ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ ဘာသာေရးဆိုင္ရာလူ႔ အခြင့္အေရးခ်ဴိးေဖာက္မႈမ်ား ရွိေနဆဲ

0

CHRO

ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္ေတြအမ်ားစု ေနထိုင္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနာက္ဘက္ ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ ဘာသာေရး ဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဴိးေဖာက္မႈမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနၿပီး ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြင္း ဘာသာေရးအခြင့္ အေရးခ်ဴိး ေဖာက္မႈ အနည္းဆံုး ၁၃ မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္ဟု ခ်င္းလူ႔ အခြင့္အေရးအဖြဲ႔ (CHRO) က ေျပာဆိုလိုက္သည္။

ကေနဒါႏုိင္ငံအေျခစိုက္ CHRO ၏ ဇန္န၀ါရီလ ၂၁ ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္ လိုက္ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ခ်င္းလူမ်ဳိးမ်ား၏ ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္အေျခအေန ရွင္းလင္းတင္ျပျခင္း ဆိုသည့္ အစီရင္ခံ တြင္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြင္း ခ်င္းျပည္နယ္ တြင္ ဘာသာေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဴိးေဖာက္မႈမ်ား ဆက္လက္ ရွိေနၿပီး ယင္းကိစၥမ်ားကို ႏုိင္ငံေတာ္ အစိုးရ၏ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ အတြင္း ျပဳျပင္ေျပာင္း လဲမႈ ဦးစားေပးစာရင္းမွာ ထည့္သြင္းေပးရန္ သမၼတဦးသိန္းစိန္ အစိုးရ ကို ေတာင္းဆို ထားေၾကာင္း အစီရင္ခံစာတြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

CHRO မွ Program Coordinator ဆလိုင္းဘြဲပီးက “ သမၼတဦးသိန္းစိန္တက္လာၿပီး တဲ့ေနာက္ ပိုင္းမွာ ေျပာင္းလဲမႈ တခ်ဳိ႕ေတြ အမ်ားႀကီးျဖစ္ခဲ့တာဘဲေလ၊ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြ လႊတ္ေပး တာတို႔ စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈတို႔၊ လူ႔အခြင့္အေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ အထူးသျဖင့္ ဘာသာေရး ကိုအေျခခံတဲ့ လူ႔အခြင့္အေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ခ်င္းျပည္နယ္မွာ ျဖစ္ေနပါတယ္ ဆိုတဲ့ဟာ ကိုအဓိကျပတာပါ၊ ျပန္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ၂၀၁၃ မွာျဖစ္တဲ့ ဘာသာေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ခ်င္းျပည္နယ္မွာျဖစ္တဲ့ အေတြ႔အၾကံဳေတြဟာ ၂၀၁၂ ကအေတြ႔အႀကံဳေတြနဲ႔ ဘာမွျခားနားမႈမရွိဘူး၊ အေျခေနက ဆိုးတုန္းဘဲရွိေသးတယ္’’ ဟုေျပာသည္။

ယင္းအစီရင္ခံစာသည္ ခရစ္ယာန္ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ အေျခခံအေဆာက္အဦးမ်ား အေပၚ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားထားရွိေန ခ်ိန္တြင္ ဗုဒၶဘာသာ အေျခခံအေဆာက္အဦးမ်ားအတြက္မူ ျပည္နယ္ ဘ႑ာသံုးစြဲေနမႈမ်ားအေပၚ သတိမူေစသည့္အျပင္၊ ျပည္နယ္အတြင္း အစိုးရအရာရွိမ်ားမွ ခ်င္းလူမ်ဳိးခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္မ်ားအေပၚ က်ဴးလြန္ေနသည့္ ႀကိမ္း၀ါးျခင္း၊ ျခိမ္းေျခာက္မႈ ႏွင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံသည့္ လုပ္ရပ္မ်ားကို မီးေမာင္းထိုးျပထားသည္ဟု ဆလိုင္းဘြဲပီးကေျပာသည္။

“ အဓိက ျပသနာက အစိုးရဟာ ဗုဒၶဘာသာကို ႏုိင္ငံေတာ္ဘာသာအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားျခင္းပါပဲ၊ ဒါက ခ်င္းလူမ်ဳိးခရစ္ ယာန္ ဘာသာ၀င္ေတြရဲ့ ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ကို ေလ်ာ့ပါးေစတယ္’’ ဟု သူကေျပာသည္။

သမၼတဦးသိန္းစိန္၊ လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ သူရေရႊမန္းတို႔အပါအ၀င္ အစိုးရအႀကီးအကဲမ်ားကို ခ်င္းျပည္ နယ္သို႔ ေရာက္ရွိလာ သည့္အခ်ိန္တြင္ တနဂၤေႏြေန႔မ်ား၌ ဘုရားေက်ာင္းမ်ား ၀တ္ျပဳကိုးကြယ္ ခ်ိန္ႏွင့္ တိုက္ဆိုင္လ်က္ရွိေနပါေသာ္လည္း အစည္းအေ၀း မ်ားေခၚယူက်င္းပေလ့ရွိျခင္းသည္ လူမ်ားစု ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္မ်ား ေနထိုင္ၾကေသာ ခ်င္းျပည္နယ္၌ ဤသို႔ေသာ ေဒသတြင္း ဓေလ့မ်ားကို မေလးမစားျပဳမူမႈသည္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာဆက္လက္ရွိေနခဲ့ရာ စုရံုးကိုးကြယ္ ခြင့္ကို ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု CHRO က ေထာက္ျပထားသည္။

ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္းကစၿပီး Serious Human Right Violation   ဟုေခၚေသာ စိုးရိမ္ဖြယ္ ေကာင္းေသာ လူ႔အခြင့္ အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈ( သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ ညွင္းပမ္းႏွိပ္ စက္ျခင္း) မ်ား ျဖစ္ပြားျခင္းမရွိေတာ့သည့္တိုင္ သာမန္လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဴိးေဖာက္မႈ (ခြဲျခားဆက္ ဆံခံရျခင္း၊ ဘာသာေရးဆိုင္ရာအခြင့္အေရးခ်ဴိးေဖာက္ျခင္း) မ်ားကို ဆက္လက္ရွိေနသည္ဟု ဆလိုင္းဘြဲပီးကေျပာသည္။

၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြင္း ခ်င္းျပည္နယ္ ႏွင့္ ခ်င္းလူမ်ဴိးခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္မ်ားအေပၚ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္ခံရမႈမ်ား ႏွင့္ ပတ္သက္၍ CHRO ၏ အစီရင္ခံစာတြင္  ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ ခ်င္းလူမ်ဴိး ဓမၼဆရာ ပါးရိုက္ခံရျခင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီး အကဲမ်ား ခ်င္းျပည္နယ္ကို လာေရာက္သည့္အခ်ိန္တြင္ ခ်င္းလူမ်ဴိးခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္မ်ား ၀တ္ျပဳကိုးကြယ္ခ်ိန္ တနဂၤေႏြေန႔မ်ားတြင္ အစည္းအေ၀း မ်ားေခၚယူက်င္းပျခင္း၊ ခ်င္းျပည္နယ္ ၿမိဳ႕နယ္ ၃ ခုတြင္ ဗုဒၶသာသနိက အေဆာက္ အဦးမ်ား တည္ေဆာက္ရန္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရမွ ဘ႑ာေငြသီးသန္႔ထားရွိခ်ိန္မွာ ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္ အမ်ားစုေနထုိင္ သည့္ ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ အျခားဘာသာမ်ားအတြက္ ဘ႑ာေငြခ်ေပးမႈမရွိျခင္း၊ ခ်င္းျပည္နယ္ ေတာင္ပိုင္း မင္းတပ္ၿမိဳ႕နယ္ ပန္ေအာ့ေက်းရြာက ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္မ်ားကို ဗုဒၶဘုန္းေတာ္ႀကီး၏ ညြန္ၾကားမႈျဖင့္ ၀တ္ျပဳကိုး ကြယ္ျခင္းကို ရပ္တန္႔ေစျခင္း၊ ဗုဒၶဘာသာ အလွဴပြဲ အတြက္ အစားအေသာက္ ျပင္ဆင္ရန္ ခ်င္းလူမ်ဳိးခရစ္ယာန္ ဘာသာ၀င္မ်ား အား ေစခိုင္းျခင္း၊ ေက်ာင္း ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားကို တနဂၤေႏြေန႔မ်ားတြင္ အလုပ္ေစ ခိုင္းျခင္း ႏွင့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားကို စေန၊ တနဂၤေႏြေန႔မ်ားတြင္ ေက်ာင္းတက္ခိုင္းမႈ စသည့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဴိးေဖာက္မႈဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ားကို အဓိကေဖာ္ျပထား သည္။

ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ ယခုကဲ့သို႔ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဴိးေဖာက္မႈမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနေသာေၾကာင့္ ဘာသာအားလံုးအတြက္ လြတ္လပ္စြာ စုေ၀းပိုင္ခြင့္ကို အားမခံေပးရန္ ႏွင့္ သာသနာေရး ၀န္ႀကီးဌာနအား လြတ္လပ္၍ ဘက္မလိုက္ေသာ သာသနာေရးေကာ္မရွင္ တရပ္အျဖစ္ အစားထုိးေပးရန္၊ ယင္းေကာ္မရွင္အား ဘာသာေရးကိုအေျခ ခံသည့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းႏိုင္သည့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားေပးအပ္ရန္ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရကို CHRO ကေတာင္းဆို ထားသည္။

“ လြတ္လပ္စြာ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္ပိုင္ခြင့္ဆိုတာ အေျခခံက်တဲ့ လူ႔အခြင့္အေရးတရပ္ျဖစ္တယ္၊ ခ်င္းအမ်ဳိးသား ညီလာခံကေန ထြက္ေပၚလာတဲ့ အၾကံျပဳခ်က္ေတြကို လက္ကိုင္ၿပီးေတာ့ အဲဒီအခြင့္အေရးကို အကာအကြယ္ေပးတဲ့ ေနရာမွာ စစ္မွန္ၿပီး ထိေရာက္တဲ့ တိုးတက္မႈမ်ဴိး၂၀၁၄ မွာ ရွိလာေစဖို႔ အစိုးရကိုတိုက္တြန္းပါတယ္’’ ဟု ဆလိုင္း ဘဲြပီး ကေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဘာသာေရးခြဲျခားဆက္ဆံခံရမႈ တားျမစ္သည့္ ဥပေဒကို က်င့္သံုးရန္၊ သာသနာေရး ၀န္ႀကီးဌာနကို လြတ္လပ္ၿပီး ဘက္မလိုက္ေသာ ဘာသာေရးလြတ္လပ္ ခြင့္ ေကာ္မရွင္ တရပ္ျဖင့္ အစားထိုးေပးရန္ႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္ အတြင္း ဘာသာေရး လြတ္လပ္ခြင့္ ခ်ဴိးေဖာက္မႈမ်ားအတြက္ ျပန္လည္ ျပဳျပင္မႈမ်ားျပဳလုပ္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုသည့္အျပင္ အေမရိကန္ အစိုးရအေနျဖင့္လည္း ယင္းကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ျပီး ျမန္မာအစိုးရထံ ဖိအားေပးတိုက္တြန္းမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ေပး ရန္ CHRO က ေတာင္းဆိုထားသည္။

Share.

About Author

Leave A Reply