ခူမီး(ခ်င္း)မ်ဳိးႏြယ္စုမ်ားက ၂၀၁၄ သန္းေခါင္ စာရင္းေကာက္ခံျခင္းဆုိင္ရာ သေဘာထား ထုတ္ျပန္

0

Khumi

လာမည့္ မတ္လတြင္ တႏုိင္ငံလံုးအတိုင္အတာျဖင့္ ေကာက္ခံမည့္ သန္းေခါင္ စာရင္းကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ခူမီး(ခ်င္း) မ်ဳိးႏြယ္စုမ်ားက ၎တို႔သေဘာထား တရပ္ကို ဇန္န၀ါရီ ၂၀ ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္ခဲ့ၾကသည္။

ခူမီးခ်င္းမ်ိဳးႏြယ္စုဖိုရမ္၊ ခူမီးစာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈေကာ္မတီ ႏွင့္ ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္ လူမႈေရး အသင္း (ရန္ကုန္)တို႔ ပူးေပါင္းၿပီး ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ဂ်ီတီအိုင္ရံုးတြင္ ဇန္န၀ါရီ ၂၀ ရက္ေန႔ က သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ တရပ္က်င္းပကာ ၎တို႔သေဘာထားကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ သည္။

ယင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ၂၀၁၄ သန္းေခါင္းစာရင္းတြင္ အသံုးျပဳမည့္ ခ်င္းကုတ္အမွတ္(၄ဝ၅)၌ ပါရွိသည့္ ‘ခမီး’ဟူေသာ အမည္သည္ အျခားသူမ်ားက ေခၚေဝၚျခင္းသာျဖစ္ၿပီး ၎တို႔မ်ိဳးႏြယ္စု၏ အမည္မွန္ မဟုတ္၍ လက္မခံႏိုင္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

“ ခ်င္းကုတ္အမွတ္(၄ဝ၅)၌ ပါရွိသည့္ ‘ခမီး’ဟူေသာ အမည္သည္ ခ်င္းျပည္နယ္ ပလက္၀ၿမိဳ႕နယ္၊ ဆမီးၿမိဳ႕နယ္ခြဲ အတြင္းအဓိကေနထုိင္ၾကၿပီး ယခုအခါ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ကခ်င္ျပည္ နယ္ ႏွင့္ ႏုိင္ငံရပ္ျခားတို႔တြင္ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေရာက္ ရွိေနထုိင္ၾကသည့္ “ခူမီး” ခ်င္းမ်ဳိးႏြယ္စုမ်ားကို “ခူမီး” ခ်င္းမဟုတ္သူမ်ားက ေခၚေ၀ၚသည့္အမည္သာျဖစ္ၿပီး ခူမီး ခ်င္း မ်ဳိးႏြယ္စုမ်ားက မိမိတို႔၏ မ်ဳိးႏြယ္စု အမည္အျဖစ္ လက္မခံႏုိင္’’ ဟု ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ထို႔အျပင္ ခ်င္းအမ်ဴိးသားညီလာခံတြင္ သေဘာတူညီခဲ့ၾကေသာ ၂၀၁၄ ျမန္မာႏိုင္ငံ သန္းေခါင္ စာရင္းေကာက္ယူရာ တြင္ လူမ်ဳိးေနရာ၌ “ခ်င္း” ဟူ၍သာထည့္သြင္းၾကရန္ သေဘာတူညီခ်က္ကို ထပ္ေလာင္းအတည္ျပဳေၾကာင္း ယင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

သို႔ေသာ္လည္း အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ ဘံုအမည္ျဖစ္ေသာ “ ခ်င္း” ဆိုသည္ကို မထည့္သြင္း မိဘဲ မိမိတို႔ေဒသသံုး ခ်င္းမ်ဳိးႏြယ္စုအမည္မ်ားကို ထည့္သြင္းၾကသူမ်ားကိုလည္း ခ်င္းလူမ်ဳိးစာရင္း တြင္သာ ပါ၀င္ထည့္သြင္းေရတြက္ေပးရန္ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရအား အေလးအနက္ေတာင္းဆိုထား သည္ဟု ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ႏိုင္ငံရပ္ျခားတြင္ တရား၀င္ျဖစ္ေစ၊ တရားမ၀င္ျဖစ္ေစ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ ေရာက္ရွိေန ထုိင္ၾကေသာ ခူမီး ခ်င္းမ်ဳိးႏြယ္စုမ်ားအေနျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာ ျမန္မာသံရံုးမ်ားတြင္ အဟန္႔အတား၊ တရားစြဲဆိုခံရျခင္းမရွိဘဲ သြားေရာက္ အမည္စာရင္းေပးသြင္းခြင့္ရရွိေစရန္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအား အေလးအနက္ေတာင္းဆိုထားသည္။

ခူမီး ခ်င္းမ်ဳိးႏြယ္စုမ်ားသည္ ခ်င္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း ပလက္၀ၿမိဳ႕နယ္ ႏွင့္ ဆမီးၿမိဳ႕နယ္ခြဲတို႔တြင္ အဓိကေနထုိင္ၾက သည္။ ယခုအခါ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ ႏွင့္ ႏိုင္ငံရပ္ျခား တို႔တြင္ လည္း ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနထုိင္လာၾကၿပီး ျပည္တြင္းျပည္ပလူဦးေရ စုစုေပါင္း ၇ ေသာင္းေက်ာ္ခန္႔ရွိ သည္ဟု သိရသည္။

Share.

About Author

Leave A Reply