မရာမ်ဳိးႏြယ္စု စာေပ သင္ရုိးညႊန္းတမ္း မၾကာခင္ ထုတ္ေ၀မည္

0

Mara Literature and Culture Committee, Yangon က ျပဳစုသည့္ မူလတန္းဆင့္ သူငယ္တန္းမွ စတုတၱတန္းအထိ သင္ၾကားမည့္ Mara စာေပ သင္ရုိးညြန္းတမ္းကုိ ယခုလ ႏုိ၀င္ဘာတြင္ အုပ္ေရ ၁၀၀၀ စီ ပုံႏွိပ္ထုတ္ေ၀ေတာ့မည္ဟု သိရသည္။

ခ်င္းျပည္နယ္ ပလက္၀၊ မတူပီ၊ထန္တလန္ သုံးၿမိဳ႕နယ္ရွိ မရာေဒသ မူလတန္းေက်ာင္းမ်ားတြင္ သင္ၾကားမည့္ မရာ မ်ဳိးႏြယ္စု စာေပသင္ၾကားေရး ကုိၿပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၅ ရက္ေန႕ သင္ရုိးညြန္းတမ္းႏွင့္ အတူ ခ်င္းျပည္နယ္ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ထံ တင္ျပခဲ့ၾကၿပီး မိတၱဴကုိ ေဒါက္တာ ဘေမာင္၊ လူမႈေရး ၀န္ၾကီး၊ ပူး ဗန္က်င္၊ ျပည္နယ္လႊတ္ ေတာ္ကုိယ္ စားလွယ္ထံေပးပုိ႕ခဲ့ၾကသည္။

MARA LITERATURE AND CULTURE COMMITTEE, YANGON ၏ တင္ျပခ်က္ကုိ ျပည္နယ္လူမႈေရး၀န္ၾကီး ၏ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၈ ရက္ေန႕ ေထာက္ခံခ်က္ႏွင့္ အတူ မရာစာေပ သင္ရုိးကုိ ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး၊ ပညာေရး၀န္ၾကီးဌာန၊ ေနျပည္ေတာ္သုိ႕ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ဧၿပီလ ၀၂ ရက္ေန႕တြင္ ထပ္မံတင္ျပခဲ့ၾကသည္။

ထုိ႕အျပင္ မရာေဒသ ေက်းရြာ ၅၅ တြင္ သင္ၾကားႏုိင္မည့္ မရာစာေပကုိ လာမည့္ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ သင္ၾကားႏုိင္ရန္ ျပည္နယ္လူမႈေရး ၀န္ၾကီးထံ ယခုႏွစ္ ဇူလုိင္လ က တင္ျပခဲ့ၾကရာမွာ လူမႈေရး ၀န္ၾကီးက သက္ဆုိင္ရာ ေက်ာင္းဆရာမ်ားႏွင့္ တုိင္ပင္ညွိႏႈိင္းရန္ ႏွင့္ ဆက္လုပ္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေရးကုိ ျပည္နယ္၊ ခရုိင္ ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ ပညာေရးမွဴးထံ ညႊန္ၾကား ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္လည္ေျပာဆုိခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

ေက်ာင္းဆရာလစာ၊ သင္ရုိးထုတ္ေ၀ေရး ကိစၥ ႏွင့္ ပါတ္သက္ၿပီး ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီးဖက္မွ ညြန္ၾကားမႈမရွိေသးသျဖင့္ ျပည္နယ္အစုိးရက ပ့ံပုိးမႈ မျပဳႏုိင္ေသးေၾကာင္း သုိ႕ေသာ္ သင္ၾကားေရးႏွင့္ ပါတ္သက္ၿပီး အခက္အခဲ တစုံတရာရွိပါက တင္ျပၾကရန္ တတ္ႏုိင္သေလာက္ ကူညီသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၀န္ၾကီးက ေျပာသည္ဟု Mara Literature and Culture Committee မွ ေဒါက္တာ LB. Siama က ေျပာသည္။

အလားတူ ေဖာ္ျပပါ ႏွင့္ ပါတ္သက္ၿပီး ေအာက္တုိဘာလအတြင္း သက္ဆုိင္ရာ ခရုိင္ပညာေရးမွဴးႏွင့္ ေတြ႕ဆုံရာမွာ ပညာေရးမွဴးက အထက္မွ အေသးစိပ္ ညြန္ၾကားခ်က္မရွိေသးေၾကာင္း ေျပာသည္ဟု ဆက္ဆုိသည္။

Share.

About Author

Comments are closed.