ေပးစာ

0

က်ေတာ္တုိ႕ ထန္တလန္ၿမိဳ႕ေပၚမွာ ယခင္ တပ္မေတာ္အစုိးရရဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ အေငြ႕အသက္မစင္ေသးပါ၊ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ ပြဲအၿပီး သမၼတၾကီး ဦးသိန္းစိန္ကေန Good government, Clean government လုိ႕ ေျပာေနေပမဲ့ ေအာက္ေျခမွာ တကယ့္တကယ္ ျဖစ္မလာႏုိင္ေသးပါ၊

 

ထန္တလန္ၿမိဳ႕ေပၚ အမွတ္ (၁) ရပ္ကြက္ ရုံးအတြက္ တာ၀န္ရွိသူေတြက ရုံးသုံးပရိေဘာဂအတြက္ ဆုိၿပီး ေက်းရြာ၊ ရပ္ ကြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး တအိမ္လွ်င္ က်ပ္ ၃၀၀၀ စီ ေကာက္ခံတယ္၊ အဲဒီတုန္းက ဒီမုိကေရစီ အုပ္ခ်ဳပ္ ေရး စတင္ လည္ပတ္ႏုိင္ဖုိ႕ဆုိၿပီး က်ပ္ ၃၀၀၀ ကုိ ေရွာေရွာရႈရႈ ေပးခဲ့ပါတယ္၊

 

အခု ေတာ့ အဲဒီ အမွတ္ (၁) ရပ္ကြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးရုံး ေဆာက္ဖုိ႕ ဆုိၿပီး တအိမ္လွ်င္ က်ပ္ ၅၀၀၀ စီလာေကာက္ျပန္တယ္၊ ၿပီးခဲ့တဲ့လ ကတည္းကေပါ့ေနာ္၊ ထန္တလန္ၿမိဳ႕အမွတ္ (၁) ရပ္ကြက္မွာ အိမ္ေျခ ၃၀၀ ခန္႕ရွိတယ္၊ ေဒသခံေတြနဲ႕ တုိင္ပင္ ညွိႏႈိင္းတာေတြ မလုပ္ပဲလာေကာက္ တာမ်ဳိးပါ၊

 

ၿမိဳ႕ေပၚရပ္ကြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးရုံးသုံးစရိတ္အတြက္ အထက္ကေန တလ က်ပ္ေငြ ၁၅၀၀၀၀ ခ်ေပးတယ္လုိ႕သိရပါတယ္၊ အ မွန္ဆုိယင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးရုံးဆုိတာမ်ဳိးက အထက္မွာ တင္ျပၿပီး အစုိးရကေန လုပ္ေပးသင့္ပါတယ္၊ ယခင္ တပ္မေတာ္ အစုိးရလက္ထက္က ကုိယ္ထူကုိယ္ထ ဆုိၿပီး ေဒသခံေတြထံ ေငြေကာက္တာမ်ဳိးက ယခု အစုိးရသစ္လက္ ထက္မွာ မလုပ္ သင့္ေတာ့ပါ၊

 

အမွတ္ (၁) ရပ္ကြက္သားတဦး

ထန္တလန္ၿမိဳ႕

Share.

About Author

Leave A Reply