ခ်င္းေတာင္ ထင္းရွဴး ဆီ ဂ်ပန္ကုပၼဏီ ေလ့လာ

0

pine tree survey

ခ်င္းေတာင္ထြက္ ထင္းရွဴးဆီ ၀ယ္ယူေရးေလ့လာရန္ ဂ်ပန္ကုပၼဏီ ႏွစ္ခု Mitsubishi ႏွင့္ Marima Co. Ltd တုိ႕ ေအာက္တုိဘာ ၁၇ ရက္ေန႕က ဟားခါးသုိ႕ေရာက္ရွိလာၾကသည္ဟု သိရသည္။

ကုပၼဏီ အမႈေဆာင္ ဒါရုိက္တာ ႏွင့္ တာ၀န္ရွိတုိ႕သည္ ခ်င္းျပည္နယ္၀န္ၾကီးမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံခဲ့ရာ ထင္းရွဴးဆီ ေရာင္း၀ယ္ ေရး၊ ထင္းရွဴးပင္စုိက္ပ်ဳိးေရး၊ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးႏွင့္ ထင္းရွဴးဆီထုတ္လုပ္ေရး ႏွင့္ ပါတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြးခဲ့ၾက ေၾကာင္း သိရသည္။

 

အဆုိပါ ကုပၼဏီ တုိ႕သည္ ကမၻာ့ ၁၁ ႏိုင္ငံတြင္ ထင္းရွဴးဆီ ထုတ္လုပ္ေရးစက္ရုံ ၁၁ ရုံကုိ ဖြင့္လွစ္ပုိင္ဆုိင္ထားၾကၿပီး အဆုိ ပါ စက္ရုံမွ စကၠဴ၊ စာေရးမင္၊ ေကာ္၊ တာယာ၊ မိန္းကေလး အလွ သုံးကုန္မ်ား စသည့္ ၁၂ မ်ဳိးကုိ ထုတ္လုပ္ လ်က္ရွိ သည္ဟု ပါ၀င္သူတဦးက ေျပာသည္။

 

လက္ရွိအစုိးရႏွင့္ တရုတ္အစုိးရတုိ႕သည္ ခ်င္းေတာင္တြင္ ထင္းရူးဆီ ပူးေပါင္း ထုတ္လုပ္ရန္ သေဘာတူထားေၾကာင္း ၊ မိမိတုိ႕ ခ်င္းေဒသခံကုိယ္တုိင္က ကုပၼဏီ တခုထူေထာင္ၿပီး ထင္းရွဴဆီထုတ္လုပ္ပါက ယခု ဂ်ပန္ကုပၼဏီကေန ၀ယ္ယူ မွာျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကသည္။

 

” ကုိယ့္ေဒသထြက္ အဖုိးတန္သစ္ေတာထြက္ပစၥည္းက အစ ကုိယ္တုိင္လုပ္ႏုိင္တာ အေကာင္းပါ၊ ဒီက အျမတ္အစြန္းဟာ ေဒသခံေတြက ခံစားသင့္တာေပါ့ “ဟု တာ၀န္ရွိ တဦးက ေျပာသည္။

 

တရုတ္ကုပၼဏီ တခု သည္ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္တြင္ ၀ါး စကၠဴ ကုိ တႏွစ္ တန္ခ်ိန္ သန္းေပါင္း ၁၀ ထုတ္လုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွစၿပီး ထင္းရွဴး စကၠဴကုိ တႏွစ္ တန္ခ်ိန္ သန္းေပါင္း ၁၀၀ ထုတ္လုပ္ လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

 

ခ်င္းျပည္နယ္ ၉ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ၈ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ထင္းရွဴးေတာ အမ်ားစု ေပါက္ေရာက္သည္။

Share.

About Author

Comments are closed.