အစိုးရက ဒုိင္(ရင္ဒူး)ဟူေသာေရးသားေဖာ္ျပ ခ်က္အေပၚ ရင္ဒူးဒါး(ရ္) မ်ဳိးႏြယ္စုမ်ားဘက္မွ မေက်မနပ္ျဖစ္

5

မေလးရွားႏိုင္ငံတြင္ ေဖ်ာ္ေျဖခဲ့သည့္ ရင္ဒူးဒါး(ရ္) ယဥ္ေက်းမႈအက ဓါတ္ပုံ- Kauktu Naing Mana

အစိုးရက ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ခ်င္းလူမ်ဳိး ၅၃ မ်ဳိးရွိသည္ဟု ေဖာ္ျပထားရာမွာ ခ်င္းျပည္နယ္ေတာင္ ပိုင္းတြင္ ေနထိုင္ၾကေသာ ရင္ဒူးဒါး(ရ္) မ်ဳိးႏြယ္စုမ်ားက ဒိုင္ (ရင္ဒူး)ဟု ေဖၚျပသည့္ အေပၚ မေက် မနပ္ျဖစ္ ေနေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၄ ဇန္န၀ါရီလ ၉ ရက္မွ ၁၃ ရက္ေန႔အထိ ခ်င္းျပည္နယ္ ကန္ပက္လက္ၿမိဳ႕နယ္ ပင္ေလာင္း အုပ္စု ပင္ေလာင္း ေက်းရြာတြင္ က်င္းပျပဳ လုပ္ေသာ (၈)ၾကိမ္ ေျမာက္ ရင္ဒူးဒါး(ရ္)စာေပႏွင္႔ ယဥ္ေက်းမႈ ဗဟုိေကာ္မီတီ သင္းလုံးကြ်တ္အစည္း အေ၀းၾကီး၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အရ ၂၀၁၄ခုႏွစ္ တြင္ ျပဳလုပ္သြားမည္႕ ျမန္မာႏိုင္ငံ လူဦးေရ သန္းေခါင္ စာရင္းေကာက္ ယူရာတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္ အစုိးရမွ လူမ်ဳိးႏြယ္စုတစ္ခု အျဖစ္ ျပန္လည္ သတ္မွတ္ေပးသြားရန္အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ ၾကီးႏွင္႔ လူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ေရး အဖြဲ႕ရုံးခ်ဳပ္ သုိ႕ေပးပုိ႔ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မေလးရွား ေရာက္ Yinduu Daa Social Organization (YDSO) ဥကၠဌ Kauktu Naing Mana က အင္တာနက္မွတဆင့္ ခိုႏုမ္းသုန္ သတင္းဌာန ကိုေျပာၾကား ခဲ့သည္။

ယင္းကဲ့သို ့ အစိုးရက မွားယြင္းစြာေဖၚျပသည္မွာ ဒုိင္မနားရွင္း(ငခ်င္းပ်ံ) ဆိုသူက “ဒုိင္ဓေလ့” စာအုပ္ ထုတ္ေ၀ခဲ့ရာ ဒိုင္ႏွင္႔ ရင္ဒူးဒါး(ရ္)မွာ အတူတူျဖစ္ေၾကာင္း ေဖၚျပ ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း၊ မနားရွင္းမွ ယင္းသို ့ေဖၚျပသည့္အေပၚ ရင္ဒူးဒါး(ရ္) စာေပႏွင္႔ ယဥ္ေက်းမႈ ဗဟုိေကာ္မီတီမွ မနားရွင္းအား ကန္ပက္လက္ျမိဳ႕ တြင္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုသို ့ေတြ ့ဆုံရာတြင္ မိမိတုိ႔ဒုိင္မ်ဳိးႏြယ္စုဘက္မွ မမွန္ကန္ ေသာအေၾကာင္းအရာႏွင့္ အခ်က္ အလက္ မ်ားေဖာ္ျပခဲ့ေၾကာင္း ၀န္ခံသည့္အေနျဖင့္ စာေရးသူ အပါအ၀င္ ဒုိင္မ်ဳိးႏြယ္စု လူၾကီးမင္း မ်ား ႏွင္႔အတူ ၃၀/၁၁/၂၀၁၃ ႏို၀င္ဘာလ ၃၀ ရက္ေန ့ ျမိဳ႕မ(၂)ရပ္ကြက္ရွိ ရင္ဒူးဒါး(ရ္)မ်ဳိးႏြယ္စု မ်ား၏ ဘုရားရွိခုိးေက်ာင္း ျဖစ္ေသာ ျမန္မာျပည္ဧ၀ံေဂလိေဟာလီနက္(စ္) ဘုရား ေက်ာင္း (Myanmar Evangelical Holiness Church)၊ ကန္ပက္လက္ျမိဳ႕၌ က်င္းပေသာ အစည္းအေ၀း တြင္ ထုတ္ျပန္ ေတာင္းပန္ခဲ့ေၾကာင္း Mana ကေျပာသည္။

