ေဆးရုံအုပ္ၾကီးက ၀န္ထမ္းခန္႕ထားေရး လိမ္ေတာင္းေငြ ျပန္လည္ ေပးအပ္

0

ခ်င္းျပည္နယ္ ၿမိဳ႕ေတာ္ ဟားခါး ျပည္သူ႕ေဆးရုံအုပ္ၾကီးက ေန႕စားလုပ္အားေပး ၅ ဦးထံမွ တရား၀င္၀န္ ထမ္းရရွိ ေရးအတြက္ ေတာင္းထားသည့္ ေငြကုိ ယခုလ ၁၀ ရက္ေန႕က ျပန္လည္ေပးအပ္လုိက္သည္ဟု သိရသည္။

ျပည္သူ႕ေဆးရုံ အုပ္ၾကီးသည္ ၿပီးခဲ့တဲ့ ႏွစ္လ ေက်ာ္ကတည္းက တရား၀င္ ၀န္ထမ္းအလုပ္ရရွိေရးအတြက္ဆုၿပီး ေန႕စားလုပ္သား ငါးဦးထံ တဦး က်ပ္ေငြ ၂ သိန္းငါးေသာင္းစီ ေတာင္းယူခဲ့ျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။

” ေငြေပးတာ ႏွစ္လ ေက်ာ္ၿပီ၊ ဆရာ၀န္ကလည္း ေနျပည္ေတာ္ ေျပာင္းေတာ့မယ္၊ ဒါနဲ႕ အေျခအေနထူးျခားမလာေတာ့လုိ႕ အဲဒီေငြကုိ ျပန္လည္ေတာင္းခံတာပါ၊” ဟု သက္ဆုိင္သူ ေဆြမ်ဳိးတဦးက ေျပာသည္။

အဆုိပါ ငါးဦးသည္ ေန႕စားလုပ္သားအျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္တာ ႏွစ္ႏွစ္ စီ ေက်ာ္လြန္ၿပီျဖစ္ၿပီး ေဆးရုံအုပ္ၾကီးက ၀န္ ထမ္းခန္႕ပုိင္ခြင့္ရွိသည္ ဆုိၿပီး က်ပ္ ၁၅၀၀၀၀ စီ ေတာင္းဆုိသျဖင့္ ေငြကုိ ေပးရျခင္းျဖစ္သည္ဟု လည္း သိရသည္။

၀န္ထမ္းခန္႕ထားေရးသည္ ျပည္နယ္က်န္းမာေရးရဲ့ လုပ္ပုိင္ခြင့္ မဟုတ္ေၾကာင္း အဆုိပါ ေငြအား ျပန္လည္ ေတာင္းယူသင့္ေၾကာင္း ျပည္နယ္က်န္းမာေရးဌာန လူၾကီးတဦးရဲ့ အၾကံေပးခ်က္အရ ျပန္လည္ ေတာင္း ယူၾကျခင္းျဖစ္ သည္။

ေဆးရုံအုပ္ၾကီးသည္ ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ႏွစ္ကုန္ပုိင္း တြင္ ေနျပည္ေတာ္မွ ေျပာင္းေရႊ႕တာ၀န္က်လာၿပီး မၾကာခင္ ေနျပည္ေတာ္သုိ႕ ျပန္လည္ေျပာင္းေရႊ႕ေတာ့မည္ျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။

Share.

About Author

Comments are closed.