ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ ရံပုံေငြမွ ခ်င္းျပည္နယ္ႏွင့္ ကေလးေဒသအတြင္း တံတားခင္းမည္

0

ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က သမၼတ ရံပုံေငြထဲမွ လွဴဒါန္းသည့္ ဘတ္ဂ်က္ေငြျဖင့္ ခ်င္းျပည္ နယ္ႏွင့္ စစ္ကုိင္းတုိင္း ကေလးေဒသရွိ တံတား (၈) စင္း ေဆာက္လုပ္ ရန္  လုပ္ငန္းစတင္ ေဆာင္ ရြက္ေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

မိုးတြင္းကာလႏွင့္ သဘာ၀ေဘးဒဏ္ေၾကာင့္ ပ်က္စီးသြားသည့္ ေခ်ာင္းကူး တံတားမ်ား ကို ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ၏ ရံပုံေငြမွ  ေဆာက္လုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အတဲြ ၄၊ အမွတ္စဥ္ ၁၇၇ ထုတ္ The Hot news ဂ်ာနယ္ တြင္ေဖၚျပ ထား သည္။

မည့္သည္အခ်ိန္မွစ၍ ယင္းလုပ္ငန္းမ်ား စတင္အေကာင္အထည္ေဖၚမည္ကို အတိအက်ေဖၚျပျခင္း မရွိေသာ္ လည္း ခ်င္းျပည္နယ္ႏွင့္ ကေလးေဒသသည္ ယခုေႏြရာသီတြင္ သြားလာေရး ခက္ခဲမည္ မဟုတ္သည့္အတြက္ တံတား ေဆာက္လုပ္ပါက ေျခာက္ေသြ ့ရာသီတြင္ အျပီးေဆာက္လုပ္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကေလးျမိဳ ့၊ ျမိဳ ့နယ္ အေထာက္အ ကူျပဳအဖဲြ ့မွ တာ၀န္ရွိသူတဦး က ေျပာျပေၾကာင္း ဆုိသည္။

အဆုိပါ တံတားမ်ားထဲတြင္ ခ်င္းျပည္နယ္က တံတား (၁) စင္း၊ ကေလးျမိဳ ့ေပၚတြင္ တံတား (၁) စင္းႏွင့္ က ေလးနယ္တြင္ တံတား (၆) စင္း စုစုေပါင္း (၈) စင္းပါ၀င္မည္ျဖစ္သည္။

ခ်င္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္း တီးတိန္ျမိဳ ့နယ္၊ နတ္တံခါး ေခ်ာင္းကူးတံတားအတြက္ က်ပ္ေငြ သိန္း ၆၂.၅၀ ကို၄င္း၊ ကေလးျမိဳ ့ေပၚႏွင့္ ကေလးနယ္အတြင္း ေခ်ာင္း ကူးတံတား (၇) စင္းအတြက္ က်ပ္ေငြ သိန္း ၄၉၈.၆၂၀ လ်ာ ထား ေၾကာင္း သိရသည္။

ခ်င္းျပည္နယ္ႏွင့္ ကေလးၿမိဳ႕နယ္သည္ မုိးရာသီအတြင္း ရာသီဥတုေဖာက္ျပန္ေလ့ရွိ ရာ ေခ်ာင္းေရ ၾကီးျခင္း၊ တံတား က်ဳိးျခင္းမ်ားျဖစ္ေပၚတတ္ၿပီး ခရီးသြားလာေရးခက္ခဲသည့္အျပင္ လူေသမႈ မ်ားျဖစ္ပြားေလ့ရွိသည္။

Share.

About Author

Leave A Reply