အခ်က္ (၇)ခ်က္ပါ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ဒိုင္ႏွင့္ ရင္ဒူး မ်ဳိးႏြယ္စု တခုမဟုတ္ေၾကာင္း၊ ဒိုင္ေျမပုံတြင္ ရင္ဒူး နယ္ေျမမ်ားပါ၀င္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ျပီး ဒုိင္ ဓေလ့စာအုပ္တြင္ ရင္ဒူးဒါး(ရ္) ဓေလ့ထုံးစံမ်ား ထည့္သြင္းေရးသား ထားျခင္းမွာ မွားယြင္းေၾကာင္း ေဖၚျပထားသည္။

ယင္းကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ျပီး ရင္ဒူးဒါး(ရ္) စာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈေကာ္မီတီက ေနာက္ေနာင္တြင္ ရင္ဒူးဒါး(ရ္) မ်ဳိးႏြယ္စု ႏွင့္ပါတ္သက္သည့္ အေၾကာင္းအရာ ေရးသားရာတြင္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ထုတ္ မနားရွင္း (ငခ်င္းပ်ံ) ေရးသားထုတ္ေ၀ေသာ “ဒိုင္ဓေလ့” စာအုပ္ကို ကိုးကားျခင္းမျပဳလုပ္ ၾကရန္ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ထို ့ေနာက္ ၄င္းစာအုပ္တြင္ေဖၚျပသည့္ ေျမပုံတြင္လည္း ရင္ဒူးဒါး(ရ္) ေနထိုင္သည့္ နယ္ေျမ၊ ေက်း ရြာ မ်ားပါ၀င္သျဖင့္ မမွန္ကန္ေၾကာင္းလည္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ရင္ဒူးဒါး(ရ္)ခ်င္းမ်ဳိးႏြယ္စု(Yinduu Daa Chin Ethnic people) မ်ားသည္ ကုိယ္႔လူမ်ဳိး၊ ကုိယ္ ့ ဘာသာ၊ ကုိယ္႔ရုိးရာ ထုံစံ စဥ္လာမ်ားကုိ ထိမ္းသိမ္းရင္း ကုိယ္႔ေျမ ေပၚတြင္ ရုိးသားစြာေနထုိင္ လာေသာ မ်ဳိးႏြယ္စု မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊ယင္းကဲ႔သုိ႔ အစုိးရမွ ဒုိင္(ရင္ဒူး)ဟူ၍ ေဖာ္ျပလိမ္႔မည္ဟု၍ လည္း မထင္ေၾကာင္း၊  ဤကဲ႔သုိ႔ေရးသားေဖာ္ျပရျခင္းသည္ ဒုိင္မ်ဳိး ႏြယ္စုတုိ႔၏ တဖက္မ်ဳိးႏြယ္စု၏ အားနည္းခ်က္ အေပၚ အခြင္႔ေကာင္းယူကာ လုပ္ေဆာင္ျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း Mana ကဆိုသည္။

၂၀၁၃ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလ ဟားခါးျမိဳ ့၌ က်င္းပေသာ ခ်င္းအမ်ဳိးသားညီလာခံက ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံ သန္းေခါင္ စာရင္းေကာက္ယူရာ၌ လူမ်ဳိးေနရာတြင္ “ခ်င္း” ဟုသာထည့္သြင္းရန္ သေဘာတူထားသည့္ အေပၚ သေဘာမတူေၾကာင္း၊ မိမိတို ့ မ်ဳိးႏြယ္စုမွ Chin, Yinduu Daa စသျဖင့္သာ ျဖည့္စြက္ေစလိုေၾကာင္း Mana ကဆိုသည္။

