တတိယအႀကိမ္ Zo မ်ဳိးႏြယ္စုမ်ားျပန္လည္ေသြး စည္းညီညြတ္ေရး ညီလာခံ က်င္းပ

0

DSC03220

အိႏိၵယႏုိင္ငံအေရွ႕ေျမာက္ဘက္ မီဇိုရမ္ျပည္နယ္ အိုင္ေဇာလ္ၿမိဳ႕တြင္ တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ဇို မ်ဳိးႏြယ္စုမ်ား ျပန္လည္ ေသြးစည္းညီညြတ္ေရး ညီလာခံ (Third World Zo Re-unification Convention) တရပ္ကုိ ယခုလ ေအာက္တိုဘာလ ၄ ရက္ ေန႔က က်င္းပခဲ့ၾကသည္။

ညီလာခံကို အိုင္ေဇာလ္ၿမိဳ႕အေျခစိုက္ ဇိုမ်ဳိးႏြယ္စုမ်ားျပန္လည္ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးအဖြဲ႔ (ZoRO) က ဦးေဆာင္က်င္းပခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး အိႏိၵယ၊ ဘဂၤလားေဒရွ္႕ ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတြမွာတကြဲတျပားရွိေနၾကေသာ ဇို မ်ဳိးႏြယ္စုမ်ား အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးတခု ေအာက္၌ အတူတကြျပန္လည္ေပါင္းစည္းေနထုိင္ႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ယခုလိုက်င္းပရျခင္းျဖစ္ သည္ဟု ZoRO အဖြဲ႔ဥကၠဌ Pu R. Thang Mawia ကေျပာသည္။

“ UN ကေန ၂၀၀၇ ခုႏွစ္က ျပဌာန္းလိုက္တဲ့ ဌာေနတိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားဆိုင္ရာ အခြင့္အေရး ေၾကညာခဲ့တဲ့ ၇ ၾကိမ္ေျမာက္ ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔ကုိ လာမည့္ႏွစ္ စက္တင္ဘာလ မွာ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ ညီလာခံတရပ္ ကမၻာ့ကုလသမဂၢမွာ က်င္းပမယ္၊ အဲဒီ အစည္းအေ၀းႀကီးမွာ က်ေနာ္
တို႔ ဘာေတြတင္ျပေတာင္းဆိုၾကမွာလဲ၊ ခုခ်ိန္မွာ ဘယ္လိုျပင္ဆင္ၾက မလဲဆိုတဲ့ကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး တတိယအႀကိမ္ ဇို မ်ဳိးႏြယ္စုမ်ား ျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရး ညီလာခံကို က်င္းပရတာ ျဖစ္ပါ တယ္’’ ဟု ခိုႏူမ္းသုန္ကိုေျပာျပသည္။

ညီလာခံတြင္ အိႏိၵယ၊ ဘဂၤလားေဒရွ႕္ ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ တကြဲတျပားစီ သီးျခား အုပ္ခ်ဳပ္ မႈေအာက္တြင္  ရွိေနၾကသည့္ ဇို မ်ဳိးႏြယ္စုမ်ား အုပ္ခ်ဳပ္မႈတခုေအာက္မွာ ျပန္လည္ေနထုိင္ႏိုင္ရန္ ကမၻာ့ကုလသမဂၢအဖြဲ႔မွ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္က ျပဌာန္းခဲ့ေသာ ဌာေနတိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိး မ်ားဆိုင္ရာ အခြင့္အေရး ေၾကညာခ်က္ကို အေျခခံၿပီး လာမည့္ႏွစ္ ကမၻာ့လံုး ဆိုင္ရာ ညီလာခံမွာ တင္ ျပသြားရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကသည္ဟု ဆက္ ေျပာသည္။

