သန္းေခါင္စာရင္းဆိုင္ရာ ခ်င္းအမ်ိဳးသား အေထာက္အကူျပဳေကာ္မတီ တစ္ရပ္ ဖြဲ႔စည္း

0

Photo source:- Mmedia

ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရမွ တႏုိင္ငံလံုးအတိုင္းအတာျဖင့္ သန္းေခါင္းစာရင္းေကာက္ခံ မည့္ကိစၥအေပၚ အနီး ကပ္ေလ့လာ ေစာင့္ၾကည့္ရန္ ခ်င္းႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား ႏွင့္ ခ်င္းအရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ပူးေပါင္းၿပီး “၂၀၁၄ သန္းေခါင္စာရင္း ဆိုင္ရာ ခ်င္းအမ်ိဳးသား အေထာက္အကူျပဳေကာ္မတီ” ကို ဖြဲ႔စည္းလိုက္ၾကသည္။

ယင္းကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ခ်င္းအမ်ဴိးသားပါတီ၊ အရွိဳခ်င္းအမ်ဴိးသားပါတီ၊ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဴိး မ်ားဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ႏွင့္ ခ်င္းလူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ဇန္န၀ါရီလ ၁၄ ရက္ေန႔ ၌ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ညီေနာင္ တိုင္းရင္းသားမ်ား ဖယ္ဒရယ္ေရးရွင္းရံုးတြင္ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲတခုျပဳလုပ္ၿပီး ယခုကဲ့သို႔ ဖြဲ႔စည္း လိုက္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

၂၀၁၄ ခုႏွစ္သန္းေခါင္စာရင္းဆိုင္ရာ ခ်င္းအမ်ိဳးသားအေထာက္အကူျပဳေကာ္မတီထဲတြင္ ခ်င္းႏုိင္ငံေရး ပါတီမ်ားမွ (၆) ဦး ၊ ခ်င္းလူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား (၁၀) ဦး ႏွင့္ တသီးပုဂၢလမွ (၅) ဦးပါ၀င္ ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကၿပီး ေကာ္မတီတြင္ ပါ၀င္မည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကို ယခုလ (၂၁) ရက္ေန႕တြင္ ျပန္လည္ က်င္းပမည့္အစည္းအေ၀းတြင္ အၿပီးသတ္ေရြးခ်ယ္သြားမည္ဟု ခ်င္းအမ်ဴိးသားပါတီ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ဆလိုင္းက်ဲအိုဘိခ္ေထာင္ကေျပာသည္။

“ အဓိကေတာ့ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူေရး နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ခ်င္းအမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြား ထိခိုက္ႏိုင္တဲ့ အေန အထားမ်ိဳးကို ေမးခြန္းလႊာထဲမွာေသာ္လည္းေကာင္း အစိုးရရဲ့ လုပ္ေဆာင္ မႈေတြမွာေသာ္လည္းေကာင္း သံသရ၀င္ စရာေတြ အမ်ားအျပားေတြ႔ရတယ္၊ အဲဒါေတြ ကို ေထာက္ျပျပီး လူထုလက္မွတ္ေကာက္ယူတဲ့ အစီအစဥ္ (Signature campaign) လိုဟာ မ်ဳိးေတြလုပ္ေဆာင္ၿပီး အစိုးရထံတင္ျပေတာင္းဆိုမႈေတြလုပ္သြားဖို႔ရွိတယ္၊ ေနာက္ၿပီး ဒီသန္းေခါင္ စာရင္းေကာက္ယူမႈနဲ႔ပတ္သက္လို႔ တာ၀န္ရိွသူေတြရဲ့လုပ္ရပ္ကို အနီးကပ္ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ သြားမွာ’’ ဟု ဆလုိင္းက်ဲအိုဘိခ္ေထာင္ကေျပာသည္။

သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူသည့္အခ်ိန္တြင္ လူမ်ဴိး ဆိုသည့္ေနရာမွာ  ခ်င္းတမ်ဴိးသားလံုး အေနျဖင့္ “ခ်င္း” ဆိုသည့္ အမည္ကို အသံုးျပဳၾကရန္ လူထုစည္းရံုးလံႈ႕ေဆာ္မႈမ်ားကိုလည္း ယင္းေကာ္မတီက လုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟု သူကဆက္ေျပာသည္။

“ သန္းေခါင္စာရင္း နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ခ်င္းလူထုေတြအားလံုး ဘံုရပ္တည္ခ်က္ရရိွႏိုင္ဘို႔၊ အထူး သျဖင့္ “လူမ်ဴိး” ဆိုတဲ့ ကြက္လပ္ျဖည့္ဖို႔ေနရာမွာ ခ်င္းအားလံုးက အားလံုးသေဘာတူညီခ်က္ရိွၿပီး၊ အခ်ိတ္အဆက္မိမိနဲ႕ထည့္သြင္းႏိုင္ဖို႔ လူထုစည္းရံုးေရးေတြ၊ သင္တန္းေတြ၊ ေဆြးေႏြး ပြဲေတြ၊ ေ၀စာျဖန္႔တာတို႔လုပ္ေဆာင္သြားမွာပါ’’ ဟု က်ဲအိုဘိခ္ေထာင္ ကေျပာသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရက ၂၀၁၄ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူမႈကို၂၀၁၄ ခုႏွစ္ မတ္ ၃၀ မွ ဧၿပီ ၁၀ ရက္ အထိ ၁၂ ရက္ၾကာ ေကာက္ ယူမည္ဟု တရား၀င္ ေၾကညာထားၿပီးျဖစ္သည္။