ရင္ဒူးဒါး(ရ္)ခ်င္းမ်ဳိးႏြယ္စုမ်ားသည္ ခ်င္းျပည္ေတာင္ပုိင္း ကန္ပက္လက္ျမိဳ ့နယ္တြင္ေနထုိင္ေသာ လူမ်ဳိးႏြယ္စုမ်ား ျဖစ္သည္။ ကန္ပက္လက္ျမဳိ႕နယ္တြင္ ရင္ဒူးဒါး(ရ္) မ်ဳိးႏြယ္စု(Yinduu Daa )အပါအ၀င္ အူပူးမ်ဳိး ႏြယ္စု(Upu or Chinpon )၊ ငရာ႔မ်ဳိးႏြယ္စု (Ng’yah )ႏွင္႔ ဒုိင္မ်ဳိးႏြယ္စု(Dai or Daaktu )တုိ႔ေနထုိင္ၾကသည္။

Share.

About Author

5 Comments

 1. ဒုိင္ (ရင္းဒူး) ပဲၿဖစ္ၿဖစ္၊ ရင္ဒူး( ဒုိင္) ပဲၿဖစ္ၿဖစ္ ဒီအေရးအသားက ဆရာ မနားရွင္းရဲ႕ “ဒုိင္ဓေလ့” ေၾကာင့္ၿဖစ္နုိင္တယ္ဆုိတာက ေတာ့ မၿဖစ္နုိင္ေၾကာင္း ခ်င္းသမုိင္း ေလ့လာသူတုိင္း သိရွိၾကပါမယ္..အစုိးရက ၿမန္မာနုိင္ငံမွာ ရွိတဲ့ လူမ်ဳိးႏြယ္စုေတြ သတ္မွတ္ေပးတုန္းက ဒီအသုံးအႏႈန္း တခုထဲကုိသာ လူမ်ဳိးႏြယ္စု ( Daai နဲ႕ Daa) အတြက္ သတ္မွတ္ေပးတယ္လုိ႕ယူဆတယ္။ အေရးအသားေတြမွာ ေတြ႕ရမွာပါ။ သူတုိ႕ (အစုိးရ) အထင္မွာ ဒီ ၂ စုက တမ်ဳိးထဲလုိ႕ ထင္လုိ႕လည္း ၿဖစ္နုိင္တယ္။ အခုခ်ိန္ နုိင္ငံေရးနဲ႕ မိမိတုိ႕ စာေပလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ကုိင္လာတဲ့ အခ်ိန္မွာ လူမ်ဳိးတုိင္းမွာ လူဦးေရမ်ားဘုိ႕ လုိအပ္လာတယ္။ ဒါနဲ႕ တခ်ဳိ႕လူမ်ဳိးႏြယ္စုေတြက ေပါင္းစည္းလာၾကတယ္။ က်ေနာ္တုိ႕ Daai ေတြကေတာ့ အခုလုိ နုိင္ငံေရး အေၿပာင္းအလဲ မရွ္ိခင္ကတည္းက Daa ဆုိတာ ေဒသ အေခၚပဲ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕နဲ႕လူမ်ဳိးတူေတြပဲလုိ႕ ထင္ခဲ့ၾကတာ၊ အခုမွ က်ေတာ့တုိ႕လူမ်ဳိးမွာ ေပါင္းခုိင္းတာ မဟုတ္ဘူး။ “ဒုိင္မ်ဳိး ႏြယ္စုတုိ႔၏ တဖက္မ်ဳိးႏြယ္စု၏ အားနည္းခ်က္ အေပၚ အခြင္႔ေကာင္းယူကာ လုပ္ေဆာင္ျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း” ဆုိတဲ့ အခ်က္မွာ တဘက္ လူမ်ဳိးႏြယ္စု အတြက္ မစဥ္းစားပဲ တဘက္သတ္ ေၿပာဆုိ ၿခင္းသာ ၿဖစ္ေၾကာင္း အားလုံး သိရွိရန္ လုိအပ္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္ ဒီလုိေၿပာနုိင္တယ္ဆုိရင္ ဒုိင္ ( ရင္ဒူး) ဆုိတာ အခုမွ သတ္မွတ္တာ မဟုတ္ဘူး။ ျမန္မာနုိင္ငံမွာ ရွိတဲ့ လူမ်ဳိးႏြယ္စု ၁၃၅ မ်ဳိးကုိ ခဲြၿခားသတ္မွတ္တဲ့ အခ်ိန္ကေန သတ္မွတ္ ၿပီးသားပဲ ၿဖစ္ပါတယ္။

