ဟားခါး ကုိယ္ထူကုိယ္ထ တကၠသိုလ္ ဖြင့္လွစ္ေရး ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတထံ တင္ျပ

0

Chin State In Burma

ခ်င္းျပည္နယ္ ၿမိဳ႕ေတာ္ ဟားခါးတြင္ ကုိယ္ထူကုိယ္ထ တကၠသုိလ္ တရား၀င္ ဖြင့္လွစ္ႏုိင္ေရးအတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ ထံ ၿပီးခဲ့သည့္ ၾသဂုတ္လ က  တရား၀င္ တင္ျပေလွ်ာက္ထားလုိက္ၿပီဟု သိရသည္။

 

၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၂၉ ရက္ေန႕က က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ဟားခါးၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖ ေကာ္မီတီ၏ အစည္းအေ၀း ဆုံးျဖတ္ခ်က္အရ ဟားခါးတကၠသုိလ္ ျဖစ္ေျမာက္ေရး ေကာ္မတီ ဥကၠဌ Pu SiangMang, ဒုတိယ ဥကၠဌ Dr. Hla Aung ႏွင့္ အတြင္းေရးမွဴး Pu SuiThio တုိ႕၏ နာမည္ျဖင့္ ေလွ်ာက္ထားၾကျခင္းျဖစ္သည္။

 

” ေနျပည္ေတာ္ကုိ သြားေရာက္တင္ျပခဲ့တာပါ၊  တရား၀င္စာနဲ႕ အေၾကာင္းျပန္မယ္လုိ႕ အစုိးရဖက္ကေတာ့ ေျပာၾကပါ တယ္၊ အစုိးရဖက္က ခြင့္ျပဳလိမ့္မယ္လုိ႕ ေမွ်ာ္လင့္ထားပါတယ္”  ေကာ္မတီ တြဲဖက္ အတြင္းေရးမွဴး Salai Jacob Thang က ေျပာသည္။

 

ျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မီတီသည္ လုပ္ငန္းျပင္ဆင္ခ်ိန္ကာလကုိ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ မွ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာလ အထိ သတ္မွတ္ၿပီး ၂၀၁၄ – ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ တကၠသုိလ္ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ တရား၀င္ဖြင့္လွစ္ရန္ ျပင္ဆင္ထားသည္ဟု သိရသည္။

 

တကၠသုိလ္ ဖြင့္လွစ္ရျခင္း ရည္ရြယ္ခ်က္အျဖစ္

(၁)        ခ်င္းျပည္နယ္တိုးတက္ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္အဓိကလိုအပ္ခ်က္ျဖစ္ေသာလူသားအရင္းအျမစ္တိုးတက္ဖံြ႕ၿဖိဳးလာရန္။

(၂)        ခ်င္းလူငယ္မ်ားအဆင့္ျမင့္ပညာဆက္လက္ဆည္းပူးႏုိင္ေရးအတြက္္အခြင့္အလမ္းဖန္တီးေပးရန္။

(၃)        ဆင္းရဲသားမိသားစုမ်ားမွေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ားအဆင့္ျမင့္ပညာစရိတ္သက္သာစြာျဖင့္သင္ယူေလ့လာႏုိင္ရန္္။

(၄)        ခ်င္းလူငယ္မ်ား ဘက္စံုပညာတတ္ေျမာက္ျခင္းျဖင့္ျပည္နယ္တိုးတက္ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ အေထာက္အကူျပဳလာ ေစရန္္။

(၅)        လူတိုင္းပညာတက္ေျမာက္မႈနႈန္းျမင့္မားလာျပီး မိသားစုအားလံုး၏ လူေနမႈဘ၀ တိုးတက္ျမင့္မားလာေစရန္ ဟူ၍ ထားရွိသည္။

 

တကၠသုိလ္ဖြင့္လွစ္ေရးအတြက္ လုိအပ္မည့္ ရံပုံေငြကုိ ျပည္တြင္းျပည္ပရွိ ခ်င္းအမ်ဳိးသားတဦးခ်င္းစီ၊ ခ်င္းအဖြဲ႕အစည္း ေတြနဲ႕ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရထံ အလွဴခံ ဖုိ႕ျဖစ္ေၾကာင္း ဆက္ေျပာသည္။

 

ခ်င္းျပည္နယ္မွ ႏွစ္စဥ္တကၠသိုလ္၀င္တန္းေအာင္ျမင္သူဦးေရ ၁၀၀၀ မွ ၁၄၀၀ ခန္႕ရွိ ေသာ္လည္း ၃၀၀ ခန္႕သာ အဆင့္ျမင့္ပညာကုိ ဆက္လက္ ဆည္းပူးႏုိင္ၿပီး ဆင္းရဲႏြမ္းပါးလြန္းျခင္းႏွင့္  အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း နည္းလြန္းမႈ ေၾကာင့္ ေလလြင့္ ပညာတတ္ ခ်င္းလူငယ္မ်ား ႏွစ္စဥ္တုိးပြားေနေၾကာင္း ေလ့လာသိရွိရသည္။

Share.

About Author

Comments are closed.