ခ်င္းအမ်ဳိးသားညီလာခံ သဘာပတိ Dr. Za HLei Thang (CNF အလွည့္က် ဥကၠဌ) ၏ ညီလာခံ မိန္႔ခြန္း

0

???????????????????????????????

ဒီေန႕ဟာ ခ်င္းလူမ်ဳိးမ်ားအတြက္ သမုိင္းတြင္မဲ့ ဒုတိယအၾကိမ္ ခ်င္းအမ်ဳိးသားညီ လာခံ ၾကီး ျဖစ္ပါတယ္၊ ပထမအၾကိမ္ ဖလမ္းၿမိဳ႕ ခ်င္းအမ်ဳိးသားညီလာခံၾကီးကုိ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ေဖေဖၚ ၀ါရီလ (၂၀) ရက္ေန႕မွာ ခ်င္းျပည္အရပ္ရပ္မွ ကုိယ္စားလွယ္ေပါင္း ၅၀၀၀ ခန္႕ျဖင့္ က်င္းပခဲ့ ရာ လြတ္လပ္ေရး မရခင္က ခ်င္းလူ႕ေဘာင္အဖြဲ႕အစည္းမွာ က်င့္သုံးခဲ့တဲ့ နယ္စား၊ ၿမိဳ႕စား၊ တုိက္သူၾကီး အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစံနစ္ကုိ ဖ်က္သိမ္းၿပီး ျပည္သူလူထု ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္တဲ့ ဒီမုိကေရစီ စနစ္နဲ႕ အစား ထုိးႏုိင္ခဲ့ပါ တယ္၊

နယ္ခ်ဲ႕ၿဗိတိသွ်လက္ေအာက္မွ လြတ္လပ္ေရးရရွိတဲ့ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ကစၿပီး ယေန႕အထိ ျမန္မာ ႏုိင္ငံမွာ အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးစနစ္ (၄) ၾကိမ္တုိင္တုိင္ ေျပာင္းလဲခဲ့ပါတယ္၊ ၁၉၄၈ မွ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္အထိ တျပည္ ေထာင္ဒီမုိကေရစီ အုပ္ခ်ဳပ္ ေရး စနစ္ကုိ က်င့္သုံးခဲ့ရတယ္၊ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္မွာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေန၀င္းက ႏုိင္ငံေတာ္အာဏာကုိ သိမ္းယူၿပီး ၁၉၇၄ ခုႏွစ္အထိ ေတာ္လွန္ေရး ေကာင္ စီအမည္ခံ စစ္အာဏာ ရွင္စနစ္ျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့တယ္၊  ၁၉၇၄ မွာ ျမန္မာ့ဆုိရွယ္ လစ္ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒကုိ ေရးဆြဲအတည္ျပဳၿပီး  တပါတီအာဏာရွင္စနစ္ျဖင့္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္အထိ ျပန္ လည္ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ပါတယ္၊

 

တပါတီအာဏာရွင္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါဏ္ကုိ အမ်ဳိးသားျပည္သူတရပ္လုံးက မခံမရပ္ႏုိင္ေတာ့ သျဖင့္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္မွာ ဒီမုိကေရစီ လူထုအုံၾကြမႈၾကီးျဖစ္ပြားၿပီး တပါတီအာဏာရွင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး စနစ္အဆုံး သတ္ခဲ့ပါတယ္၊ ဒါေပမဲ့ ေက်ာင္းသား ႏွင့္ လူထုေတာ္လွန္ေရးၾကီးကုိ စစ္တပ္ က လက္နက္ျဖင့္ တုံ႕ျပန္ၿဖိဳခြဲခဲ့ၿပီး ၁၉၈၈ မွ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ အထိ စစ္အာဏာ ရွင္စနစ္ျဖင့္ပင္ တုိင္း ျပည္ကုိ ျပန္လည္အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ပါတယ္။ စစ္အစုိးရဟာ ႏုိင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒကုိ လူထုဆႏၵ မပါပဲ တတိယအၾကိမ္ ျပန္လည္ေရးဆြဲၿပီး ၂၀၀၈ ခုႏွစ္မွာ အ တည္ျပဳခဲ့ပါ တယ္၊