  • ေပးထားတဲ့ blog ထဲကဟာေတြလည္းဖတ္တယ္။ တၿခားသမုိင္းစာအုပ္ေတြလည္း ဖတ္ဖူးတယ္။ “ရင္ဒူး” ဆုိတာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕လူမ်ဳိးရွိ အမ်ဳိးသမီးေတြရဲ႕ အ၀တ္အစားပုံစံမွ စတင္ေခၚေ၀ၚၾကတယ္လုိ႕ ေရးသားထားၾကပါတယ္။ အခုရုိးရာ ၀တ္စုံလုိ႕ ေၿပာတဲ့ ဟာေတြက ေနာက္ပုိင္းမွ ေပၚလာတဲ့ ၀တ္စုံေတြပါ။ လူမ်ဳိးတမ်ဳိးၿဖစ္မၿဖစ္ဆုိတာ ဘာနဲ႕တုိင္းတာလည္း ဆုိရင္ သူတုိ႕ေၿပာဆုိတဲ့ ဘာသာ စကားအေၿခခံ ေ၀ါဟာရ၊ ရုိးရာရာ ဓေလ့ထုံးစံမ်ား အားၿဖင့္သာ တုိင္းတာ ၾကပါတယ္။ သုေတသန မလုပ္ရင္ေတာင္မွ Daa နဲ႕ Daai ေဒသအားလုံးကုိ သြားေရာက္ၿပီးေလ့လာ သူတုိင္း လူမ်ဳိးတမ်ဳိးဆုိတာ သိၾကမွာပါ။ ဒါေပမဲ့ လူမ်ဳိးတမ်ဳိး အၿဖင့္ သီးသန္႕ရပ္တည္ခ်င္ရင္ေတာ့ ရပ္တည္ရင္လည္း ရမွာပါ။ အဓိကေၿပာခ်င္တာက ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ က သီးသန္႕လူမ်ဳိးေတြ ၿဖစ္တယ္ဆုိတဲ့ ေနရာမွာ တၿခားကြဲၿပားတဲ့ နာမည္ေတြ ေပးထားရင္ ေပးထားမယ္..ဒါမဲ့ ” ဒုိင္ (ရင္ဒူး)” ကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕လူမ်ဳိး ၂ မ်ဳိးစလုံးကုိ ညႊန္းထားတယ္ဆုိတာ ၿငင္းလုိ႕မရဘူး။ ဘာေၾကာင့္လည္းဆုိရင္ ဒီအသုံးအႏွႈန္းက Daa ကုိပဲ ကုိယ္စားၿပဳတယ္ဆုိရင္ Daai အတြက္က တၿခားနာမည္ မရွိေတာ့ဘူး။ ဒီ ဒုိင္ (ရင္ဒူး) က Daa ကုိ ကုိယ္စားမၿပဳဘူး Daai ထဲပဲ ကုိယ္စားၿပဳတယ္ဆုိရင္ေတာ့ တမ်ဳိးေပါ့။ ဒုိင္ (ရင္ဒူး) ကုတ္နံပါတ္-၄၃၀ က Daai ကုိကုိယ္စားၿပဳတာလား? ဒါမွ မဟုတ္ Daa ကုိ ကုိယ္စားၿပဳတာလား? Daa ကုိ ကုိယ္စား မၿပဳပဲ Daai ပဲကုိယ္စားၿပဳတယ္ဆုိရင္ Daa အတြက္ ဘယ္ကုတ္နံပါတ္တခုကုိ သုံးတာလည္း ဆုိတာ အရင္ေၿဖေပးပါ။ ( ဥပမာ..အူးပူ- ၄၅၀ စသည္ၿဖင့္ေပါ့)။ ၿပီးမွ ဆက္ေဆြးေႏြးမယ္။