အစိုးရ၏ စာရင္းသတ္မွတ္ထားခ်က္အရ လူမ်ဴိးေပါင္း(၅၃) မ်ဴိးရွိေသာ ခ်င္းလူမ်ဴိးမ်ားအေနျဖင့္ သန္းေခါင္းစာရင္း ေကာက္ယူရာ၌ မ်ဴိးႏြယ္စုအမည္မ်ားကို အသံုးမျပဳဘဲ “ခ်င္း” ဆိုေသာ အမ်ဴိး သားအမည္နာမကိုသာ အသံုးျပဳၾကရန္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာလ ၁၂ မွ ၁၅ ရက္ေန႔အထိ ဟားခါးၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပေသာ ဒုတိယအႀကိမ္ ခ်င္းအမ်ဳိး သားညီလာခံတြင္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ဇိုမီး ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဴပ္ (Zomi Congress for Democracy- ZCD) က ဇိုမီးမ်ဴိးႏြယ္စုမ်ားအေနျဖင့္ သန္းေခါင္းစာရင္းတြင္ ဇိုမီး ဆိုသည့္အမည္နာမကိုသာ အသံုးျပဳ ရန္ ႏွင့္ ဇိုမီး ကို တိုင္းရင္းသားလူမ်ဴိးအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳ ရန္ ႏုိင္ငံေတာ္ အစုိးရကို ေတာင္းဆို ထားသည္။

ထို႔အျပင္ (ZCD) က ဇိုမီးလူငယ္အဖြဲ႕ေပါင္း ၂၄ ဖြဲ႔ကို ဖြဲ႕စည္းၿပီး ခ်င္းတိုင္းရင္းသားမ်ား အမ်ား ဆံုးေနထိုင္သည့္ ခ်င္းျပည္နယ္ ႏွင့္ အျခားနယ္ေဒသမ်ားတြင္လည္း ဇိုမီး ကိုအသံုးျပဳရန္ လိုက္လံ ရွင္းျပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၂၀၁၃ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ တီးတိန္ႏွစ္ျခင္း ခရစ္ယာန္အသင္းေတာ္-(ရန္ကုန္)တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ ေသာ “ဇိုမီးလူမ်ိဳးနဲ႔  ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ သန္းေခါင္ စာရင္း” ဆိုသည့္ ေဆြးေႏြးေဟာေျပာပြဲတြင္ ဇိုမီး ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (ZCD) အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ဦးဂင့္ကမ္းလ်န္ က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အလားတူ ခ်င္းအႏြယ္၀င္တခုျဖစ္ေသာ ကူကီးမ်ဴိးႏြယ္စုမ်ားကလည္း သန္းေခါင္းစာရင္းေကာက္ ယူသည့္အခ်ိန္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အစုိးရမွ ကူကီးတိုင္းရင္းသားကို လူမ်ိဳးစုတစ္စုအျဖစ္ သီးျခားေကာက္ခံေပးရန္ ကူကီးအမ်ိဳးသမီးမ်ားဆုိင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးအစည္းအရံုးက မၾကာေသးခင္က ေတာင္းဆိုထားသည္။

ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရမွ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူမည့္အစီအစဥ္တြင္ တိုင္းရင္းသားမ်ဴိးႏြယ္စု မ်ားအၾကား နားလည္မႈလြဲမွားမႈမ်ားျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေၾကာင္း ဆလိုင္း က်ဲအိုဘိခ္ေထာင္က ေျပာသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနျဖင့္ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူျခင္းသည္ တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ား စာရင္း ျပဳစုျခင္း ( သတ္မွတ္ျခင္း ) ႏွင့္ တုိက္ရုိက္သက္ဆိုင္မႈမရွိေၾကာင္း ယင္းသတ္ မွတ္ေရးအတြက္ သီးျခားအစီအစဥ္ သုိ႔မဟုတ္ ေနာက္ဆက္တြဲ အစီအစဥ္ တစ္ခု ျပဳလုပ္သြား မည္ဟု အတိအလင္း ေၾကညာသင့္သည္ဟု ဆလိုင္းက်ဲအိုဘိခ္ေထာင္က ေထာက္ျပထားသည္။

ယင္းသို႔ေၾကညာျခင္းမျပဳလုပ္ဘဲ ယခုလုိမရွင္းမလင္းျပဳလုပ္ပါက သုိ႔မဟုတ္ အဆိုပါ သန္းေခါင္ စာရင္းျဖည့္စြက္ခ်က္ အေျဖကုိ အဓိကအေျခခံျပီး လူမ်ဳိးႏွင့္ မ်ဳိးႏြယ္စု စာရင္းသတ္မွတ္မည္ဆုိပါက တုိင္းရင္းသားလူနည္းစုေဒသမ်ားတြင္ ကိုင္တြယ္ရန္ ခက္ခဲေသာ ျပသနာမ်ားေပၚေပါက္ႏုိင္ သည္ဟု ၎ကဆက္လက္ေထာက္ျပထားသည္။

အကယ္၍ ယင္းသို႔ျပဳလုပ္ႏိုင္ျခင္းမရွိပါက အျခား option- တခု အေနျဖင့္ တုိင္းရင္းသားေဒသ မ်ားတြင္ သန္းေခါင္ စာရင္းေကာက္ ယူျခင္းကုိ သုံးလခန္႔ ေရြ႕ဆုိင္းၿပီး သက္ဆုိင္ရာ Stakeholder မ်ားႏွင့္ လုံေလာက္ေသာ ေဆြးေႏြး တိုင္ပင္ညိုႏႈိင္းမႈ မ်ားျပဳလုပ္သင့္ သည္ဟု ဆလိုင္းက  ေျပာ ဆိုထားသည္။

Share.

About Author

Leave A Reply

*

code