 

ခ်င္းလူမ်ဳိးေတြဟာ ၁၈၉၅ မတုိင္ခင္ အထိ မည္သည့္တုိင္းတပါးလက္ေအာက္ တြင္မွ် မက်ေရာက္ပဲ ကုိယ့္မင္း ကုိယ့္ခ်င္းျဖင့္ ေနထုိင္လာခဲ့တဲ့ လူမ်ဳိးျဖစ္ပါတယ္၊ ၁၉၄၇ ပင္လုံ သေဘာတူညီခ်က္အရသာ ဗမာ အပါအ၀င္ တျခား တုိင္းရင္းသားေတြနဲ႕ လက္တြဲၿပီး ျပည္ ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ တည္ေထာင္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္၊ ပင္လုံစာခ်ဳပ္ရဲ့ အႏွစ္သာရ ဟာ တန္းတူေရးနွင့္ ကုိယ့္ၾကမၼာ ကုိယ္ ဖန္တီးခြင့္ ရွိေရး တို႕ျဖစ္ ပါတယ္၊ သုိ႕ေသာ္  ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ မွ ၂၀၀၈ ခုနွစ္အၾကား (၃) ၾကိမ္တုိင္တုိင္ ေရးဆြဲတဲ့ ႏုိင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ အားလုံး ဟာ  ပင္လုံစိတ္ဓါတ္ႏွင့္ ပင္လုံ အေျခခံမူမ်ားမွ လုံး၀ ေသြဖယ္သြားခဲ့တယ္။ ယခု လက္ရွိ က်င့္သုံးေနတဲ့ ၂၀၀၈ ႏုိင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပုံကုိ ခ်င္းအမ်ဳိးသား ျပည္သူအားလုံး၊ အတုိက္အ ခံအင္အားစု ႏွင့္ ျမန္မာ ျပည္သူတရပ္လုံးက လက္မခံသည့္အတြက္  အစုိးရကလည္း ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္ရန္ လႊတ္ေတာ္က ဆုံးျဖတ္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ယခုလုိ အစုိးရ က ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္ရန္ လမ္းဖြင့္ေပး ထားျခင္းဟာ သာယာ ၀ေျပာေသာ ဒီမုိကေရစီ ဖက္ဒေရႏုိင္ငံ တည္ေဆာက္ ေရးအတြက္ လမ္းဖြင့္ေပးျခင္းျဖစ္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္း သာ ယာ၀ေျပာေသာ  ျပည္ေထာင္စုၾကီး တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ လမ္းစပင္ ျဖစ္ပါတယ္၊

 

ခ်င္းအမ်ဳိးသားမ်ား လုိလားတဲ့ ဒီမုိကေရစီထြန္းကားေရး၊ ဖက္ဒေရျပည္ေထာင္စု တည္ ေထာင္ေရး၊ ကုိယ့္ၾကမၼာ ကုိယ္ဖန္တီးပုိင္ခြင့္ ျပန္လည္ရရွိေရး တုိ႕ကုိ အေျခခံတဲ့ ျပည္ေထာင္ စုျမန္မာႏုိင္ငံ  တည္ေဆာက္ႏုိင္ေရးအတြက္  ဒီ ခ်င္းအမ်ဳိးသား ညီလာခံမွ ထြက္ေပၚလာမဲ့ ရ လဒ္ဟာ အင္မတန္မွ အေရးၾကီးပါတယ္၊  ဒီညီလာခံရလဒ္ကုိ ကုိင္စြဲလ်က္ အမ်ဳိးသားေရး ဆုိင္ရာ အခြင့္အေရးအတြက္ ခ်င္းျပည္သူ တရပ္လုံး တက္တက္ၾကြၾကြ ပါ၀င္ လႈပ္ရွားသြားၾက ရန္ အထူးလုိအပ္ပါ တယ္။