 2. အစုိးရက ဒုိင္ (ရင္းဒူး)ဆုိတဲ႔အေရးအသားက ဒုိင္မနားရွင္းရဲ႕ “ဒုိင္ဓေလ့” ေၾကာင့္ၿဖစ္နုိင္တယ္ဆုိတာကေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။သတင္းယူေပးတဲ႔ ဆရာရဲ႔ သတင္းအဓိပၸာယ္ေလး လဲြသြားတာျဖစ္ပါတယ္။ဒုိင္မနာရွင္းက ၂၀၁၃ မွာဘဲ စာေရးတာပါ။ ဒုိင္မနားရွင္းမွ”ဒုိင္ဓေလ႔” စာအုပ္ထုတ္ေ၀ခဲ႔ရာမွာ ဒိုင္ႏွင္႔ ရင္ဒူးဒါး(ရ္)မွာ အတူတူျဖစ္ေၾကာင္း ေဖၚျပခဲ့သည့္ အေပၚ ရင္ဒူးဒါး(ရ္)စာေပႏွင္႔ယဥ္ေက်းမႈ ဗဟုိေကာ္မီတီ၊ ကန္ပက္လက္ျမိဳ႕မွ ေခၚယူေတြ႔ဆုံေမးျမန္းၾကရာတြင္ မိမိတုိ႔ဒုိင္မ်ဳိးႏြယ္စုဘက္မွ မမွန္ကန္ ေသာအေၾကာင္း အရာမ်ား အခ်က္အလက္မ်ားေဖာ္ျပခ်က္ကုိ ေအာက္ပါပုဂၢဳိလ္မ်ားျဖစ္ေသာ ဒုိင္မ်ဳိးႏြယ္စုလူၾကီးမင္းမ်ားႏွင္႔အတူ စာေရးသူ ကုိယ္တုိင္မွ ၃၀/၁၁/၂၀၁၃ေန႔ရက္တြင္ အစည္းေ၀းတတ္ေရာက္သူအျခားမ်ဳိးႏြယ္စုျဖစ္ေသာ ငရာ႔၊ မြင္း၊ အုပူးခ်င္းပုံ စေသာ လူဦးေရ စုစုေပါင္း(၂၈)ဦးတုိ႔ျဖင္႔ ျမိဳ႕မ(၂)ရပ္ကြက္ရွိ ရင္ဒူးဒါး(ရ္)မ်ဳိးႏြယ္စုမ်ား၏ ဘုရားရွိခုိးေက်ာင္းျဖစ္ေသာ ျမန္မာျပည္ဧ၀ံေဂလိေဟာလီနက္(စ္)ဘုရားေက်ာင္း(Myanmar Evangelical Holiness Church)၊ကန္ပက္လက္ျမိဳ႕တြင္ အျခားေသာမ်ဳိးႏြယ္စုမ်ား(မြင္း၊ငရာ႔၊အုပူး(ခ)ခ်င္းပုံ) စေသာ အသိသက္ေသမ်ား ေရွ႕ေမွာက္တြင္ ျပန္လည္ေတာင္းပန္စာကုိ ရင္ဒူးဒါး(ရ္) စာေပႏွင္႔ယဥ္ေက်းမႈဗဟုိေကာ္မီတီ သုိ႔ေပးပုိ႔လာပါသည္။
  ၁။ဦးကီးထန္းလြန္း- ဒုိင္လူမ်ဳိးႏြယ္စု ျပည္နယ္လြတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္။
  ၂။ဦးႏူိင္ေဆာ(ဒုိင္)- ျပည္ခုိင္ျဖိဳးပါတီ အတြင္းေရးမႈး။
  ၃။သိကၡာေတာ္ရဆရာေတာ္-မနားႏူိင္း -ဒုိင္စာေပႏွင္႔ယဥ္ေက်း မႈေကာ္မီတီ၊ ကန္ပက္လက္ျမဳိ႕တာ၀န္ခံ။
  ၄။သိကၡာေတာ္ရဆရာေတာ္ လြန္းထန္း – ဒုိင္စာေပႏွင္႔ယဥ္ ေက်းမႈေကာ္မီတီ၊ ကန္ပက္လက္ျမဳိ႕ံ။
  ၅။ဦးလိန္းပုိင္း – ဒုိင္စာေပႏွင္႔ယဥ္ေက်းမႈေကာ္မီတီ၊ ရန္ကုန္တာ၀န္ခံ။
