနေရးထုိင္ေရး အဆင္ေျပဖုိ႕ ဆုိၿပီး နီးစပ္ရာ ဗမာ အခ်င္းခ်င္း၊ ခ်င္း အခ်င္း ခ်င္းဆုိၿပီး အခန္းခြဲ ေနရာခ်ခဲ့တယ္၊ သုိ႕ေသာ္ ဆရာမ Thein suh ဟာ အိမ္ေထာင္နဲ႕ဆုိေတာ့ ရယကအဖြဲ႕ေတြနဲ႕ တုိင္ပင္ၿပီး ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းနားက ရယက ရုံးခန္းမွာ အခန္းခြဲေနရာေပးခဲ့တယ္၊ အစမွာ ဘုန္းၾကီးကလည္း သူတုိ႕ကုိ ေကာင္းမြန္စြာ ၾကည့္ရႈဆက္ဆံပါတယ္၊ သုိ႕ေသာ္ ယခု က်မကုိ တုိင္ၾကားသူ ဆရာမ ႏွစ္ဦး ဟာ ေက်ာင္းဖြင့္ျပီးမွ တာ၀န္ က်ေရာက္လာခဲ့ၾကပါတယ္၊ သူတုိ႕ဟာ အခန္ေပးထားတဲ့ ေနရာမွာ မေနပဲ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္း မွာ သြားေနၾကပါ တယ္၊ က်မက ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းမွာ မိန္းကေလး ေနထုိင္တာ မသင့္ေတာ္ေၾကာင္း ေျပာေတာ့ ” မင္းအပူးမပါဘူး “လုိ႕ ခံေျပာၾက တယ္၊ မၾကာပါဘူး၊ ဆရာမ Thein suh ကုိလည္း ဘုန္းၾကီးေက်ာင္း နားမွာ မေနဖုိ႕ ဘုန္းၾကီးက ေမာင္းထုတ္ တယ္၊ ဆရာမ Thein suh မေနႏုိင္ေအာင္ သတ္မယ္၊ ျဖတ္မယ္ဆုိၿပီး ၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့တယ္၊ အဲဒီကိစၥ ရယက ထံ ေပါက္ၾကား သြားလုိ႕ ရယက အဖြဲ႕၊ ရယက စာေရး၊ ရပ္မိရပ္ဖ တုိ႕ဟာ  ဘုန္းၾကီးထံ သြားၿပီး ေတာင္တန္းသာ သနာျပဳ တပါးအေနနဲ႕ ဆက္ဆံေရးႏူးည့ံေျပျပစ္ဖုိ႕ ေတာင္းပန္သည္ကုိ ဘုန္းၾကီးက ” လုိအပ္ယင္ လူလည္း သတ္မယ္” ဟု သာ အေၾကာင္းျပန္ခဲ့ သည္။

 

ေအာက္တုိဘာ တေန႕ ည ၉း၀၀ နာရီမွာပဲ ဆရာမ Thein suh ကုိ သူ႕ရဲ အထုပ္အပုိးအားလုံး အျပင္ထုတ္ၿပီး ေမာင္းထုတ္ ခဲ့ၾကတယ္၊ စာေမးပြဲၿပီးလုိ႕ က်မ မင္းတပ္ၿမိဳ႕သုိ႕ သြားခဲ့တယ္၊ ႏို၀င္ဘာလ ေက်ာင္းျပန္လည္ဖြင့္ေတာ့ ေက်ာင္းဆရာမ ႏွစ္ဦးဟာ ဆရာမ Thein suh အခန္းမွာ ေနရယူထားႏွင့္ၿပီးျဖစ္ပါတယ္၊ ဘုန္းၾကီးက သူ႕လုပ္ငန္းမွာ မပါတ္သက္ဖုိ႕ က်မကုိ စာေပးခဲ့ပါတယ္၊

 