 

ခ်င္းမ်ဳိးႏြယ္စုမ်ားရဲ့ ပကတိျဖစ္ရိွေနမႈကို အခ်င္းခ်င္း အသိအမွတ္ျပဳေလးစားလ်က္  အမ်ဳိး သား ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးကုိ  ေရွ႕ရႈၿပီး (၄) ရက္တာ ညီလာခံအတြင္း မိမိတုိ႕ ပါ၀င္မဲ့ အခန္းက႑ အသီးသီးကေန ေလးေလးနက္နက္၊ တက္တက္ ၾကြၾကြ ပါ၀င္ေဆြးေႏြးေစလုိ ပါတယ္။  ခ်င္းတမ်ဳိးသားလံုး အက်ဳိးစီးပြားကို ေမွ်ာ္ကုိးၿပီး  ခ်င္းမ်ဳိးႏြယ္စုမ်ားရဲ့ ယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့ထံုးတမ္းစဥ္လာမ်ား၊ ဘာသာ စကားႏွင့္ စာေပမေပ်ာက္ပ်က္ေရးတုိ႕ကို အမ်ဳိးသားတာ ၀န္တရပ္အေနျဖင့္ ထိန္းသိမ္း သြားၾကဖုိ႕ လြန္စြာမွ အေရးၾကီးပါတယ္၊

 

ယေန႕ က်င္းပတဲ့ ခ်င္းအမ်ဳိးသားညီလာခံဟာ ခ်င္းအမ်ဳိးသားမ်ား ဆက္လက္ ရွင္သန္ရပ္ တည္ေရးအတြက္  အမ်ဳိးသား ႏုိင္ငံေရး ဘုံသေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို ခ်မွတ္ရမည့္ ညီလာခံ ၾကီး ျဖစ္သည္ႏွင့္ အညီ အမ်ိဳးသား အက်ိဳးစီးပြားကုိ ဦးထိပ္ထားၿပီး ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာ အျမင္ ခ်င္း ဖလွယ္ၾကဖုိ႔နဲ႕ လူပုဂၢိဳလ္ တဦး ႏွင့္တဦး၊ မ်ိဳးႏြယ္စုတခုႏွင့္တခုအၾကား ထိခုိက္ နစ္ နာ ေစမည့္ အေျပာအဆုိ၊ အသုံးအႏႈန္း၊ အျပဳအမူေတြကုိ ေရွာင္ရွားၿပီး ေလးေလးနက္နက္ ေဆြးေႏြးၾကဖုိ႔လည္း အႏူးအညြတ္ တုိက္တြန္း လုိပါတယ္။

 

နာက္ဆုံးအေနနဲ႕  ဤညီလာခံၾကီးကေန အမ်ဳိးသား ေသြးစည္းညီညြတ္မႈ ပုိမုိခုိင္မာလာ ေစေရးနဲ႕ ျပည္ေထာင္ စုအတြင္း  တည္တံ့ခုိင္ၿမဲတဲ့ ျငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ႏုိင္ေရးအတြက္  မရွိမျဖစ္လုိအပ္တဲ့ အမ်ိဳးသား ဘုံသေဘာ တူညီခ်က္မ်ားႏွင့္ အေျခခံမူမ်ားကုိ တညီတညြတ္ တည္း ခ်မွတ္ၿပီး ခ်င္းအမ်ိဳးသားမ်ား ကုိယ့္ၾကမၼာကုိယ္ဖန္တီးခြင့္ ႏွင့္ ဒီမုိကေရစီအခြင့္အေရး အျပည့္အ၀ရွိတဲ့ စစ္မွန္ေသာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုၾကီး တည္ေဆာက္ႏုိင္ပါေစေၾကာင္း ဆႏၵျပဳရင္း နိဂုံးခ်ဳပ္အပ္ပါတယ္။

Share.

About Author

Leave A Reply