  ၆။ဒုိင္မနားရွင္း(ငခ်င္းပ်ံ) -ဒုိင္ဓေလ႔ စာအုပ္ေရးသူ ကုိယ္တုိင္တုိ႔မွ ဒုိင္ ႏွင္႔ ရင္ဒူးဒါး(ရ္)လူမ်ဳိးစုတုိ႔မွာ မတူေၾကာင္း အမွန္တရားကုိ ျပန္လည္၀န္ခံကာ ေတာင္းပန္လာျပီး ျဖစ္ပါသည္။က်ြန္ေတာ္တုိ႔လုိ တျခားေသာလူမ်ဳိးႏြယ္စုေတြက ဒုိင္မ်ဳိးႏြယ္စုေတြကုိ ဒုိင္တူ(ခ)ယိမ္း( Daaktu (or) Ng’Ying) လုိ႔ဘဲေခၚၾကပါတယ္။ ဒါး(ရ္)(DAA)ဆုိတဲ႔အေခၚအေ၀ၚက ရင္ဒူးဒါး(ရ္)မ်ဳိးႏြယ္စုေတြကုိ ေခၚတဲ႔ နာမည္ျဖစ္တယ္။“ရင္ဒူး” ဆုိတာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕လူမ်ဳိး အမ်ဳိးသမီးေတြရဲ႕ ၀တ္စားဆင္ယင္မႈပုံစံမွ စတင္ေခၚေ၀ၚၾကတယ္လုိ႕ သမုိင္းအေထာက္အထားနဲ႔ ရုိးရာအ၀တ္အစားေတြက သက္ေသထူပါတယ္။ ဒုိင္မ်ဳိးႏြယ္စုေတြရဲ႔ ၀တ္စားဆင္ယင္မႈဟာ ရင္ဒူးဒါး(ရ္)မ်ဳိးႏြယ္စုေတြနဲ႔ လုံး၀ျခားနားတယ္။ ဒုိင္မ်ဳိးႏြယ္စုေတြရဲ႔ ၀တ္စားဆင္ယင္ပုံကေတာ႔ စကတ္တုိတုိ(Skirt)အမည္းေရာင္ေလးဘဲ ယေန႔ထက္ထိတုိင္ ၀တ္ဆင္ၾကပါတယ္။ စကတ္(Skirt)ကုိ ရင္ဒူးဟုေခၚရ ေလာက္ေအာင္ ၀တ္လုိ႔ရမယ္ မထင္ပါဘူး။ ဒုိင္(ရင္ဒူး) ဆုိတဲ႔စကားလုံးဟာ ဒုိင္မ်ဳိးႏြယ္စုထဲက ႏုိင္ငံေရးသမားတုိ႔ရဲ႔ ႏုိင္ငံေရးလွည္႔ ကြက္သာ ျဖစ္ပါသည္။“ဒုိင္မ်ဳိး ႏြယ္စုတုိ႔၏ တဖက္မ်ဳိးႏြယ္စု၏ အားနည္းခ်က္ အေပၚ အခြင္႔ေကာင္းယူကာလုပ္ ေဆာင္ျခင္းသာျဖစ္ ေၾကာင္း” ဆုိတဲ့ အခ်က္မွာ တဘက္ လူမ်ဳိးႏြယ္စုအတြက္ မစဥ္းစားပဲ တဘက္သတ္ ေၿပာဆုိလုပ္ေဆာင္ တတ္ေသာ စရုိက္ကုိေဖာ္ျပလုိခ်င္ ျဖစ္သည္။လူမ်ဳိးတမ်ဳိးၿဖစ္မၿဖစ္ဆုိတာ ဘာနဲ႕တုိင္းတာလည္းဆုိရင္ သူတုိ႕ေၿပာဆုိတဲ့ ဘာသာစကားအေၿခခံ ေ၀ါဟာရ၊ ရုိးရာ ဓေလ့ထုံးဓံစဥ္လာမ်ားအားၿဖင့္ တုိင္းတာ ၾကပါတယ္ဆုိတာေတာ႔ ခင္ဗ်ားမွန္တယ္။ဒိုင္နဲ႔ ရင္ဒူးဒါး(ရ္)ေတြမွာ ဘာသာစကား ကလည္း လုံး၀မတူညီသလုိ ယဥ္ေက်းမႈေတြလဲ လုံး၀ ျခားနားပါတယ္။သုေတသန မလုပ္ရင္ေတာင္မွ Daa နဲ႕ Daai ေဒသအားလုံးကုိ သြားေရာက္ၿပီးေလ့လာ သူတုိင္း လူမ်ဳိးတမ်ဳိးဆုိတာ သိၾကမွာပါဆုိတာကေတာ႔ Mnaai Kheng လုံး၀မွာေနတာ ကုိေတြ႔ရမွာပါ။ အထက္ေဖာ္ျပပါ ဒုိင္လူၾကီးေတြကေတာင္ မတူပါဘူးလုိ႔၀န္ခံေနမွ ဘာေၾကာင္႔ ဆက္ျပီးလိမ္ညာခ်င္ေနရတာလဲ။ဒုိင္ (ရင္ဒူး) ကုတ္နံပါတ္-၄၃၀ က Daai ကုိကုိယ္စားၿပဳတာလား? ဒါမွ မဟုတ္ Daa ကုိ ကုိယ္စားၿပဳတာလား ဆုိတဲ႔ေနရာမွာ ေမခြန္းေမးစရာမလုိေတာ႔ပါဘူး။