ဒီဇင္ဘာ ေက်ာင္းပိတ္ရက္ က်မ မရွိတဲ့အခိ်န္မွာ ခ်င္းျပည္နယ္စည္ပင္၀န္ၾကီး ဦး Ning Nai ဟာ Ro ရြာကုိ ေရာက္ လာခဲ့ပါတယ္၊ အဲဒီမွာ က်မကုိ တုိင္ၾကားသူ Zin Mar Myo က က်မ အေၾကာင္း အမ်ဳိးမ်ဳိးေျပာခဲ့တယ္၊ U NingNai က U Hung Ngai ထံ ျပန္လည္တင္ျပတယ္၊ အဲဒါေၾကာင့္ ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမွဴး၊ အထက (၁) ေက်ာင္းအုပ္ U Sein Lwin နဲ႕ U Ki Hung တုိ႕က က်မကုိ ေခၚယူ ေမးျမန္းခဲ့ၾကတယ္၊ ေမးျမန္းေျဖဆုိခ်က္ကုိ ျပည္နယ္သုိ႕ ပုိ႕ၾကတယ္၊ အဲဒါကုိ သူတုိ႕ မေက်နပ္ဘူးထင္တယ္၊ ဗုိလ္မွဴး Aung Shwe Oo, ဦး Awn Tual , ခရုိင္မွဴး ဦး Zar Nyi တုိ႕ က်မကုိ ျပန္လည္ စစ္ေဆး ေမးျမန္းခဲ့ၾကတယ္၊

 

က်မ ေက်ာင္းခိ်န္ ပ်က္ကြက္တာမွန္တယ္၊ ဒါေပမဲ့ သက္ဆုိင္ရာကုိ တရား၀င္ ခြင့္တင္ခဲပါတယ္၊ က်မသမီး ၁၀ တန္း ေအာင္လုိ႕ ဘုရားေကာင္းခ်ီး ဆုေတာင္းပြဲအတြက္နဲ႕ တကၠသုိလ္ ဆက္တက္ေရး၊ က်မ က်န္းမာေရးေၾကာင့္ ရန္ကုန္ ေဆးရုံ သြားရသည့္ ကိစၥ၊ မင္းတပ္ နဲ႕ ဟားခါးသုိ႕ ရုံးကိစၥ ခရီးလြန္တာေတြျဖစ္ပါတယ္၊

 

ေနာက္ၿပီး စာေမးပြဲ မေျဖဆုိသူ စာေမးပြဲ အေအာင္ေပးျခင္းက ဒီလုိပါ၊ ေအာက္တုိဘာအထိသာ ေက်ာင္းတက္ၿပီး ေက်ာင္း ထြက္သူ ေက်ာင္းသားတဦးဟာ ေအာင္စာရင္းထဲမွာ ပါခဲ့တယ္၊ ေက်ာင္းျပန္လည္ တက္ သူလည္း မဟုတ္ေတာ့ပါ၊ ေအာင္စာရင္း သြင္းသူ ဆရာမ ေရးမွားသည္ကုိ က်မက ေသခ်ာ မစီစစ္တာေၾကာင့္ပါ၊ ေနာက္ေနာင္ ဆက္ဆက္ သတိ ထားဖုိ႕ သတိေပးစာနဲ႕ ၿပီးႏုိင္တဲ့ ကိစၥျဖစ္ပါတယ္၊

 

မတူပီေဒသခံ၊ အထက္တန္းေက်ာင္းအုပ္ဆရာမၾကီး Mai Htay Htay ဟာ ေက်ာင္းဆရာ သက္တမ္း ၃၂ ႏွစ္ရွိၿပီျဖစ္ၿပီး သက္ျပည့္ပင္စင္ယူရန္ ၈ ႏွစ္သာလုိေတာ့သည္။ မတူပီၿမိဳ႕ေပၚ မ်က္ႏွာဖုံး၊ အဆုိေတာ္ တဦးျဖစ္သည္။

Share.

About Author

Comments are closed.