တီးတိန္တြင္ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေရြးခ်ယ္မႈ ဆႏၵျပရန္စီစဥ္

0

Tedim

တီးတိန္ၿမိဳ႕နယ္ ဘုတ္ဖိရ္ေက်းရြာအုပ္စု၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ေရြးခ်ယ္ အတည္ျပဳျခင္းအေပၚ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ျပည္ထဲေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ ျပဌာန္း ထားေသာ ရပ္ကြက္ (သို႔)ေက်းရြာအုပ္စု ေရြးခ်ယ္မႈ ဆုိင္ရာ ဥပေဒ ႏွင့္ ဆန္႕က်င္သည္ဟု ဆုိၿပီး ေဒသခံေတြက စီတန္းလွည့္လည္ ဆႏၵျပရန္ စီစဥ္ေနၾက သည္ ဟု သိရသည္။

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေရြးခ်ယ္မႈနဲ႕ပါတ္သက္ၿပီး မလိုလားအပ္ေသာ ေသြးထြက္သံယိုမႈမ်ားမျဖစ္ေရး၊ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရမွ ျပဌာန္းထားေသာ ဥပေဒအား သက္ဆိုင္သူမ်ား မွ လိုက္နာႏုိင္ေရး အတြက္ ဘုတ္ဖိရ္ေက်းရြာအုပ္စုျပည္သူလူထုမွ ယခုလုိ စီတန္းလွည့္လည္ဆႏၵျပရန္ စီစဥ္ရျခင္းျဖစ္သည္။

ဆႏၵျပပြဲကို ယခုလ ၂၀ ရက္ေန႔မွာ ျပဳလုပ္ရန္ တီးတိန္ၿမိဳ႕နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႔မွဴးထံ ယခုလ ၉ ရက္ေန႔က Pu Khai Hau Suan ၏ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစီတန္းလည့္လည္ခြင့္ျပဳရန္ ေလွ်ာက္ထားေသာ္လည္း ခြင့္ျပဳခ်က္မရ ေသးေၾကာင္း ဆုိသည္။

ယခုလို ဆႏၵျပမည့္အစီစဥ္ေၾကာင့္ ယခုလ ၁၀ ရက္ ႏွင့္ ၁၁ ရက္ေန႔က ခရိုင္မဲမွဴးႏွင့္အဖြဲ႔မ်ား ဘုတ္ဖိရ္ေက်းရြာ သို႔ ေရာက္ရွိလာၿပီး ေက်းရြာအုပ္ခ်ဴပ္ေရးမွဴးေရြးခ်ယ္ျခင္း မေျပမလည္ျဖစ္သည့္ကိစၥကို စံုစမ္းစစ္ေဆးခဲ့သည္ဟု သိရ သည္။

“ တုိင္ၾကားစာအရ ခရိုင္ရဲမွဴးေတြ ဘုတ္ဖိရ္ေက်းရြာကို ေရာက္လာၿပီး စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈေတြ လုပ္တယ္၊ သူတို႔ စစ္ေဆးေတြ႔ရွိခ်က္ေတြကို စာျပန္မယ္ လို႔ေျပာတယ္၊ အဲဒါကို ေစာင့္ေနၾကတယ္’’ ဟု တီးတိန္ ေဒသခံတဦး ကေျပာသည္။

ဘုတ္ဖိရ္ေက်းရြာလူထုသည္ ခရိုင္အာဏာပိုင္မ်ား၏ စစ္ေဆးခ်က္ကို ေစာင့္ဆိုင္းေနၾကၿပီး ဘုတ္ဖိရ္ေက်းရြာတြင္ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရး မွဴးအတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲအသစ္ျပန္လည္က်င္းပေပးျခင္းမရွိပါက ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္းလွည့္လည္ ဆႏၵျပသြားမည္ဟု သိရသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၂ ဒီဇင္ဘာ ၁၂ ရက္ေန႔က ဘုတ္ဖိရ္းေက်းရြာအုပ္စုတြင္ တီးတိန္ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး Pu ZaThi ကိုယ္တုိင္ဦးေဆာင္လ်က္ ဆယ္အိမ္စုမ်ားဖြဲ႔ကာ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးအတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲျပဳ လုပ္ရာမွာ Pu Khaihausuan မွ မဲအမ်ားဆံုးရရွိခဲ့ သည္ဟုသိရသည္။