 3. လူတုိင္းမွာ မိမိတုိ႕လုိခ်င္တဲ့ အတုိင္းၿဖစ္နုိင္ခြင့္ အခြင့္အေရးရွိတယ္..လူတေယာက္ၿဖစ္ၿဖစ္ ၊ အသင္းအဖြဲ႕ၿဖစ္ၿဖစ္၊ မ်ဳိးႏြယ္စုပဲ ၿဖစ္ၿဖစ္ သူတုိ႕ ၿဖစ္ခ်င္တဲ့ အတုိင္းၿဖစ္လုိ႕ရတယ္။ ဘယ္သူ႕ကုိမွ သြားေရာက္ခ်ဳပ္ခ်ယ္လုိ႕မရဘူး။ အဲတာေၾကာင့္ Daa ေတြကုိ Daai ဆီမွာ အတင္းေပါင္းခုိင္းလုိ႕လည္း မရဘူး။ သူ႕တုိ႕မွာလည္း သူ႕တုိ႕ရဲ႕ သတ္မွတ္ခ်က္၊ ခံယူခ်က္၊ ဆုံးၿဖတ္ခ်က္ေတြ ရွိေနမွာပဲေလ။ အဲတာေၾကာင့္ အခုဟာက တဘက္လူမ်ဳိးရဲ႕ အားနည္းခ်က္ကုိ အခြင့္ေကာင္းယူၿပီး အတင္းေပါင္းခုိင္းေစခ်င္တာ မ်ဳိးမဟုတ္ပါဘူး။ ေၿပာၿပီးသလုိ လူမ်ဳိးႏြယ္စုတူေတြပဲလုိ႕ သတ္မွတ္ၿပီး ဒီလုိမ်ဳိးေတြ ၿဖစ္လာတာပါ။ ဥပမာ..လူမ်ုိးေႏြးစု တစုထဲပဲ ၿဖစ္တယ္ဆုိရင္လည္း ခဲြထြက္ၿပီး သီးသန္႕ရပ္တည္ခ်င္ရင္ေတာ့ ရပ္တည္လုိ႕လည္းရမွာပါ။ Daai လူၾကီးေတြကေတာင္းပန္တယ္ဆုိတာ လည္း ကၽြန္ေတာ္သိတယ္..သူတုိ႕ကလည္း ၿပႆနာ မၾကီးေစခ်င္ပါဘူး။ လူတုိင္းမွာ အခြင့္အေရးရွိတယ္ဆုိတာ သူတုိ႕နားလည္တယ္။ Daa နဲ႕ Daai အေၿခခံေ၀ါဟာရေတြမတူဘူး၊ ယဥ္ေက်းမႈ မတူဘူးဆုိတာကေတာ့ ဆက္ၿပီး ေလ့လာေစခ်င္တယ္။ ခ်င္းလူမ်ဳိးေတြၾကားမွာ တရြာနဲ႕ တရြာ အသံကြဲတာက အားလုံးပါ။ လူမ်ဳိးတမ်ဳိးၿဖစ္ရင္ ဘာသာစကားလည္း ရာႏႈန္းၿပည့္တူညီမယ္လုိ႕ မဆုိလုိဘူး။ ဘာသာေဗဒနည္းအရ ဘယ္ေလာက္တူညီရင္ လူမ်ဳိးတမ်ဳိးၿဖစ္နုိင္တယ္ဆုိတာ ရွိတယ္..ၿပီးယဥ္ ရုိးရာယဥ္ေက်းမႈေတြနဲ႕ ရုိးရာ သီခ်င္းေတြ၊ အသုံးအေဆာင္ပစၥည္းေတြက အစ အေသးစိတ္ေလ့လာေစခ်င္တယ္…အမ်ဳိးသမီးေတြ ထမီ၀တ္တာကုိလည္း ဘယ္အထိေရာက္ေအာင္၀တ္ၾကလည္း ဆုိတာ အေသးစိတ္ ေလ့လာေစခ်င္တယ္..