“ ၁၈၉၀ ခုႏွစ္မွာ ျဗိတိသွ်ေတြက ခ်င္း၊ လူရွဳိင္း၊ ကူကီး တိုင္းျပည္ကို သိမ္းပိုက္ၿပီး တကြဲတျပားစီျဖစ္ ေအာင္လုပ္တယ္၊ ၁၈၉၂ ခုႏွစ္ Chin –Lushai ညီလာခံမွာ ျဗိတိသွ်ေတြက သူတို႔ေၾကာင့္ တကြဲတျပား ျဖစ္ခဲ့တဲ့ ခ်င္း၊ လူရွဳိင္း၊ ကူကီး ေတြကို အုပ္ခ်ဴပ္မႈ တခုေအာက္မွာ ျပန္လည္ထားရွိဖို႔ ျပန္လည္ဆံုးျဖတ္ခဲ့တယ္၊ ဒါေပမယ့္ အဲဒီဆံုးျဖတ္ခ်က္မွာ ဒီကေန႔ အထိ အေကာင္အထည္မေဖာ္ခဲ့ဘူး၊  က်ေနာ္တို႔ ခ်င္း၊ လူရွိဳင္း၊ ကူကီး လူမ်ဴိးေတြဟာ အခုဆိုရင္ အိႏိၵယ-ဘဂၤလား ေဒရွ္႕-ျမန္မာ စတဲ့ သံုးႏိုင္ငံမွာ သီးျခားအုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္မွာ ေနေနရတယ္၊ ဒါေၾကာင့္ က်ေနာ္တို႔လူမ်ဳိးေတြဟာ အုပ္ခ်ဳပ္ မႈတခု ေအာက္မွာ ျပန္လည္ေနထုိင္ခ်င္ၿပီ၊ ျပန္လည္ေနထုိင္ဖို႔လည္း က်ေနာ္ တို႔မွာ အခြင့္အေရးရွိတယ္’’ ဟု ZoRO ဥကၠဌက ေျပာသည္။

ေအာက္တိုဘာ ၄ ရက္ေန႔ကက်င္းပခဲ့ေသာ ယင္းညီလာခံႀကီးတြင္ မီဇိုရမ္ျပည္နယ္မွ လက္ရွိ အတိုက္အခံပါတီ မ်ားျဖစ္ၾကေသာ Mizo National Front(MNF)၊ Mizoram People Conference (MPC) ၊ Zoram Nationalist Party (ZNP)၊ BJP
ပါတီအသီးသီးမွ ပါတီဥကၠဌမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး ဇိုမ်ဳိးႏြယ္စုမ်ားျပန္လည္ေသြးစည္းညီညြတ္ၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္ မႈ တခုေအာက္တြင္ အတူတကြျပန္လည္ေနထိုင္ႏိုင္ရန္ ZoRO အဖြဲ႔၏ ႀကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို အျပည့္အ၀ ေထာက္ခံႀကိဳဆိုၾကေၾကာင္း၊ မိမိတို႔တတ္စြမ္းသမွ်
ပူးေပါင္းပါ၀င္ၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုသြားၾကသည္။

ရွည္လ်ားလွေသာ သမိုင္းေၾကာင္းအရ ခ်င္း၊ လူရွိဳင္း၊ ကူကီး လူမ်ဳိးမ်ားသည္ အဂၤလိပ္ကိုလိုနီလက္ေအာက္မက် ေရာက္ ခင္တြင္ မိမိဘာသာ ဇို လို႔ေခၚဆိုၿပီး ဘဂၤလားေဒရွ႕္ႏုိင္ငံ စစ္တေကာင္းေတာင္တန္းေဒသ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ ခ်င္း ေတာင္တန္း ေဒသ နဲ႔ အိႏိၵယႏုိင္ငံ လူရွဳိင္းေတာင္တန္းေဒသေတြမွာ သီးျခားလြတ္လပ္စြာေနထုိင္ခဲ့ၾကသည္ဟု သိရသည္။

၁၈၉၀ ခုႏွစ္ အဂၤလိကိုလိုနီ လက္ေအာက္က်ေရာက္ခ်ိန္မွစၿပီး ယေန႔ခ်ိန္ထိ အိႏိၵယ-ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒရွ႕္ သံုး ႏုိင္ငံ  သီးျခားအုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ က်ေရာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း Pu R. Thawngmawia ကေျပာသည္။

World Zo Re-unification Convention ကို ၁၉၈၈ ခုႏွစ္က မီဇိုရမ္ျပည္နယ္ က်န္ဖိုင္းၿမိဳ႕တြင္ ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္ က်င္းပခဲ့ၾကၿပီး  ၁၉၉၁ တြင္ တၾကိမ္၊ ယခု ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ တၾကိမ္ စုစုေပါင္း တတိယအႀကိမ္ က်င္းပခဲ့ၾကသည္။

Share.

About Author

Comments are closed.