သို႔ေသာ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အေရးနိမ့္ေသာ Pu KhuangThuama တုိ႕အဖြဲ႔က အဆိုပါေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဆယ္ အိမ္စု ဖြဲ႔ရာ၌ ဆယ္အိမ္စု တခု တြင္ တစ္ဆယ့္တစ္အိမ္ရွိ၍ မမွန္ကန္ေၾကာင္း ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရံုးသို႔ ကန္႔ကြက္ ေသာအခါ ဆယ္အိမ္စုျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲ ျပန္က်င္းပရန္ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔မွ ဦးမင္းမင္းစိုး၊ လ ၀ က ဦးစီးမွဴးတို႔အဖြဲ႔သည္ ဘုတ္ဖိရ္ေက်းရြာသို႔ေရာက္ရွိလာၿပီး ဆယ္အိမ္စုျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္၊

ထို႔သို႔ ဆယ္အိမ္စုမ်ား ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းရာတြင္ ကြက္ေက်ာ္ၿပီး ဖြဲ႔စည္းျခင္းျဖစ္သည္ဟု Pu KhaiHausuan တို႔ဘက္မွ ျပန္ လည္ကန္႔ကြက္ကာ ဦးမင္းမင္းစိုးမွ ငါဖြဲ႔သည့္အတိုင္း လုပ္ရမည္ဟု မင္းမဲ့စရိုက္ပံုစံေျပာလာခဲ့သျဖင့္ ေနာက္တေန႔တြင္သာ ေရြးေကာက္ပြဲကို မျဖစ္မေနက်င္းပခဲ့သည္ဟု ခ်င္းျပည္နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးထံ Pu Khaihausuan တို႔မွ တင္ျပေသာ စာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ယင္းကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး Pu Khaihausuan တို႔ဘက္မွ ၿမိဳ႕နယ္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရံုးသို႔ ကန္႔ကြက္စာတင္ျပ ကာ အထက္မွ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားလည္းျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

ယင္းသို႔ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္ၿပီး ၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္အလုပ္အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္မွ ဆယ္အိမ္စုကို အမွန္အတိုင္း ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္း၍ ေရြးေကာက္ပြဲျပန္လည္ျပဳလုပ္ေပးမည္ဟု ေျပာဆိုခဲ့ေသာ္လည္း ယေန႔ထိတိုင္ ကြင္းဆင္းစီစစ္ျခင္းမ ရွိဘဲ တဖက္သတ္ အမိန္႔ခ်ကာ ဆယ္အိမ္စု မမွန္မကန္ဖြဲ႔မွန္းသိလ်က္ ႏွင့္ ဘုတ္ဖိရ္ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ေရြးခ်ယ္ မႈကိုတီးတိန္ၿမိဳ႕နယ္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ရံုးမွ ၂၀၁၃ ၾသဂုတ္ ၅ ရက္ေန႔စြဲျဖင့္ အတည္ျပဳလိုက္သည္ဟုသိရ သည္။

လက္ရွိ အေျခအေနေၾကာင့္ ဘုတ္ဖိရ္ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္မွဴးတာ၀န္ကို အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေဟာင္း Pu Dohcinkhup ဆက္လက္တာ၀န္ ယူထား သည္ဟု သိရသည္။

တီးတိန္ၿမိဳ႕မွ ၃၅ မိုင္ခန္႔ရွိေသာ ဘုတ္ဖိရ္ေက်းရြာတြင္ အိမ္ေျခ ၁၄၃ ရွိၿပီး လူဦးေရ ၁၀၀၀ ၀န္းက်င္ခန္႔ရွိသည္ဟု သိရသည္။

Share.

About Author

Comments are closed.