ဒီလုိေၿပာလုိ႕ Daai မွာ ေပါင္းလာဘုိ႕ ဆြဲေဆာင္တာ မဟုတ္ဘူး။ အၾကဳိးအေၾကာင္းကုိေၿပာတာပဲ ၿဖစ္ပါတယ္..ကၽြန္ေတာ္ေၿပာတာ မွားခ်င္မွားနုိင္မယ္။။ မွန္ခ်င္မွန္မယ္…အမွန္တရားတခုေတာ့ ရွိေနမွာပဲ..အဲတာေၾကာင့္ ေလ့လာေစခ်င္တာပါ။ နုိင္ငံေရးအလွည့္အေၿပာင္းေတြေၾကာင့္ မကြဲၿပားသင့္တဲ့ လူမ်ဳိးေတြလည္း ကြဲၿပားခဲ့ရတယ္။ တၿခားလူမ်ဳိးေတြလည္း ဒီလုိပါပဲ။ ၿပႆနာေတြေတာ့ရွိၾကပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေပါင္းခ်င္ရင္ ေပါင္းနုိင္ၾကတယ္..မေပါင္းခ်င္ရင္ မေပါင္းၾကဘူး။ ေပါင္းတဲ့ သူေတြကေတာ့ နုိင္ငံေရးမွာေကာ စာေပလုပ္ငန္းပုိင္းမွာပါ ၿမတ္ၾကတာေပါ့။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ ညီအစ္ကုိ တခ်ဳိ႕ခ်င္းေတြက အစမွာ သူတုိ႕စကားေတြ အရမ္းကြဲသလုိ ထင္ခဲ့ၾကတယ္..ေပါင္းၾကၿပီးတဲ့ ေနာက္မွာ ဘာသာစကားတမ်ဳိးသုံးနုိင္သလုိ ဘက္စုံမွာ အင္အားရွိၾကတယ္..သူတုိ႕လုိ သာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ေတာင္ပုိင္းေတြလည္း စုစည္းနုိင္ၾကရင္ အရမ္းေကာင္းမွာပဲလုိ႕ စဥ္းစားဖူးတယ္။ ဘာပဲ ၿဖစ္ၿဖစ္ မ်ဳိးႏြယ္စု အေနနဲ႕ေပါင္းစည္းနုိင္မႈ မရွိရင္လည္း အတူတကြ လုပ္ငန္းေတြ ေပါင္းစည္း လုပ္ကုိင္နုိင္တဲ့ နည္းလမ္းေတြလည္း ရွိလာမယ္လုိ႕ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္..အဓိကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ေဒသ၊လူမ်ုိးေတြ ဖြံ႕ၿဖဳိးတုိးတက္ဖုိ႕ပါပဲ…လက္တြဲၿပီး ေဒသရဲ႕ ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ အတူတကြလုပ္ကုိင္နုိင္ၾကမယ္လုိ႕ ေမ်ာ္လင့္ပါတယ္။ ဆုလည္း ေတာင္းပါတယ္။ ဘုရားရွင္ေကာင္းၾကီးေပးပါေစ…

Leave A Reply