ခ်င္းျပည္နယ္အတြက္ အမ်ားျပည္သူသုံးမည့္ Sim 300 သာျဖန္ ့ျဖဴးမည္ျဖစ္

0

simcards-gsm-association(5)_lit

အစိုးရက မနက္ျဖန္မွ စတင္ျဖန္ ့ျဖဴးေရာင္းခ်ရန္ စီစဥ္ထားသည့္ တန္ဖိုးနည္း မိုဘိုင္း Sim card ကို ခ်င္းျပည္နယ္ အမ်ားျပည္သူအသုံးျပဳႏိုင္ရန္ ၃၀၀ ႏွင့္ သက္ျပည့္ပင္စင္စား အျငိမ္းစား ၀န္ထမ္းေဟာင္းမ်ား အတြက္ ၇၀၀ စုစုေပါင္း ၁၀၀၀ ျဖန္  ့ျဖဴးေရာင္းခ်မည္ျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။

တႏိုင္ငံလုံး၌ CDMA 800 MHz, GSM ႏွင့္ WCDMA စုစုေပါင္း ၃၅၀၀၀၀ ျဖန္ ့ျဖဴးေရာင္းခ်မည့္ အစီအစဥ္တြင္ ကယားျပည္နယ္ႏွင့္ ခ်င္းျပည္ နယ္ႏွစ္ခုတြင္ WCDMA ကိုသာ ေရာင္းခ်မည္ျဖစ္ျပီး တန္ဖိုးနည္း မိုဘိုင္းဖုန္း Sim card တခုကို က်ပ္ေငြ ၁၅၀၀ ျဖင့္ေရာင္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယမန္ေန ့ အစိုးရပိုင္ သတင္းစာတြင္ ေဖၚျပထား သည္။

၄င္း Sim card ကို ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသၾကီးအားလုံးတြင္ ျဖန္ ့ျဖဴးေရာင္းခ် မည္ျဖစ္ ကာ ျပည္နယ္ မ်ားအနက္ ရခိုင္ျပည္ နယ္အတြက္ ၂၆၇၀၀ႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္တြင္ ၁၂၀၀၀ ျဖင့္ ဒုတိယအမ်ားဆုံးျဖစ္ျပီး တိုင္းေဒသၾကီး ျဖစ္သည့္ ရန္ကုန္တိုင္းတြင္ ၈၈၀၀၀ ႏွင့္ မႏၱေလး တိုင္းေဒသၾကီးတြင္ ၅၁၃၀၀ ခုအသီးသီးေရာင္းခ်မည္ ျဖစ္ ေၾကာင္း သိရသည္။

Sim card သုံးသိန္းခဲြေရာင္းခ်မည့္အစီအစဥ္တြင္ ငါးေသာင္းကို အစိုးရ၀န္ထမ္း ပင္စင္ရသည့္ သူမ်ားအတြက္ သီးသန္ ့ ေရာင္း ခ်ေပးမည္ျဖစ္သည္။

အစိုးရက တရုတ္ ကုမၸဏီမ်ား ျဖစ္ၾကေသာ ZTE ႏွင့္ Huawei တို ့၏ ဖုန္းလိုင္းမ်ားကို ၂၀၁၃ခုႏွစ္မွ စ၍ စတင္ တပ္ဆင္ အသုံးျပဳေနျပီျဖစ္ေသာ္လည္း ယခုထိ မိုဘိုင္းဖုန္း ဆက္သြယ္ေရးလိုင္း မ်ား ေႏွးေကြးေနေသးေၾကာင္း သိရသည္။

တန္ဖိုးနည္း မိုဘိုင္းဖုန္း Sim card မ်ားသည္ လစဥ္ၾကိဳတင္ေငြကတ္ျဖင့္ ေျပာခ က်ပ္ေငြ ၂၅၀၀ အနည္းဆုံး အသုံးျပဳရ မည္ျဖစ္ျပီး ႏွစ္လျပည့္ေသာ္လည္း ၾကိဳတင္ေငြျဖည့္ကတ္မွ ေငြက်ပ္ ၅၀၀၀ အျပည့္မသုံးစဲြပါက က်ပ္ေငြ ၅၀၀၀ ျပည့္သည္အထိ အလိုအေလ်ာက္ ျဖတ္ေတာက္သည္။

ထို႕ေနာက္ ျဖည့္သြင္းထားေသာ ေငြကုန္ဆုံးျပီးေနာက္ ၁၅ ရက္အတြင္း ေငြထပ္မသြင္းႏိုင္ပါက ယင္းဖုန္းကတ္ သည္ အလိုအေလ်ာက္ လိုင္းပိတ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့ ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား အမ်ားျပည္သူအား အသိေပး ထားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အစိုးရက မိုဘိုင္းဖုန္းလိုင္းမ်ား ျဖန္ ့ျဖဴးေရာင္းခ်ေပးေနေသာ္လည္း ဖုန္းတိုင္ မရွိေသးသည့္ ခ်င္းျပည္ နယ္ နယ္စပ္ေဒသ တြင္ ဖုန္းလိုင္းမရေသးေပ။ အဓိက ခ်င္းျပည္နယ္ တီးတိန္၊ တြန္းဇံ ျမိဳ ့ နယ္၊ မင္းတပ္ျမိဳ ့နယ္ အေနာက္ ဘက္ျခမ္း၊ မတူပီျမိဳ ့နယ္ႏွင့္ ပလက္၀ျမိဳ ့နယ္ နယ္စပ္ေဒ သမ်ားတြင္ ဖုန္းလိုင္းမရႏိုင္ေသးေပ။

Share.

About Author

Leave A Reply